Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

THÔNG BÁO CỦA HỘI ĐỒNG THI THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC NĂM 2020
Ngày cập nhật 08/09/2020
THÔNG BÁO
CỦA HỘI ĐỒNG THI THĂNG HẠNG
CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC NĂM 2020

 

Thực hiện Quyết định số 2445/QĐ-UBND ngày 02 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện Phú Vang về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên từ hạng IV lên hạng III và hạng III lên hạng II, năm 2020. Ủy ban nhân dân huyện Phú Vang tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III và hạng III lên hạng II, năm 2020.

1. Thời gian và địa điểm tổ chức thi

          - Thời gian: Ngày 12 tháng 9 năm 2020 (Thứ bảy).

          - Địa điểm: Trường THCS Phú Đa, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

          - Lịch thi:

+ Khai mạc kỳ thi: Vào lúc 07 giờ 30 phút.

+ Thi môn Kiến thức chung (90 phút đối với hạng IV lên hạng III; 120 phút đối với hạng III lên hạng II): Vào lúc 08 giờ 00 phút.

+ Thi môn chuyên môn, nghiệp vụ (45 phút): Vào lúc 10 giờ 15 phút.

+ Thi môn Ngoại ngữ (45 phút): Vào lúc 14 giờ 00 phút.

+ Thi môn Tin học (45 phút): Vào lúc 15 giờ 00 phút.

2. Danh sách giáo viên dự thi theo số báo danh và phòng thi: Có danh sách giáo viên theo số báo danh và phòng thi kèm theo.

3. Giáo viên dự thi lưu ý:

- Không được phép sử dụng tài liệu trong các môn thi.

- Thời gian tập trung tại địa điểm thi: Buổi sáng trước 07 giờ 15 phút, buổi chiều trước 13 giờ 45 phút để chuẩn bị thi và xuất trình giấy tùy thân (giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ công chức, viên chức).

Tập tin đính kèm:
Phòng Nội vụ huyện Phú Vang
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.280.444
Truy cập hiện tại 974