Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông Báo: Về việc thay đổi địa điểm tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo UBND huyện
Ngày cập nhật 17/05/2021
THÔNG  BÁO
Về việc thay đổi địa điểm tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo UBND huyện

 

Theo Thông báo số 574/TB-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2020 của UBND huyện Phú Vang về việc bố trí Lịch tiếp công dân định kỳ 6 tháng đầu năm 2021 của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện thì đồng chí Lê Đức Lộc - Phó Chủ tịch UBND huyện sẽ tiếp công dân định kỳ tại xã Phú Dương vào ngày 20/5/2021. Tuy nhiên, hiện nay do tình hình dịch bệnh CoVid-19 đang diễn biến phức tạp, nên UBND huyện thay đổi địa điểm tiếp công dân định kỳ tại xã Phú Dương được thực hiện tại Trụ sở Tiếp công dân huyện.

Vậy, UBND huyện thông báo để các cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan và nhân dân được biết./.

 

Tập tin đính kèm:
UBND huyện Phú Vang
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.277.322
Truy cập hiện tại 493