Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kết quả phỏng vấn tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện năm 2021.
Ngày cập nhật 17/11/2021
THÔNG BÁO
Kết quả phỏng vấn tuyển dụng viên chức sự nghiệp
Giáo dục và Đào tạo huyện năm 2021

 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;  

Căn cứ Kế hoạch số 135/KH-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Phú Vang về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp cho các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo trực thuộc huyện Phú Vang năm 2021;

Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục huyện thông báo kết quả phỏng vấn tuyển dụng, dự kiến người trúng tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện năm 2021 (Có danh sách cụ thể kèm theo).

Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục huyện thông báo để các thí sinh dự tuyển và các cơ quan liên quan được biết.

Các thông tin chi tiết, xem thêm thông báo cụ thể tại Trang thông tin điện tử của UBND huyện Phú Vang (www.phuvang.thuathienhue.gov.vn) hoặc phòng Nội vụ huyện Phú Vang - Điện thoại liên hệ: 0234.3859092./.

 

Tập tin đính kèm:
Phòng Nội vụ huyện Phú Vang
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.642.935
Truy cập hiện tại 54