Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Báo cáo Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 6 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 7/2020 và Báo cáo 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 (Quý II)
Ngày cập nhật 26/10/2020
BÁO CÁO
Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 6
và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 7/2020

 

 

 

A. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 6:

I. VỀ KINH TẾ: 

1. Kinh tế - hạ tầng:

Thương mại - Dịch vụ: Thành lập Ban Quản lý chợ trung tâm thị trấn Phú Đa. Khảo sát địa điểm để tổ Chương trình kết nối tiêu thụ sản phẩm nông sản và làng nghề huyện Phú Vang năm 2020 và Chương trình đưa hàng Việt về nông thôn.

Công nghiệp-TTCN, ngành nghề, khoa học công nghệ: Triển khai “Hội thi thiết kế sản phẩm thủ công mỹ nghệ năm 2020”; Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ X, năm 2020; Báo cáo kết quả hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ năm 2021.

Công tác giao thông: Giải quyết phản ánh của công dân về tuyến đường Dương Nổ Cồn - Mậu Tài Đuồi và đường Tỉnh 2. Phối hợp Đoàn Kiểm tra liên ngành tỉnh Kiểm tra giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn.

Công tác xây dựng, nâng cấp và phát triển đô thị:

Khảo sát thực địa vị trí kêu gọi đầu tư các dự án tại xã Phú Diên. Trình UBND tỉnh điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thị trấn Thuận An đến năm 2030 (Khu vực liên quan đến của Công ty cổ phần điện tử tin học viễn thông).

Phối hợp với đơn vị tư vấn và UBND các xã Phú Thuận, Phú Diên, Vinh Thanh, Vinh An nghiên cứu mở rộng các bãi tắm để phát triển dịch vụ du lịch biển; Bàn giao mốc quy hoạch cho Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường để xây dựng phương án tổ chức đấu giá dự án Kho xăng dầu, kho gas và trạm chiết nạp tại Tân Cảng Thuận An; Xác định mốc giới các khu rừng sản xuất rừng phòng hộ tại bãi tắm Vinh Thanh để lập hồ sơ quy hoạch bãi tắm giai đoạn 2021-2030.

Phê duyệt Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500): Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư nông thôn - thôn Cự Lại Trung, xã Phú Hải.

2. Sản xuất Nông, Lâm, Ngư nghiệp:

Cây lúa: Vụ Hè Thu năm 2020 toàn huyện kế hoạch gieo sạ 5.658,56 ha. Hiện nay, đã gieo sạ 5.658,57 ha/5.658,57 ha, đạt 100% diện tích kế hoạch. Cây lúa đang giai đoạn đẻ nhánh-làm đòng.

Rau màu các loại vụ Hè Thu: Cây rau các loại: Đã trồng 210 ha/347 ha đạt 60,52% kế hoạch. Khoai lang: Đã trồng 103 ha/152 ha đạt 67,76 % kế hoạch. Lạc: Đã trồng 100 ha/100 ha, đạt 100% kế hoạch. Cây chất bột: Đã trồng 7,1 ha/7,1 ha, đạt 100% kế hoạch. Hoa các loại: đã trồng 15,7 ha/36,91 ha đạt 42,5% kế hoạch. Các loại cây trồng đang giai đoạn sinh trưởng, phát triển thân lá.

Chăn nuôi và thú y: Tiếp tục triển khai các biện pháp tập trung kiểm soát bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tái phát, lây lan diện rộng. Triển khai công tác vệ sinh, tiêu độc khử trùng các quầy mua bán động vật, sản phẩm động vật; các điểm giết mổ gia súc, gia cầm; các trang trại, gia trại. Kiểm tra lâm sàng, giám sát việc xuất, nhập gia súc vào lò để giết mổ.

Thuỷ sản:

Khai thác: Sản lượng khai thác trong tháng đạt 5.378 tấn, trong đó khai thác biển 5.205 tấn, khai thác sông đầm 173 tấn. Lũy kế: Tổng sản lượng khai thác 17.261 tấn/29.500 tấn KH đạt 58,5% KH, trong đó khai thác biển 16.865 tấn/ 28.600 tấn KH đạt 59% KH, khai thác sông đầm 396 tấn/900 tấn KH đạt 44% KH.

Nuôi trồng: Nuôi nước lợ: Diện tích đã thả nuôi: 2.745,6 ha/2.764,2 ha KH đạt 99,3% KH (Trong đó: nuôi chuyên tôm 35,2 ha, giống thả 1.745 vạn; nuôi xen ghép 2.710,4 ha) với lượng giống thả 14.986 vạn tôm giống; 427 vạn cua; 3.363 vạn cá giống các loại. Cá lồng nước lợ đã thả nuôi được 2.260 lồng với lượng giống thả 101,6 vạn cá giống các loại. Nuôi nước ngọt: Diện tích đã thả nuôi: 110,7 ha với lượng giống thả 105 vạn cá giống. Cá lồng nước ngọt đã thả nuôi được 495 lồng với lượng giống thả 15,7 vạn cá giống các loại. Thu hoạch: Đến nay ngư dân đã thu hoạch được 1.340 tấn các loại gồm 517 tấn tôm, 138 tấn cua, 596 tấn cá nước lợ, 89 tấn cá nước ngọt.

Tình hình khác: Tình hình bệnh tôm: đến nay trên địa bàn huyện đã xảy ra bệnh tôm ở các hồ nuôi xen ghép với diện tích 72,3 ha/186 hồ (Phú Xuân 32 ha/64 hồ, Phú Diên 21,5 ha/50 hồ, Vinh Phú 11,8 ha/46 hồ, Vinh An 5,78 ha/23 hồ, Vinh Xuân 1,25 ha/3 hồ) trong đó đã lấy mẫu tôm bệnh kiểm tra qua máy PCR cho kết quả bị bệnh đốm trắng 4,12 ha/12 hồ (Phú Xuân 03 hồ, Phú Diên 03 hồ, Vinh Phú 6 hồ). Phòng NN đã phối hợp với UBND các xã hướng dẫn xử lý để khống chế dịch bệnh và hạn chế lây lan, lượng hóa chất đã xử lý 1.590 kg Chlorine. Một số diện tích nuôi xen ghép có hiện tượng tôm nuôi chậm phát triển, bị hao hụt nhiều, phòng NN đã phối hợp với UBND các xã hướng dẫn người dân chăm sóc quản lý hạn chế thiệt hại.

Xây dựng Nông thôn mới: Đã tổ chức đánh giá và phân hạng 04 sản phẩm đạt 03 sao cho 04 chủ thể hiện đang hoàn thiện hồ sơ và đôn đốc các chủ thể bổ sung các hồ sơ, thủ tục để trình Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP của tỉnh để tổ chức đánh giá và phân hạng sản phẩm OCOP năm 2019. 02 xã Phú Thanh và Vinh Thanh đã trình đề nghị UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, riêng xã Phú Dương tiêu chí 5 - Trường học chưa đạt.

3. Tài nguyên - Môi trường:

Quản lý Đất đai:

Cấp Giấy chứng nhận QSD đất: Đất ở: Đã cấp được 27 thửa với tổng diện tích 1,4 ha.

Chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất: Phê duyệt chuyển mục đích sử dụng đất 0,112 ha trường hợp tại xã Phú Gia, Phú Thượng, Phú Xuân và thị trấn Phú Đa. Phê duyệt giao đất với diện tích 0,016 ha tại xã Phú Xuân.

Giải quyết đơn, thư kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo: Tiếp nhận 02 đơn phản ánh của ông Lê Văn Thành - Phú Gia và ông Nguyễn Văn Quang- Phú Diên: Phòng Tài nguyên và Môi trường đang kiểm tra xác minh nội dung đơn.

Công tác đền bù, giải phóng mặt bằng: Ban hành Quyết định thu hồi đất và Quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ và chi phí phục vụ công tác GPMB khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Đường liên thôn Triều Thủy-Truyền Nam tại xã Phú An

Một số công tác khác: Hoàn thành công tác kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019.

Công tác môi trường:

Về việc đấu thầu dịch vụ thu gom, xử lý rác thải các xã, thị trấn: Đến nay, đã có 18/19 xã, thị trấn tổ chức đấu thầu thành công và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải; xã Phú Diên hiện đã thuê đơn vị tư vấn để lập dự toán dự kiến trình UBND huyện thẩm định, phê duyệt để triển khai.

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động về môi trường, Ngày Môi trường Thế giới, Tuần lễ Biển hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới” năm 2020, ra quân vệ sinh môi trường tại Âu neo đậu tàu thuyền xã Phú Hải

Thẩm định xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường dự án kè chống sạt lở bờ biển khu vực thôn An Dương, xã Phú Thuận.

4. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản:

Tiến độ thực hiện các công trình huyện quản lý: 136 công trình. Trong đó: 54 công trình chuyển tiếp (Ngân sách tỉnh 07 công trình, Ngân sách huyện 47 công trình, đang tiếp tục triển khai thi công); 82 công trình mới (Ngân sách tỉnh 02 công trình lập thủ tục trình phê duyệt KHLCNT, Ngân sách huyện 80 công trình: 80/80 công trình đã phê duyệt Báo cáo KTKT, 79/80 công trình đã phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu).

Tiến độ giải ngân vốn: NS tỉnh 3,877 tỷ đồng, đạt 24,1% KH vốn thông báo (16,064 tỷ đồng),  NS huyện 86,775 tỷ đồng, đạt 50,74% KH vốn thông báo (171,01 tỷ đồng), NS xã 24,475 tỷ đạt 27,93% KH vốn thông báo (87,6 tỷ đồng).

Tiến độ quyết toán các công trình: Hồ sơ quyết toán năm 2019 đã nộp 35/85 công trình, trong đó: 19 công trình đã thẩm tra; đang thẩm tra 16 công trình, chưa nộp hồ sơ 50 công trình.

5. Công tác thu - chi ngân sách:

Thu cân đối ngân sách trên địa bàn: 261,919 tỷ đồng, đạt 81,85%KH. Trong đó: Thuế NQD: 21,838 tỷ đồng, đạt 52,62%KH; Lệ phí trước bạ: 9,72 tỷ đồng, đạt 44,19%KH; Thuế thu nhập cá nhân: 6,469 tỷ đồng, đạt 39,45% KH; Thu tiền sử dụng đất huyện quản lý: 212,09 tỷ đồng, đạt 106,5%KH.

Chi cân đối ngân sách địa phương: 508,992 tỷ đồng, đạt 66,7% KH, trong đó: Chi thường xuyên 295,175 tỷ đồng, đạt 53,59% KH, chi đầu tư 148,34 tỷ đồng, đạt 74,17% KH (Chi huyện, xã 111,25 tỷ đồng, chuyển số dư tạm ứng và dự toán năm trước sang 37,09 tỷ đồng).

6. Tình hình ứng dụng ứng dụng công nghệ thông tin và các phần mềm dùng chung:

Phần mềm Hồ sơ công việc: Từ ngày 25/5/2020 đến 25/6/2020 đã xử lý trên phần mềm 972 văn bản. Đã hoàn thành 855 văn bản (trong đó 775 văn bản xử lý đúng hạn và 80 văn bản xử lý quá hạn). Đang thực hiện và chưa thực hiện 117 văn bản (trong đó trong hạn 7 văn bản, quá hạn 110 văn bản).

Phần mềm ý kiến chỉ đạo điều hành: Từ ngày 25/5/2020 đến 25/6/2020 UBND tỉnh có 12 ý kiến chỉ đạo, đã thực hiện đúng hạn 10 YKCĐ, quá hạn 02 YKCĐ.

Phần mềm Tiếp nhận thông tin phản ánh kiến nghị dịch vụ đô thị thông minh: Từ ngày 25/5/2020 đến 25/6/2020 UBND huyện đã tiếp nhận được và xử lý 07 phản ánh của người dân và đã xử lý 05 phản ánh. Chuyển về các xã, thị trấn xử lý 29 phản ánh, trong đó (07 phản ánh đang xử lý trong hạn, 02 phản ánh đang xử lý quá hạn; 17 phản ánh đã xử lý đúng và trước hạn, 02 phản ánh đã xử lý quá hạn).

7. Hoạt động Trung tâm hành chính công: Từ ngày 01/6/2020 đến ngày 23/6/2020.

Thống kê theo ngày nhận: Các bộ phận tiếp nhận, trả kết quả đã tiếp nhận và chuyển các cơ quan chuyên môn giải quyết 1.976 hồ sơ. Trong đó các cơ quan chuyên môn đã tham mưu giải quyết 1.022 hồ sơ đạt 51,7% (đúng hạn: 1.020 hồ sơ đạt 99,8%; trễ hạn: 02 hồ sơ chiếm 0,2%). Đang giải quyết: chưa đến hạn 941 hồ sơ, quá hạn 11 hồ sơ.

Thống kê thao ngày trả: Có 1.497 hồ sơ hẹn trả, trong đó các cơ quan chuyên môn đã tham mưu giải quyết 1.388 hồ sơ đạt 92,7% (đúng hạn 1.375 hồ sơ đạt 99,%, trễ hạn 13 hồ sơ chiếm 01%); Đang giải quyết: chưa đến hạn 95 hồ sơ, quá hạn 13 hồ sơ.  Cơ quan Thuế đã tiếp nhận, giải quyết 384 hồ sơ (384 hồ sơ liên thông từ Chi nhánh VPĐK đất đai huyện để Xác định nghĩa vụ tài chính và từ phòng Tài chính - Kế hoạch để cấp Mã số Thuế); Đã giải quyết 342 hồ sơ chiếm 89%, đang giải quyết 42 hồ sơ chiếm 11%.

II. VĂN HOÁ - XÃ HỘI:

1. Văn hoá - Thông tin - Thể thao:

Văn hóa: Triển khai Kế hoạch tuyên truyền ngày Gia đình Việt Nam (28/6), đề xuất khen thưởng Hội nghị tổng kết Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020  tuyên dương công tác phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh TT Huế. Xây dựng kế hoạch Kiểm tra công tác cứu hộ, cứu đuối tại các bãi tắm biển,đầm phá trên địa bàn huyện Phú Vang năm 2020.

Phát thanh - truyền hình: Phát thanh: Sản xuất 25 chương trình thời sự tổng hợp, với 175 tin, 29 bài, 25 chuyên mục; Tiếp sóng Đài Tỉnh và Đài Trung ương theo quy định. Truyền hình: Sản xuất 14 tin; 06 phóng sự; 01 Trang truyền hình địa phương phát trên Đài TRT. Nội dung: Phản ánh các kết quả đã đạt được của huyện trên tất cả các lĩnh vực như kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng, xây dựng Đảng..., đặc biệt phản ánh tình hình Đại hội Đảng của các chi, đảng bộ trực thuộc trên địa bàn.

2. Giáo dục - Đào tạo: Kiểm tra công tác thi đua khen thưởng, xây dựng trường học, công tác bảo quản cơ sở vật chất, môi trường và cây xanh trong các trường MN, TH, THCS. Thành lập Hội đồng xét tốt nghiệp THCS năm học 2019-2020. Chỉ đạo các trường triển khai công tác tuyển sinh năm học 2020-2021 qua trực tuyến; duyệt kế hoạch năm học các trường, kiểm tra công tác chuyên môn, thư viện tiên tiến, thư viện xuất sắc, quy trình chọn sách giáo khoa lớp 1 và hoàn thành chương trình năm học trong tháng 7. Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung Chương trình dạy học của HK II, năm học 2019-2020.

3. Công tác Y tế:

Tiếp tục triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo về phòng, chống dịch COVID-19 của Trung ương và địa phương, bổ sung kịp thời các phương án ứng phó với các diễn biến của dịch bệnh trên địa bàn. Đã tiến hành kiểm tra công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại các trường học có bếp ăn bán trú trên địa bàn huyện năm học 2019-2020, trong đó: số trường được kiểm tra 23 trường (Số trường đạt 16 trường, số trường không đạt 07 trường); Số bếp ăn tập thể đạt 32/35, số bếp ăn chưa đạt 03/35.

Trong tháng 6 đã ghi nhận 79 ca Sốt xuất huyết tại Thuận An (51), Phú Thượng (9), Phú Hải (7), Phú Thuận (2), Phú Thanh (3), Vinh An (3), Phú Mỹ (1), Phú Hồ (1), Phú Dương (1), Phú Diên (1)... Tổng số ca mắc Sốt xuất huyết tính đến thời điểm hiện tại 196 ca. Đã tổ chức giám sát và xử lý ổ dịch đối với các trường hợp sốt xuất huyết tại Thuận An, Phú Thượng, Phú Hải không để lây lan, tiếp tục giám sát các trường hợp bệnh nghi ngờ Sốt xuất huyết, Tay chân miệng, Cúm A(H7N9) và Cúm A(H5N1)… Tăng cường công tác giáo dục sức khỏe về phòng chống sốt xuất huyết, tổ chức điều tra chỉ số côn trùng và thau vét bọ gậy tại các xã có ca bệnh. Tổ chức xử lý hóa chất tại các xã đang có ca bệnh nhiều như Thuận An.

4. Lao động - Thương binh - Xã hội: Đã tổ chức đào tạo và cấp chứng chỉ 6 lớp đào tạo nghề cho 163 lao động nông thôn trong đó: 03 lớp Kỹ thuật chế biến món ăn với 88 học viên ; 02 lớp May công nghiệp với 51 học viên; 01 lớp Nghệ thuật trang điểm với 24 học viên. Giải quyết 6 hồ sơ cắt giảm và mai táng phí đối tượng chính sách có công, 1 hồ sơ thờ cúng liệt sỹ. Ra quyết định hưởng cho 43 đối tượng và cắt giảm 34 đối tượng bảo trợ xã hội. Đồng thời, ra quyết định hưởng mai táng phí cho 28 đối tượng bảo trợ xã hội qua đời với số tiền 151,2 triệu đồng. Tổng số đối tượng Bảo trợ xã hội tính đến tháng 6/2020 là: 7.973 người với số tiền chi trả tháng 6/2020 trên 2,68 tỷ đồng. Hướng dẫn các xã, thị trấn tiến hành rà soát, lập danh sách các đối tượng, hộ gia đình được hỗ trợ do dịch Covid-19.

III. QUỐC PHÒNG - AN NINH VÀ CÔNG TÁC NỘI CHÍNH:

1. Quân sự - Quốc phòng:

Xây dựng kế hoạch tổ chức tổng kết rút kinh nghiệm công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020, định hướng công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021.

Điều chỉnh và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Quyết tâm tác chiến phòng thủ, Kế hoạch A3, điều chỉnh kế hoạch SSCĐ, tổ chức luyện tập các phương án SSCĐ theo kế hoạch.

Tổ chức huấn luyện cán bộ khung B, Tiểu đoàn DBĐV huyện, quân số 31 đ/c, thời gian 15 ngày tại Trường Quân sự tỉnh theo kế hoạch. Chỉ đạo các xã, thị trấn, các cơ quan đơn vị làm công tác chuẩn bị và tổ chức huấn luyện cho các lực lượng; làm tốt công tác chuấn bị luyện tập chuyển trạng thái, và diễn tập CH- TM một bên hai cấp trên bản đồ theo kế hoạch thời gian của Bộ CHQS tỉnh.

Tổ chức duy trì nghiêm Tổ kiểm soát quân sự kiêm nhiệm, tổ chức tuần tra kiểm soát duy trì trật tự trên địa bàn, nhất là ở các khu vực cách ly phòng chống dịch Covid-19.

Chỉ đạo BCHQS huyện phối hợp Trung đoàn 176 tổ chức phúc tra nắm nguồn DBĐV sẵn sàng điều động tham gia huấn luyện DBĐV năm 2020. Tham gia huấn luyện cán bộ khung B, Tiểu đoàn DBĐV huyện theo kế hoạch.

2. An ninh (15/5-14/6):

Hoạt động của người nước ngoài, việt kiều: có 98 lượt Việt kiều, NNN đến địa bàn để lưu trú, thăm thân; có 03 Đoàn đến hoạt động từ thiện tại các xã (đã phát 205 suất quà), qua công tác quản lý, phát hiện 02 trường hợp Việt Kiều không đăng ký khai báo tạm trú theo quy định (thị trấn Thuận An).

An ninh nội bộ: các Chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy tiếp tục tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; Đến nay 44/44 đơn vị đã tổ chức đại hội thành công, nhân sự đảm bảo tiêu chuẩn.

An ninh xã hội: Các cơ sở tôn giáo trên địa bàn tổ chức các hoạt động lễ lượt, từ thiện, xây dựng cơ sở vật chất... trong đó có một số hoạt động chưa được phép của cấp có thẩm quyền (Giáo xứ Hòa Đông - Phú Đa; Giáo xứ Hà Thanh - Vinh Thanh; Giáo xứ Hà Úc - Vinh an).

Tình hình khác: Liên quan an ninh mạng, công an huyện đã phối hợp với Phòng  An ninh nội bộ Công an tỉnh làm việc với 01 trường hợp sử dụng facebook tham gia các hội nhóm và chia sẻ, đăng tải  một số bài viết có nội dung xấu, qua đó đối tượng đã tự gỡ bỏ các bài viết liên quan; Qua thông tin nghiệp vụ, ngày 10/6 đối tượng Nguyễn Đức Quốc (định cư tại Mỹ) đã đăng tải thông tin có nội dung kích động biểu tình vào ngày 14/6 tại thị trấn Lăng Cô – Phú Lộc, Công an huyện đã triển khai nắm tình hình và xây dựng kế hoạch đảm bảo ANTT trên địa bàn huyện, chưa phát hiện vấn đề gì.

Về trật tự an toàn xã hội:

Tội phạm về trật tự xã hội: Xảy ra, nắm được 03 vụ  việc (trộm cắp tài sản 01 vụ, cố ý gây thương tích 01 vụ; hủy hoại tài sản 01 vụ); So với Tháng 5/2020 tăng 01 vụ.

Tội phạm và vi phạm pháp luật về kinh tế, ma túy và môi trường: Bắt 01 vụ/01 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 0.4538g ma túy tổng hợp.

Tai nạn giao thông: Xảy ra 01 vụ, làm 01 người chết (Phú Hải).

3. Công tác tư pháp

Công tác Chứng thực: Bản sao: 350 trường hợp; Chứng thực chữ ký: 04 trường hợp; Chứng thực chữ ký người dịch: 03 trường hợp.

Công tác Hộ tịch: Thay đổi, cải chính: 36 trường hợp; Khai tử: 01 trường hợp; Khai sinh: 04 trường hợp.

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật: Phối hợp Sở Tư pháp thẩm định tiêu chí 18.5 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đối với xã Vinh Thanh và Phú Thanh; Triển khai Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai và Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/ 2020 của Chính phủ về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Công tác khác: Xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác ban hành VBQPPL, Tư pháp- Hộ tịch tại các xã, thị trấn.                                                                                                                                                                                                                                                      

4. Công tác Nội vụ:

Thông báo kết quả trúng tuyển viên chức Trung tâm GDNN-CDTX và Quyết định phê duyệt kết quả trúng tuyển cho 4 viên chức Trung tâm GDNN-CDTX.

Quyết định điều động 09 viên chức sự nghiệp giáo dục, đồng ý cho 01 viên chức thuyên chuyển công tác. Đồng ý thôi việc cho 02 nhân viên hợp đồng theo Nghị định số 68 tại Trung tâm GDNN-CDTX.

Thông báo nhân sự PCT UBND các đơn vị: Phú Đa, Thuận An, Phú Thanh, Vinh Thanh nhiệm kỳ 2016-2021.

Tổ chức hội nghị tổng kết công tác CCHC giai đoạn 2011-2020 và định hướng giai đoạn 2021-2030; Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ IV giai đoạn 2020-2025.

Tặng giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cho 13 tập thể và 17 cá nhân, đã có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống hoạt động tàu giã cào trái phép trên biển và công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020.

Phối hợp với Chi cục Văn thư - lưu trữ tổ chức tập huấn Nghị định 30/NĐ-CP, ngày 05/3/2020 về công tác Văn thư cho cán bộ. công chức, viên chức trên địa bàn huyện.

 5. Công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo:

Ban hành Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng; giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân tại UBND xã Phú Mỹ. Thành lập Đoàn thanh tra việc chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng; giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân tại UBND xã Vinh Xuân và UBND xã Vinh Thanh theo kế hoạch. Tiếp tục đôn đốc việc thực hiện các kết luận và quyết định xử lý sau thanh tra tại các đơn vị được thanh tra. Xây dựng Báo cáo thực hiện Kế hoạch số 153-KH/TU ngày 22/5/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Công văn số 4474/UBND-TTr ngày 30/5/2020 của UBND tỉnh về tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng từ năm 2013 đến nay.

 Phối hợp với Thường trực HĐND huyện tổ chức tiếp công dân định kỳ tại xã Phú Mỹ; Duy trì nghiêm túc chế độ tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở Tiếp công dân huyện để kịp thời tiếp nhận, xử lý những đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân. Trong tháng, tiếp nhận được 02 đơn kiến nghị, phản ánh của công dân; UBND huyện đã chỉ đạo và chuyển 02 đơn đến cơ quan chuyên môn và UBND các xã, thị trấn để xem xét, giải quyết, trả lời đơn theo thẩm quyền.

B. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG 7:

I. VỀ KINH TẾ:

1. Kinh tế - Hạ tầng:

Xây dựng Kế hoạch và tổ chức Hội nghị kết nối tiêu thụ sản phẩm nông sản và làng nghề huyện Phú Vang năm 2020 và Chương trình đưa hàng Việt về nông thôn.

Ban hành Kế hoạch chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh khai thác chợ Trung tâm thị trấn Phú Đa.

Đề nghị UBND tỉnh thống nhất chủ trương cho lập các thủ tục để thành lập Cụm Công nghiệp Phú Diên.

Ban hành Quyết định công bố danh mục đường giao thông nông thôn thuộc thẩm quyền quản lý cấp xã. Kiểm tra an toàn giao thông tại các vị trí chợ nằm trên tuyến Quốc lộ và đường Tỉnh trên địa bàn huyện.

Phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch nông thôn mới xã Vinh Xuân theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh.

2. Sản xuất Nông, Lâm, Ngư nghiệp:

Chỉ đạo các ban ngành và các đơn vị đôn đốc chăm sóc vụ Hè Thu 2020, theo dõi các đối tượng sâu bệnh hại trên hoa, rau các loại và các cây trồng khác để có biện pháp quản lý, phòng trừ kịp thời.

Giám sát tình hình dịch bệnh tại các cơ sở chăn nuôi, giám sát công tác tiêm phòng vắc xin cúm gia cầm tại các hộ chăn nuôi vịt chạy đồng.

Kiểm tra tình hình hạn, mặn tại các xã, thị trấn. Đôn đốc các địa phương triển khai phương án chống hạn năm 2020.

3. Tài nguyên - Môi trường:

Tổ chức triển khai thực hiện theo Quyết định số 360/QĐ-UBND ngày 04/02/2020 về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020.

Khảo sát thực tế để cho thuê đất mặt nước nuôi cá lồng bè và đối tượng thủy sản chủ lực.

Kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn.

4. Về đầu tư xây dựng cơ bản - giao thông: Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình chuyển tiếp. Đôn đốc các chủ đầu tư tiến hành lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt.

Tập trung đôn đốc các chủ đầu tư hoàn tất các thủ tục hồ sơ để tiến hành quyết toán dự án hoàn thành các công trình đã nghiệm thu đưa vào sử dụng.

Tăng cường giám sát, kiểm tra chất lượng công trình theo các quy định hiện hành của nhà nước; thực hiện công tác lập, thẩm định, thẩm tra theo đúng trình tự, thủ tục, đảm bảo yêu cầu về chất lượng và thời gian quy định.

5. Công tác Tài chính - Ngân hàng: Thẩm tra quyết toán ngân sách các đơn vị, UBND các xã, thị trấn. Tiếp tục chỉ đạo các ngân hàng làm tốt công tác tín dụng cho vay đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm cho nhân dân.

II. VỀ VĂN HÓA - XÃ HỘI:

1. Văn hóa - Thông tin - Thể thao: Xây dựng Kế hoạch tập huấn nghiệp vụ du lịch, dịch vụ trên địa bàn huyện. Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao điều tra, khảo sát thực trạng bóng đá cộng đồng. Xây dựng Kế hoạch tổng kết 05 năm (giai đoạn 2015 - 2020) thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Đề án nếp sống văn minh đô thị và nông thôn trên địa bàn huyện.

2. Công tác Giáo dục - Đào tạo: Chỉ đạo các trường triển khai công tác tuyển sinh và cần có biện pháp để tuyển sinh các lớp đầu cấp lớp 1, lớp 6 và trẻ 5 tuổi đi học MG năm học 2020-2021. Xây dựng kế hoạch và chuẩn bị các điều kiện để tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên sinh hoạt chuyên môn, chính trị trước lúc bước vào năm học mới. Tổ chức đánh giá công tác Thi đua - Khen thưởng năm học 2019-2020. Xây dựng kế hoạch tổng kết năm học 2019-2020 và triển khai kế hoạch năm học mới 2020-2021.

3. Công tác Y tế: Tăng cường công tác chủ động phòng chống dịch, tổ chức công tác giám sát bệnh nhân và truyền thông phòng chống dịch tại các xã thị trấn đặc biệt chú ý dịch sởi, tay chân miệng, sốt xuất huyết, cúm A, Giám sát các trường hợp Cúm A(H7N9) và Cúm A(H5N1), bệnh do vi rút Zika.... Triển khai các hoạt động nhân Tháng chiến dịch phòng lây nhiễm HIV từ mẹ sang con.

4. Công tác Lao động - Thương binh - Xã hội: Xây dựng Kế hoạch Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020). Đi thăm và tặng quà cho các đối tượng chính sách có công nhân kỷ niệm 73 năm ngày thương binh liệt sĩ. Chỉ đạo, đôn đốc các xã, thị trấn thực hiện kế hoạch đẩy mạnh công tác giải quyết việc làm cho người lao động tại địa phương; Tiến hành rà soát, lập danh sách các hộ kinh doanh, người lao động bị ảnh hưởng do dịch Covid-19. Tiếp tục thực hiện tốt các chương trình, hoạt động bảo vệ và chăm sóc trẻ em.

5. Ứng dụng công nghệ thông tin và các phần mềm dùng chung: Tập huấn phần mềm Đăng ký lịch và phát hành giấy mời qua mạng trên trang điều hành tác nghiệp cho các xã, thị trấn.

III. QUỐC PHÒNG - AN NINH VÀ CÔNG TÁC NỘI CHÍNH:

1. Công tác Quân sự - Quốc phòng:

Chỉ đạo BCHQS huyện phối hợp chặt chẽ với Công an, Biên phòng và các lực lượng khác nắm tình hình địa bàn trong mọi thời điểm kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý các tình huống, không để bị động, bất ngờ; Tổ chức huấn luyện tại chức cơ quan; chỉ đạo các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị tổ chức huấn luyện cho các đối tượng theo kế hoạch; Tổ chức tuần tra kiểm soát duy trì trật tự trên địa bàn, nhất là ở các khu vực cách ly.

Tổ chức luyện tập chuyển trạng thái SSCĐ, diễn tập CH- TM một bên hai cấp trên bản đồ theo kế hoạch.

Tổ chức tuyên truyền Luật NVQS, Luật DQTV, Luật GDQP-AN, Pháp lệnh DBĐV; Tuyên truyền chào Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020- 2025

2 . An ninh - Trật tự:

Tiếp tục triển khai các kế hoạch đảm bảo ANTT phục vụ đại hội Đảng lần thứ XIII, nắm tình hình an ninh trên các lĩnh vực, dư luận nhân dân liên quan đến kỳ họp thứ 9, QH Khóa XIV.... đề phòng các hoạt động gây phức tạp tình hình ANTT trên địa bàn.

Nắm tình hình an ninh trên các lĩnh vực, các dự án kinh tế đang triển khai, liên quan tình hình đất đai, an ninh tôn giáo...

3. Công tác Tư pháp: Tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ giáo viên; Tiến hành kiểm tra công tác ban hành văn bản QPPL và Tư pháp Hộ tịch tại các xã, thị trấn.

4. Công tác Nội vụ:

Xây dựng kế hoạch và thông báo thi hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên từ hạng VI lên hạng III và từ hạng III lên hạng II.

Thực hiện có hiệu quả chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định 113/2018/ND-CP, ngày 31/8/2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế. Tổng hợp tài liệu kiểm chứng để thực hiện chấm điểm chất lượng hoạt động cơ quan quý II năm 2020.

Chỉ đạo tăng cường công tác phối hợp nắm tình hình, phát hiện, kịp thời xử lý những vấn đề tôn giáo nhạy cảm, giữ vững an ninh tôn giáo trên địa bàn huyện.

5. Công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo:

Triển khai thanh tra việc chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng; giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân tại UBND xã Vinh Xuân và UBND xã Vinh Thanh theo kế hoạch. Tiếp tục đôn đốc thực hiện các kết luận sau thanh tra. Hoàn thành Báo cáo tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng từ năm 2013 đến nay.

Phối hợp với Thường trực HĐND huyện tổ chức tiếp công dân định kỳ theo kế hoạch; Duy trì nghiêm túc chế độ tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở Tiếp công dân huyện. Tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo đã tiếp nhận và mới phát sinh, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.  

Trên đây là Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện trong tháng 6 và một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 7 năm 2020; UBND huyện báo cáo UBND Tỉnh, Ban Thường vụ Huyện uỷ để chỉ đạo./.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BÁO CÁO
Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện
6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020

 

Thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/HU ngày 09 tháng 12 năm 2019 của Huyện uỷ về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày13 tháng 12 năm 2019 của HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; UBND huyện ban hành Quyết định số 4621/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

Năm 2020, UBND huyện đã tập trung huy động nguồn lực đầu tư cho Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới; xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất và đời sống; Phát triển kinh tế biển và đầm phá và phát triển đô thị. Cải thiện đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội. Giải quyết tốt vấn đề môi trường. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nhà nước, tập trung cải cách tổ chức bộ máy Nhà nước, cải cách thủ tục hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Đảm bảo Quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19; Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 và Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 nên tình hình kinh tế - xã hội của huyện trong 6 tháng đầu năm 2020 có bước chững lại, giá trị tăng trưởng đạt thấp so với kế hoạch, giá trị dịch vụ tăng trưởng âm, công nghiệp - TTCN và xây dựng ít bị ảnh hưởng nên tăng trưởng ổn định, cụ thể như sau:

Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu 6 tháng đầu năm 2020:

Chỉ số

Đơn vị tính

TH 6 tháng năm 2019

KH 2020

UTH 6 tháng 2020

so sánh (%)

cùng kỳ

KH năm 2020

I. KINH TẾ

 

 

 

 

 

 

1. Giá trị tăng trưởng

%

15,9

11,4

1,02

-

-

- Dịch vụ

%

22,1

14,4

- 8,94

-

-

- Công nghiệp, TTCN, Xây dựng

%

24,2

12,1

14,96

-

-

- Nông, lâm, ngư nghiệp

%

5,7

4,0

- 2,51

-

-

* Giá trị sản xuất (GO) (2010)

Tỷ.đ

3.224

6.066,0

3.257

101,02

53,69

- Dịch vụ

Tỷ.đ

1.455

2.700,0

1325

91,06

49,07

- Công nghiệp - xây dựng

Tỷ.đ

1.187

2.197,0

1.365

114,96

62,13

- Nông, lâm, ngư nghiệp

Tỷ.đ

582

1.169,0

567

97,49

48,50

2. Sản lượng khai thác và NTTS

Tấn

19.040

33.000

19.740

103,68

59,82

- Sản lượng đánh bắt

Tấn

17.700

29.500

18.300

103,39

62,03

- Sản lượng nuôi trồng

Tấn

1.340

3.500

1.440

107,46

41,14

3. Sản lượng lương thực có hạt

Tấn

45.316

75.075

37.971

83,79

50,58

4. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng thêm

Tỷ.đ

1.537

2.970

1.588

103,32

53,47

5. Thu NSNN trên địa bàn.

Tr.đ

161.688

313.894

270.000

166,99

86,02

6. Tổng chi ngân sách địa phương

Tr.đ

317.025

763.086

381.000

120,18

49,93

II. XÃ HỘI

 

 

 

 

 

 

7. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi SDD

%

9,2

8,5

8,4

 -

101,2

8. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên

10,4

10,4

10,4

 -

100,0

9. Tỷ lệ hộ nghèo 

%

5,3

4,20

4,50

 -

93,3

10. Tỷ lệ đô thị hóa

%

41,5

45,0

43,51

 -

96,69

11.  Số xã đạt tiêu chí nông thôn mới

-

2

  -

-

-

12. Tạo việc làm mới trên

2.230

4.100

750

33,63

18,29

13. Tỷ lệ lao động qua đào tạo   

%

64,0

66,0

65,6

102,5

99,4

14. Tỷ lệ dân số tham gia BHYT

%

95,3

96,00

96,00

 -

100,0

III. MÔI TRƯỜNG

 

 

 

 

 

 

15. Tỷ lệ hộ sử dụng nước máy

%

87

92

90,1

103,61

97,98

16. Tỷ lệ thu gom và xử lý  rác thải rắn

%

81

88

85

104,94

96,59

 

Thông tin chi tiết xem file báo cáo đính kèm bên dưới

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Đảng ủy quân sự huyện Phú Vang vừa tổ chức Hội nghị tự kiểm tra theo Quyết định số 405-QĐ/TU ngày 08/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng chí Trần Gia Công – TUV, Bí thư huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện chủ trì...
An toàn VSTP
 
Chế độ - CSLĐ
 
Khai thác TNTN
 
sản xuất KD, mùa vụ
 
Phổ biến, HD Pháp luật
TTH.VN - Theo thông báo của Cục an toàn thực phẩm, từ 13/7 đến nay, đã có 10 người được xác định bị ngộ độc do thực phẩm nhiễm vi khuẩn Clostridium botulinum.
Báo cáo ATVSTP - Môi trường
 
Báo cáo đất đai, DS, lao động
 
Báo cáo KTXH
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.288.599
Truy cập hiện tại 983