Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Công nhận kết quả trúng tuyển viên chức Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Vang năm 2021
Ngày cập nhật 06/12/2021
THÔNG BÁO
Về việc công nhận kết quả trúng tuyển viên chức
Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Vang năm 2021

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;  

Căn cứ Quyết định số 3914/QĐ-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Vang năm 2021.

Hội đồng tuyển dụng viên chức Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện thông báo đến thí sinh có tên trong danh sách trúng tuyển viên chức Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Vang năm 2021 (có danh sách kèm theo), trong  thời hạn 30 ngày, kể từ ngày 02 tháng 12 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021 phải đến phòng Nội vụ huyện Phú Vang để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng (trừ ngày nghỉ lễ, thứ bảy, chủ nhật). Hồ sơ tuyển dụng (03 bộ) bao gồm:  

- Bản sao (có công chứng) văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có);

- Trường hợp người trúng tuyển có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển thì được sử dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

- Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp (Sở tư pháp). 

- Bản sao (có công chứng) sổ bảo hiểm xã hội (nếu có), (đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo đúng quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, được bố trí làm việc theo đúng ngành, nghề đào tạo hoặc theo đúng chuyên môn nghiệp vụ).

Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển.

Hội đồng tuyển dụng viên chức Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện thông báo để thí sinh trúng tuyển và các cơ quan liên quan được biết./.

(Đính kèm Thông báo và Quyết định công nhận kết quả tuyển dụng)

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.419.105
Truy cập hiện tại 701