Tìm kiếm tin tức

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông báo
THÔNG BÁO Về số báo danh, phòng thi, lượt thi trắc nghiệm trên máy tính (vòng 1) trong kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục huyện năm 2023  
THÔNG BÁO Về danh sách đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi và triệu tập thí sinh dự thi vòng 1 trong kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục huyện năm 2023  
THÔNG BÁO Về việc gia hạn thời gian nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm 2023  
Thông báo được đính kèm file bên dưới
UBND huyện Phú Vang ban hành Thông báo số 344/TB-UBND ngày 14/7/2023 về việc Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2023 (Chi tiết xem file đính kèm bên dưới)
UBND huyện ban hành Thông báo số 333/TB-UBND ngày 14/7/2023 về việc Thông báo kết quả thi vòng 1 kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2023 (Chi tiết xem file đính kèm bên dưới)
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.927.095
Truy cập hiện tại 236