Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông báo về việc công nhận kết quả trúng tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện năm 2020
Ngày cập nhật 28/01/2021
UBND HUYỆN PHÚ VANG
HỘI ĐỒNG TDVCSNGD
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

Số: 11/TB-HĐTDVCSNGD

 

Phú Vang, ngày 28 tháng 01 năm 2021

 

 
THÔNG BÁO
Về việc công nhận kết quả trúng tuyển viên chức sự nghiệp
Giáo dục và Đào tạo huyện năm 2020

 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;  

Căn cứ Quyết định số 508/QĐ-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện về việc công nhận kết quả trúng tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện năm 2020.

Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục huyện thông báo đến các thí sinh có tên trong danh sách trúng tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Vang năm 2020 (có danh sách cụ thể kèm theo), trong  thời hạn 30 ngày, kể từ ngày 28 tháng 01 năm 2021 đến ngày 26 tháng 02 năm 2021 phải đến phòng Nội vụ huyện Phú Vang để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng (trừ ngày nghỉ lễ, thứ bảy, chủ nhật). Hồ sơ tuyển dụng (03 bộ) bao gồm:

- Bản sao (có công chứng) văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có);

- Trường hợp người trúng tuyển có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển thì được sử dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

- Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp (Sở tư pháp).  

- Bản sao (có công chứng) sổ bảo hiểm xã hội (nếu có), (đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo đúng quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, được bố trí làm việc theo đúng ngành, nghề đào tạo hoặc theo đúng chuyên môn nghiệp vụ).

 

Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển.

Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục huyện thông báo để các thí sinh trúng tuyển và các cơ quan liên quan được biết./.

 

Nơi nhận:  
- CT, các PCT.UBND huyện;
- Thí sinh trúng tuyển;  
- Lưu: HĐTDVCSNGD.

 

 

TM. HỘI ĐỒNG TDVCSNGD
CHỦ TỊCH

Đã ký

Trần Thanh Long

 

                                                                              

   Danh sách trúng tuyển Xem chi tiết tại file đính kèm                                                                          

Tập tin đính kèm:
Phòng Nội vụ huyện Phú Vang
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Đảng ủy quân sự huyện Phú Vang vừa tổ chức Hội nghị tự kiểm tra theo Quyết định số 405-QĐ/TU ngày 08/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng chí Trần Gia Công – TUV, Bí thư huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện chủ trì...
An toàn VSTP
 
Chế độ - CSLĐ
 
Khai thác TNTN
 
sản xuất KD, mùa vụ
 
Phổ biến, HD Pháp luật
TTH.VN - Theo thông báo của Cục an toàn thực phẩm, từ 13/7 đến nay, đã có 10 người được xác định bị ngộ độc do thực phẩm nhiễm vi khuẩn Clostridium botulinum.
Báo cáo ATVSTP - Môi trường
 
Báo cáo đất đai, DS, lao động
 
Báo cáo KTXH
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.288.599
Truy cập hiện tại 1.166