Tìm kiếm tin tức

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

công khai Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn năm 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 của huyện Phú Vang, TT.Huế
Ngày cập nhật 06/07/2023

THÔNG BÁO

Về việc công khai Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn năm 2021-2030,

tầm nhìn đến năm 2050 của huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch;

Căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12 tháng 4 năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Quyết định số 971/QĐ-UBND ngày 04/5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ủy ban nhân dân huyện Phú Vang tổ chức công khai Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế, với các nội dung như sau:

1. Công khai tại Trụ sở Ủy ban nhân dân huyện và Cổng thông tin điện tử huyện Phú Vang, gồm:

- Quyết định số 971/QĐ-UBND ngày 04/5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 huyện Phú Vang.

- Phụ lục và Danh mục công trình, dự án Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 huyện Phú Vang.

- Báo cáo thuyết minh Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 của huyện Phú Vang.

- Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 của huyện Phú Vang.

2. Công khai tại Trụ sở Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, gồm:

- Quyết định số 971/QĐ-UBND ngày 04/5/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 huyện Phú Vang.

- Phụ lục và Danh mục công trình, dự án Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 huyện Phú Vang.

3. Công khai tại Hệ thống CSDL dùng chung GISHue:

Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 của huyện Phú Vang được chuẩn hóa từ định dạng MicroStation sang CSDL GIS và tích hợp lên Hệ thống CSDL dùng chung GISHue.

4. Thời hạn công khai: Đến hết kỳ Quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

UBND huyện Phú Vang thông báo công khai Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 của huyện Phú Vang theo quy định của pháp luật./.

(Văn bản chi tiết tại file đính kèm bên dưới)

Tập tin đính kèm:
Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phú Vang
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Sáng ngày 3/7, UBND huyện Phú Vang tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ tuyên truyền viên và hòa giải viên năm 2024.  
An toàn VSTP
 
Chế độ - CSLĐ
 
Khai thác TNTN
 
sản xuất KD, mùa vụ
 
Phổ biến, HD Pháp luật
TTH.VN - Theo thông báo của Cục an toàn thực phẩm, từ 13/7 đến nay, đã có 10 người được xác định bị ngộ độc do thực phẩm nhiễm vi khuẩn Clostridium botulinum.
Báo cáo ATVSTP - Môi trường
 
Báo cáo đất đai, DS, lao động
 
Báo cáo KTXH
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.950.003
Truy cập hiện tại 189