Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

THÔNG BÁO: TRIỆU TẬP THÍ SINH THAM DỰ PHỎNG VẤN TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP GD-ĐT HUYỆN NĂM 2020
Ngày cập nhật 12/01/2021

Xem chi tiết ở file đính kèm bên dưới

Tập tin đính kèm:
Phòng Nội vụ huyện Phú Vang
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.277.322
Truy cập hiện tại 904