Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 quy định quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước
Ngày cập nhật 16/10/2020

Vừa qua, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 quy định quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước.

Theo đó, Thông tư quy định rõ quy trình, trình tự thẩm tra quyết toán; chi phí thuê kiểm toán độc lập, thẩm tra, phê duyệt quyết toán; thời gian lập hồ sơ quyết toán (đối với chủ đầu tư), thời gian thẩm tra quyết toán (đối với cơ quan chủ trì thẩm tra) và thời gian phê duyệt quyết toán (đối với người có thẩm quyền phê duyệt quyết toán). Ngoài ra, Thông tư còn quy định cụ thể nhiều nội dung như việc quyết toán đối với dự án thành phần, tiểu dự án, công trình, hạng mục công trình, bồi thường, hỗ trợ tái định cư; hồ sơ trình thẩm tra, phê duyệt quyết toán; cơ quan chủ trì thẩm tra quyết toán, thẩm quyền phê duyệt quyết toán, thuê kiểm toán độc lập đối với dự án hoàn thành.

Các thay đổi quan trọng của Thông tư 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 so với Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 và Thông tư số 64/2018/TT-BTC ngày 30/7/2018:

1. Bỏ quy định về xét riêng gói thầu công trình độc lập; Nêu rõ cách thức quyết toán dự án/hạng mục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

2. Điều chỉnh các biểu mẫu (chủ yếu là số biểu mẫu).

3. Chủ đầu tư gửi thêm 01 bộ hồ sơ đến người có thẩm quyền quyết định phê duyệt quyết toán (quy định cũ chỉ gửi 01 bộ hồ sơ đến cơ quan chủ trì thẩm tra quyết toán).

4. Thẩm quyền phê duyệt quyết toán: Bổ sung thẩm quyền cho người đứng đầu tập đoàn, TCT nhà nước. Người và dự án được ủy quyền được mở rộng đầy đủ hơn.

5. Việc kiểm toán do người có thẩm quyền quyết định, không phải “xuất phát” từ cơ quan chủ trì thẩm tra, phê duyệt quyết toán.

6. Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu kiểm toán khi việc lựa chọn nhà thầu kiểm toán độc lập đã được Người có thẩm quyền quyết định phê duyệt đầu tư dự án xem xét, quyết định. Tinh giảm các thủ tục hành chính (đề xuất chủ trương, đề xuất yêu cầu…).

7. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 150 tỷ đồng (với chi phí dự phòng thông thường 10%) tương ứng với mức phí kiểm toán khoảng 500 triệu đồng. Đây là mốc ranh giới giữa chỉ định thầu – đấu thầu.

8. Thay đổi cơ sở tính toán và điều chỉnh giảm số học định mức nên chi phí kiểm toán độc lập và chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán đối với dự án giảm khoảng 40%; Dự án, dự án thành phần, tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư độc lập giảm khoảng 60%.

9. Phân chia rõ thời gian thẩm tra quyết toán (áp dụng với cơ quan chủ trì thẩm tra quyết toán) và thời gian phê duyệt quyết toán (áp dụng với người có thẩm quyền phê duyệt quyết toán).

10. Tổng thời gian thẩm tra, phê duyệt quyết toán được tăng thêm so với Thông tư 09/2016/TT-BTC và 64/2018/TT-BTC đặc biệt là dự án nhóm C.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 4 năm 2020. Thông tư này thay thế Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước và Thông tư số 64/2018/TT-BTC ngày 30/7/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước.

Chi tiết Thông tư tại file đính kèm.

Tập tin đính kèm:
Nguồn: www.huongtra.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Sáng ngày 11/8, Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (BCĐ 138) xã Phú Lương tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2022. Tham dự ngày...
An toàn VSTP
 
Chế độ - CSLĐ
 
Khai thác TNTN
 
sản xuất KD, mùa vụ
 
Phổ biến, HD Pháp luật
TTH.VN - Theo thông báo của Cục an toàn thực phẩm, từ 13/7 đến nay, đã có 10 người được xác định bị ngộ độc do thực phẩm nhiễm vi khuẩn Clostridium botulinum.
Báo cáo ATVSTP - Môi trường
 
Báo cáo đất đai, DS, lao động
 
Báo cáo KTXH
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.514.223
Truy cập hiện tại 1.269