Tìm kiếm tin tức
Thông báo
Ngày 24/10/2018 UBND huyện Phú Vang Ban hành Thông báo số 531/TB-UBND về việc Về việc tuyển dụng công chức cấp xã thuộc huyện Phú Vang năm 2018 
Ngày 06 tháng 8 năm 2018 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông báo số 3238/TB-LĐTBXH về việc nghỉ lễ, Tết năm 2019 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (Có văn bản chi tiết kèm theo)
Ngày 4/9/2018 UBND huyện đã ban hành Thông báo về việc thay đổi giờ làm việc trên địa bàn huyện Phú Vang.
Theo Thông báo số 514/TB-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2017 của UBND huyện Phú Vang về việc bố trí Lịch tiếp công dân định kỳ 6 tháng đầu năm 2018 của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện thì đồng chí La Phúc Thành - Chủ tịch UBND huyện tiếp dân định kỳ tại xã Vinh Phú vào ngày 20/6/2018. Tuy nhiên, do trùng với Lịch tiếp xúc cử tri của các đại biểu HĐND tỉnh và huyện nên buổi tiếp công dân trên tạm hoãn và được bố trí lại vào thời gian thích hợp. UBND huyện thông báo để các cơ quan, tổ chức và nhân dân được biết./.
THÔNG  BÁO Về việc tạm hoãn tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo UBND huyện            
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.668.078
Truy cập hiện tại 22