Tìm kiếm tin tức

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông báo Về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức UBND huyện Phú Vang
Ngày cập nhật 16/12/2022
THÔNG BÁO
Về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức UBND huyện Phú Vang

Căn cứ Thông báo số  1625/TB-SNV ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tuyển dụng công chức năm 2022;

Ủy ban nhân dân huyện Phú Vang tổ chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức vào làm việc tại Ủy ban nhân dân huyện Phú Vang với một số nội dung cụ thể như sau:

I. VỊ TRÍ, CHỈ TIÊU, YÊU CẦU VỀ CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 01 chỉ tiêu

2. Chuyên ngành, vị trí tuyển dụng: Đại học trở lên ngành Quản trị kinh doanh; Kế hoạch - đầu tư (Chuyên viên Quản lý kế hoạch- Đầu tư).

II. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, loại hình đào tạo, văn bằng, chứng chỉ được đăng ký dự tuyển công chức:

a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

b) Đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có phiếu đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

d) Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên đúng ngành hoặc chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển.

đ) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

e) Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

g) Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức:

a) Không cư trú tại Việt Nam;

b) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

III.  THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ

1. Thời hạn nộp hồ sơ: 30 ngày, kể từ ngày 12 tháng 12 năm 2022 đến ngày 11 tháng 01 năm 2023 (trong giờ hành chính, trừ ngày thứ bảy và chủ nhật).

2. Địa điểm nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp tại Phòng Nội vụ huyện Phú Vang, đường Võ Phi Trắng, thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang.

Tất cả các thông tin liên quan đến kỳ thi công chức được niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của Sở Nội vụ và trên trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ: http://snv.thuathienhue.gov.vn.

Tập tin đính kèm:
Phòng Nội vụ huyện Phú Vang
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.927.095
Truy cập hiện tại 292