Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Phú Vang: Hoàn thành kiện toàn lãnh đạo HĐND, UBND xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021 – 2026
Ngày cập nhật 22/06/2021

Thực hiện Luật chính quyền địa phương và sự chỉ đạo của HĐND huyện,  đến hết ngày 19/6, tất cả 19 xã, thị trấn của huyện Phú Vang đã tiến hành xong kỳ họp thứ nhất HĐND và hoàn thành kiện toàn nhân sự lãnh đạo HĐND, UBND cấp xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 

Theo đó, Uỷ ban bầu cử các xã và thị trấn trên địa bàn huyện đã thông qua kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021 - 2026; Báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND xã, thị trấn nhiệm kỳ 20121 - 2026. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 20121 - 2026 tại các xã, thị trấn trên địa bàn của huyện Phú Vang được tổ chức đảm bảo dân chủ, an toàn và đúng pháp luật. Có 18 xã, thị trấn tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 100%; 1 xã đạt tỷ lệ 99,99%.

 

Tại các kỳ họp HĐND cấp xã, thị trấn các đại biểu HĐND đã tiến hành bầu cử các chức danh chủ chốt HĐND, UBND xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021 - 2026, thông qua nghị quyết về việc thành lập Ban Kinh tế - Xã hội và Ban Pháp chế của HĐND xã, thị trấn; ủy viên ủy Ban nhân dân cấp xã, thị trấn của HĐND xã, thị trấn theo qui định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Với tinh thần làm việc tập trung, dân chủ, đổi mới, đúng luật, đến hết ngày 19/6, 100%  xã, thị trấn của huyện Phú Vang đã hoàn tất các nội dung kỳ họp HĐND xã, thị trấn lần thứ nhất theo chương trình và thông qua các nội dung liên quan của kỳ họp đầu tiên và toàn khóa, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 

Chí Thức - Thanh Hiền
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.283.776
Truy cập hiện tại 47