Tìm kiếm tin tức

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Công khai Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý sử dụng tài sản công các cơ quan đơn vị thuộc huyện Phú Vang
Ngày cập nhật 28/11/2022

1. Công Khai Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý sử dụng tài sản công Phòng Nội Vụ

2. Công Khai Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý sử dụng tài sản công Văn phòng

3. Công Khai Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý sử dụng tài sản công Trung tâm phát triển quỹ đất.

(Quy chế được đính kèm file bên dưới)

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.950.003
Truy cập hiện tại 111