Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tuyển dụng viên chức cho Trung tâm Phát triển quỹ đất và Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Phú Vang năm 2022
Ngày cập nhật 24/01/2022
THÔNG BÁO
Về việc tuyển dụng viên chức cho Trung tâm Phát triển quỹ đất và Trung tâm
Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Phú Vang năm 2022

 

Ủy ban nhân dân huyện Phú Vang tổ chức tuyển dụng 04 viên chức cho Trung tâm Phát triển quỹ đất và Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện.

1.  Vị trí tuyển dụng:

Phát thanh viên: 01 người, yêu cầu người đăng ký dự tuyển phải có bằng Đại học Tiếng Anh trở lên.    

2. Tiếp nhận vào làm viên chức đối với các vị trí việc làm:

- Chuyên viên Đấu giá quyền sử dụng đất: 01 người;

- Chuyên viên Giải phóng mặt bằng: 02 người.   

Yêu cầu người đề nghị tiếp nhận vào làm viên chức có ít nhất 05 năm công tác ở vị trí việc làm yêu cầu trình độ đào tạo đại học trở lên thuộc ngành Xây dựng; Kiến trúc; Quản lý đất đai và có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người đang ký hợp đồng lao động làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập hoặc đơn vị sự nghiệp ngoài công lập theo quy định của pháp luật.

3. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ: Kể từ 7 giờ 30 phút, ngày 21 tháng 01 năm 2022 đến 17 giờ 00 phút ngày 21 tháng 02 năm 2022, tại phòng Nội vụ huyện Phú Vang, đường Võ Phi Trắng, thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang.

Các nội dung chi tiết, xem tại Kế hoạch tuyển dụng trên Trang thông tin điện tử của UBND huyện Phú Vang (www.phuvang.thuathienhue.gov.vn) hoặc phòng Nội vụ huyện Phú Vang - Điện thoại liên hệ: 0234.3859092.

(Có Kế hoạch tuyển dụng kèm theo; Phiếu Đăng ký tiếp nhận; Phiếu đăng ký dự tuyển)

Tập tin đính kèm:
Phòng Nội vụ huyện Phú Vang
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.419.190
Truy cập hiện tại 713