Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Phiên họp ban đại diện HĐQT ngân hàng chính sách xã hội huyện phú vang quý 2021, cùng với tổ chức tập huấn lớp chủ tịch xã
Ngày cập nhật 26/07/2021

Ngày 29/06/2021, Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện Phú Vang tổ chức phiên họp Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội quý 2 năm 2021. Dự và Chủ trì phiên họp có đồng chí Lê Đức Lộc, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng chính sách xã hội huyện; đại diện các ban ngành, đoàn thể huyện; thành viên Ban đại diện HĐQT, Ban Giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội huyện, Chủ tịch các xã, thị trấn.

 

Tổng dư nợ đến 30/06/2021 là 400.272 triệu đồng, tăng so với đầu năm là 29.485 triệu đồng. Trong hoạt động ủy thác, phòng giao dịch đã kết hợp chặt chẽ các Hội đoàn thể tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động các Tổ TK&VV, đôn đốc hộ vay trả nợ đến hạn và quá hạn. Đến nay dư nợ ủy thác là 399.123 triệu đồng với 350 tổ tiết kiệm và vay vốn.  Nợ quá hạn là 231 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,06% trên tổng dư nợ, giảm so với đầu năm 5 triệu đồng. Nợ khoanh là 16 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0%, giảm so với đầu năm 65 triệu đồng. Số dư huy động tiền gửi tiết kiệm là 71.284 triệu đồng, tăng so với đầu năm 2.634 triệu đồng. Chất lượng hoạt động giao xã hàng tháng luôn xếp loại tốt, công tác phối hợp giữa NHCS và UBND, Hội đoàn thể trong việc tổ chức giao dịch xã hài hòa và theo đúng các quy định đề ra.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Ban Đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện yêu cầu  Đơn vị tiếp tục đẩy mạnh tăng trưởng dư nợ các chương trình tín dụng, kế hoạch nguồn vốn được cấp trên giao, đồng thời tích cực tham mưu cho lãnh đạo huyện chuyển nguồn ngân sách từ địa phương nhiều hơn nữa để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn. Phát huy hơn nữa công tác làm ủy thác của các Hội đoàn thể với NHCSXH như việc kiểm tra, giám sát hoạt động của tổ Tiết kiệm và vay vốn, kiểm tra trước, trong và sau khi cho vay đối với các hộ vay vốn, quản lý theo dõi trong phiên giao dịch xã.

Kết luận tại phiên họp, đồng chí Lê Đức Lộc- Phó Chủ tịch UBND huyện- Trưởng Ban Đại diện Ngân hàng CSXH biểu dương kết quả Ban Đại diện HĐQT NHCSXH đạt được trong năm 2021 mặc dù trong năm vừa qua tình hình kinh tế-xã hội tại địa phương gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID nhưng hệ thống NHCSXH đã kịp thời khắc phục khó khăn để đạt được một số chỉ tiêu khả quan. Nhấn mạnh nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí đề nghị Ban Đại diện NHCSXH đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chính sách tín dụng đến các tầng lớp nhân dân đặc biệt rà soát nhu cầu vay vốn cho người sử dụng lao động trả lươmg cho người lao động ngừng việc do ảnh hưởng của đại dịch COVID. Chủ tịch UBND các xã thị trấn tăng cường công tác bố trí lực lượng bảo vệ tại các điểm giao dịch xã, thị trấn, quan tâm bố trí địa điểm giao dịch trong khuôn viên UBND các xã, thị trấn đảm bảo an toàn về người và tài sản tại điểm giao dịch. Thực hiện tốt công tác tuyen truyền huy động tiền gửi tiết kiệm dân cư và xem đây là một tring những nguồn vốn cho vay đến bà con nhân dân trên địa bàn huyện.

Ngay trong ngày, NHCSXH đã tổ chức lớp tập huấn cho các Chủ tịch xã và thị trán đồng thời là thành viên của Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện Phú Vang, lớp gồm 19 học viên do đồng chí Văn Đức Thọ- Phó giám đốc NHCSXH tỉnh TT Huế trực tiếp tập huấn

Ngân hàng CSXH huyện Phú Vang
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.283.685
Truy cập hiện tại 37