Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Báo cáo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 05 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2020
Ngày cập nhật 23/06/2020
BÁO CÁO
Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 5
và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2020

 

A. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 5:
I. VỀ KINH TẾ: 
1. Kinh tế - hạ tầng:
Thương mại - Dịch vụ: Phối hợp Trung tâm Xúc tiến Thương mại triển khai đăng ký cấp quyền sử dụng “Con dấu nhận diện sản phẩm thủ công mỹ nghệ Huế” [1].
Công nghiệp-TTCN, ngành nghề, khoa học công nghệ: Báo cáo quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Phú Vang. Rà soát, tổng hợp danh sách mục các sản phẩm tham gia chương trình kết nối tiêu thụ sản phẩm nông sản và làng nghề huyện Phú Vang năm 2020.
Công tác giao thông: Giải quyết nội dung phản ánh của công dân về đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư đường Tỉnh 10A và Quốc lộ 49. Trình Sở Giao thông Vận tải thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Lắp đặt đèn tín hiệu giao thông và các cụm đèn cảnh báo trên địa bàn huyện Phú Vang.
Công tác xây dựng, nâng cấp và phát triển đô thị:
Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch NTM xã Vinh Thái (xã Phú Gia), Phú Diên, Phú Lương.
Khảo sát thực địa để đề xuất vị trí định hướng quy hoạch khu vực sửa chữa tàu thuyền và hậu cần nghề cá tại xã Phú Diên. Rà soát, đề xuất danh mục đầu tư công giai đoạn 2021-2025.
Phê duyệt công nhận một số tuyến phố văn minh đô thị xã Phú Thượng và thị trấn Thuận An để báo cáo UBND tỉnh và Sở Xây dựng.
2. Sản xuất Nông, Lâm, Ngư nghiệp:
Cây lúa: Vụ Đông Xuân 2019-2020 gieo cấy 7.064,4 ha, trong đó: Đông Xuân chính 6.608,9 ha, Đông Xuân muộn 455,5 ha (Vinh Thái 194 ha và Vinh Hà 261,5 ha), năng suất đạt 53.7 tạ/ha, sản lượng 37.936 tấn đạt 50,6% so với kế hoạch năm. Vụ Hè Thu năm 2020 toàn huyện kế hoạch gieo sạ 5.758,56 ha. Hiện nay, đã gieo sạ 5.621,2 ha/5.758,56 ha, đạt 99,34% diện tích kế hoạch.
Rau màu các loại vụ Đông Xuân: Cây rau các loại: Thu hoạch 680/900 ha đạt 75,52% kế hoạch. Khoai lang: Thu hoạch 600/600 ha đạt 100 % kế hoạch. Ớt: Thu hoạch 46,3/46,3 ha đạt 100% kế hoạch. Lạc: Thu hoạch 200/200ha, đạt 100% kế hoạch. Hoa các loại: đã trồng 38,4/38,4ha đạt 100% kế hoạch.
Chăn nuôi và thú y: Triển khai Kế hoạch tiêm phòng dại chó, mèo năm 2020 và tiếp tục tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm. Tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm. Đã ban hành Quyết định về việc công bố hết dịch bệnh DTLCP trên địa bàn 19 xã, thị trấn.
Thuỷ sản:
Khai thác: Sản lượng khai thác trong tháng đạt 6.231 tấn, trong đó khai thác biển 6.175 tấn, khai thác sông đầm 56 tấn. Lũy kế: Tổng sản lượng khai thác 11.883 tấn/29.500 tấn KH đạt 40,3% KH, trong đó khai thác biển 11.660 tấn/28.600 tấn KH đạt 40,7% KH, khai thác sông đầm 223 tấn/900 tấn KH đạt 24,8% KH.
Nuôi trồng: Nuôi nước lợ: Diện tích đã thả nuôi 2.745,6 ha/ 2.764,2 ha KH đạt 99,3% KH (Trong đó: nuôi chuyên tôm 35,2 ha, giống thả 1.745 vạn; nuôi xen ghép 2.710,4 ha với lượng giống thả 12.091 vạn tôm giống; 419 vạn cua; 3.037 vạn cá giống các loại); Cá lồng nước lợ đã thả nuôi được 2.060 lồng với lượng giống thả 91,6 vạn cá giống các loại. Nuôi nước ngọt: Diện tích đã thả nuôi 110,7 ha với lượng giống thả 105 vạn cá giống; Cá lồng nước ngọt đã thả nuôi được 495 lồng với lượng giống thả 15,6 vạn cá giống các loại. Thu hoạch: Đến nay ngư dân đã thu hoạch được 627 tấn các loại gồm 293 tấn tôm, 88 tấn cua, 228 tấn cá nước lợ, 7,5 tấn cá nước ngọt.
Tình hình khác:     
Tình hình bệnh tôm: Đến nay trên địa bàn huyện đã xảy ra bệnh tôm ở các hồ nuôi xen ghép với diện tích 72,3 ha/186 hồ (Phú Xuân 32 ha/64 hồ, Phú Diên 21,5 ha/50 hồ, Vinh Phú 11,8 ha/ 46 hồ, Vinh An 5,78 ha/23 hồ, Vinh Xuân 1,25 ha/3 hồ) trong đó đã lấy mẫu tôm bệnh kiểm tra qua máy PCR cho kết quả bị bệnh đốm trắng 4,12 ha/12 hồ (Phú Xuân 03 hồ, Phú Diên 03 hồ, Vinh Phú 6 hồ). Phòng Nông nghiệp đã phối hợp với UBND các xã hướng dẫn xử lý để khống chế dịch bệnh và hạn chế lây lan, lượng hóa chất đã xử lý 1.590 kg Chlorine.
Xây dựng Nông thôn mới: Chương trình mỗi xã một sản phẩm đang tiến hành rà soát các hồ sơ thủ tục và các hạng mục đã được UBND huyện phê duyệt để trình Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2019 cho 04 chủ thể. Năm 2020 thông báo phân khai chi tiết kế hoạch vốn cho 02 đơn vị với kinh phí 420 triệu đồng[2], trong đó nguồn ngân sách trung ương 303 triệu đồng, hiện nay đang phối hợp với đơn vị tư vấn và 02 chủ thể để tiến hành điều tra, khảo sát để lập dự án nhằm hoàn thành theo kế hoạch của UBND tỉnh đề ra.
Đã tổ chức thẩm tra 02 xã Phú Thanh, Vinh Thanh và hoàn thiện hồ sơ trình  UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. Riêng xã Phú Dương đang rà soát, thẩm tra 19 tiêu chí.
3. Tài nguyên - Môi trường:
Quản lý Đất đai:
Cấp Giấy chứng nhận QSD đất: Đất ở: Đã cấp được 47 thửa với tổng diện tích 2,3 ha ( trong đó 26 thửa đấu giá quyền sử dụng đất với diện tích 0,42 ha).
Giải quyết đơn, thư kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo: Tiếp nhận 02 đơn phản ánh của ông Hồ Đắc Nghĩa - Phú Mỹ và ông Nguyễn Tuấn Anh - Phú Mỹ, Phòng Tài nguyên và Môi trường đang kiểm tra xác minh nội dung đơn.
Công tác đền bù, giải phóng mặt bằng: Ban hành Quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ và chi phí phục vụ công tác GPMB khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Cải tạo Chợ Vinh Thái (giai đoạn 2), Quyết định thu hồi đất và Quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Đường Chợ Mai - Tân Mỹ tại xã Phú An.  Ban hành Thông báo thu hồi đất giải phóng mặt bằng dự án Phân lô khu đất ở tại thôn Diên Đại, xã Phú Xuân và xã Vinh Xuân.
Một số công tác khác: Thành lập tổ kiểm tra việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông, bà Võ Đại Toan, Hồ Thị Thiệt theo Quyết định số 1001/QĐ-UBND ngày 26/3/2020 của UBND huyện Phú Vang; Tổ kiểm tra việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông, bà Huỳnh Kim Thướt, Nguyễn Thị Xấu theo Quyết định số 1002/QĐ-UBND ngày 26/3/2020 của UBND huyện Phú Vang. Ban hành Quyết định quy định giá đất cụ thể để đấu giá cho thuê quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã Phú Hải.
Công tác môi trường:
Về việc đấu thầu dịch vụ thu gom, xử lý rác thải các xã, thị trấn: Đến nay, đã có 18/19 xã, thị trấn tổ chức đấu thầu thành công và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải; xã Phú Diên hiện đã thuê đơn vị tư vấn để lập dự toán dự kiến trình UBND huyện thẩm định, phê duyệt để triển khai trong tháng 6/2020.
Chỉ đạo phòng Tài nguyên-MT phối hợp Huyện Đoàn, UBND xã Phú An tổ chức các hoạt động vệ sinh môi trường, thu gom rác thải tại tuyến đê Đông phá tây, khu vực thôn Định Cư, khu vực Chợ Chuồn hưởng ứng phong trào ngày Chủ nhật xanh, phong trào nói không với túi ni lông sử dụng 01 lần; phối hợp với UBND các xã Phú Xuân, Phú Lương, Phú Hồ ra quân vớt bèo, chặt cây mai dương tại kênh Lương Xuân Hồ.
4. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản:
Tiến độ thực hiện các công trình huyện quản lý: 136 công trình. Trong đó: 54 công trình chuyển tiếp (Ngân sách tỉnh 07 công trình, Ngân sách huyện 47 công trình, đang tiếp tục triển khai thi công); 82 công trình mới (Ngân sách tỉnh 02 công trình lập thủ tục trình phê duyệt KHLCNT, Ngân sách huyện 80 công trình: 78/80 công trình đã phê duyệt Báo cáo KTKT, 73/75 công trình đã phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu).
Tiến độ giải ngân vốn: NS huyện 69,83 tỷ đồng, đạt 40% KH vốn thông báo (171,17 tỷ đồng), NS xã 18,57 tỷ đạt 21,19% KH vốn thông báo (87,6 tỷ đồng).
Tiến độ quyết toán các công trình: Hồ sơ quyết toán năm 2019 đã nộp 26/85 công trình, trong đó: 10 công trình đã thẩm tra; đang thẩm tra 16 công trình, chưa nộp hồ sơ 59 công trình.
5. Công tác thu - chi ngân sách:
Thu cân đối ngân sách trên địa bàn: 225,793 tỷ đồng, đạt 70,56%KH. Trong đó: Thuế NQD: 18,19 tỷ đồng, đạt 41,82%KH; Lệ phí trước bạ: 8,1 tỷ đồng, đạt 36,82%KH; Thuế thu nhập cá nhân: 5,11 tỷ đồng, đạt 31,17% KH; Thu tiền sử dụng đất huyện quản lý: 187,05 tỷ đồng, đạt 93,53%KH.
Chi cân đối ngân sách địa phương: 368,12 tỷ đồng, đạt 48,35% KH, trong đó: Chi thường xuyên 234,99 tỷ đồng, đạt 42,67% KH, chi đầu tư 117,89 tỷ đồng, đạt 58,94% KH (Chi huyện, xã 88,4 tỷ đồng, chuyển số dư tạm ứng và dự toán năm trước sang 29,49 tỷ đồng).
6. Tình hình ứng dụng ứng dụng công nghệ thông tin và các phần mềm dùng chung:
Phần mềm Hồ sơ công việc: Từ ngày 25/4/2020 đến 25/5/2020 đã xử lý trên phần mềm 982 văn bản. Đã hoàn thành 810 văn bản (trong đó 765 văn bản xử lý đúng hạn và 45 văn bản xử lý quá hạn) Đang thực hiện và chưa thực hiện 172 văn bản (trong đó trong hạn 38 văn bản, quá hạn 134 văn bản).
Phần mềm Đăng ký lịch và Phát hành giấy mời qua mạng: Từ ngày 25/4/2020 đến 25/5/2020, Số lượng giấy mời đã phát hành trên mạng: 7; Số lượng giấy mời nhận từ các đơn vị khác: 8.
Phần mềm ý kiến chỉ đạo điều hành: Từ ngày 25/4/2020 đến 25/5/2020 UBND tỉnh có 08 ý kiến chỉ đạo, Đã thực hiện đúng hạn 08 YKCĐ.
Phần mềm Tiếp nhận thông tin phản ánh kiến nghị dịch vụ đô thị thông minh: Từ ngày 25/4/2020 đến 25/5/2020 UBND huyện đã tiếp nhận được và xử lý 02 phản ánh của người dân và đã xử lý 02 phản ánh. Chuyển về các xã, thị trấn xử lý 28 phản ánh, trong đó (11 phản ánh đang xử lý trong hạn, 17 phản ánh đã xử lý đúng và trước hạn).
7. Hoạt động Trung tâm hành chính công: Từ ngày 01/5/2020 đến ngày 24/5/2020.
Thống kê theo ngày nhận: Các bộ phận tiếp nhận, trả kết quả tại trung tâm Hành chính công đã tiếp nhận và chuyển các cơ quan chuyên môn giải quyết 1.250 hồ sơ. Trong đó các cơ quan chuyên môn đã tham mưu giải quyết 685 hồ sơ đạt 54,8% (đúng hạn: 683 hồ sơ đạt 99,7%; trễ hạn: 02 hồ sơ chiếm 0,3%). Đang giải quyết: chưa đến hạn 564 hồ sơ, quá hạn 01 hồ sơ.
Thống kê thao ngày trả: Các bộ phận tiếp nhận, trả kết quả tại trung tâm Hành chính công có 1.073 hồ sơ hẹn trả, trong đó: các cơ quan chuyên môn đã tham mưu giải quyết 1.051 hồ sơ đạt 97,9 % (đúng hạn: 1.043 hồ sơ đạt 99,2%; trễ hạn: 08 hồ sơ chiếm 0,8%); Đang giải quyết: chưa đến hạn 21 hồ sơ, quá hạn 01 hồ sơ. Cơ quan Thuế đã tiếp nhận, giải quyết 233 hồ sơ (233 hồ sơ liên thông từ Chi nhánh VPĐK đất đai huyện để Xác định nghĩa vụ tài chính và từ phòng Tài chính - Kế hoạch để cấp Mã số Thuế). Đã giải quyết 207 hồ sơ chiếm 88,8%; đang giải quyết 26 hồ sơ chiếm 11,2%.
II. VĂN HOÁ - XÃ HỘI:
1. Văn hoá - Thông tin:
Văn hóa - Thông tin: Triển khai kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm 134 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886-1/5/2020); Kỷ niệm 66 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2020); Hưởng ứng Tháng công nhân (Tháng 5) năm 2020; kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020); Kế hoạch kiểm tra thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn huyện; Kế hoạch khảo sát, đánh giá hiện trạng các di tích lịch sử trên địa bàn huyện; Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn huyện năm 2020; Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 đối với hoạt động du lịch. Phê duyệt quy ước văn hóa cho các đơn vị xã Phú Lương, xã Phú Gia.
Đưa vào sử dụng sân tennis huyện gắn với thành lập CLB tennis, huy động, kêu gọi cán bộ và nhân dân đến sân để tập luyện, góp phần phát triển phong trào rèn luyện thể thao, nâng cao sức khỏe nhân dân.
Phát thanh - truyền hình: Phát thanh: Sản xuất 27 chương trình thời sự tổng hợp, với 165 tin, 33 bài, 27 chuyên mục; Tiếp sóng Đài Tỉnh và Đài Trung ương theo quy định. Truyền hình: Sản xuất 12 tin; 06 phóng sự; 01 Trang truyền hình địa phương phát trên Đài TRT. Nội dung: Phản ánh các kết quả đã đạt được của huyện trên tất cả các lĩnh vực như kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng, xây dựng Đảng..., tiếp tục tuyên truyền về tình hình và các biện pháp để phòng, chống dịch Covid-19; đặc biệt phản ảnh tình hình Đại hội Đảng của các chi, đảng bộ trực thuộc trên địa bàn.
2. Giáo dục - Đào tạo: Tổ chức kiểm tra chất lượng học tập của học sinh trong thời gian nghỉ vì dịch CoVid-19. Tiếp tục triển khai thực hiện xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia của 3 bậc học nằm trong lộ trình 2020. Chỉ đạo các trường kiểm tra và bổ sung hồ sơ học sinh lớp 9 chuẩn bị trước cho việc xét tốt nghiệp THCS năm học 2019-2020. Tổ chức tập huấn và triển khai các lớp bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ và phương pháp dạy học đối với CBQL, giáo viên và nhân viên.. Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung Chương trình dạy học của HK II, năm học 2019-2020.
3. Công tác Y tế:
Thực hiện đồng bộ các biện pháp, giải pháp phòng chống dịch chủ động tại cộng đồng và các cơ sở y tế nhằm phát hiện và khoanh vùng kịp thời không để dịch lây lan. Đảm bảo công tác hậu cần, kiểm soát nhiễm khuẩn, xét nghiệm và trang bị phòng hộ các nhân thiết yếu phục vụ.
Triển khai Kế hoạch kiểm tra VSATTP trường học có bếp ăn bán trú trên địa bàn huyện; Kế hoạch kiểm tra liên ngành Vệ sinh an toàn thực phẩm “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2020 trên địa bàn huyện. Đã thành lập 19 đoàn kiểm tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm tiến hành kiểm tra đối với 205 cơ sở, trong đó: có 183 cơ sở đạt, 22 cơ sở vi phạm.
Trong tháng 5 đã ghi nhận 11 ca Sốt xuất huyết tại Thuận An, Phú Thượng, Phú Hải, Vinh Thanh, Phú Đa . Đã tổ chức giám sát và xử lý ổ dịch đối với trường hợp sốt xuất huyết tại các xã trên không để lây lan. Chủ động giám sát dịch bệnh thông thường như: Giám sát các trường hợp Sốt xuất huyết, Tay chân miệng, Cúm A(H7N9) và Cúm A(H5N1).
4. Lao động - Thương binh - Xã hội: Giải quyết 07 hồ sơ cắt giảm và mai táng phí đối tượng chính sách có công, 02 hồ sơ thờ cúng liệt sỹ. Ra quyết định hưởng cho 38 đối tượng và cắt giảm 21 đối tượng bảo trợ xã hội; đồng thời, ra quyết định hưởng mai táng phí cho 20 đối tượng bảo trợ xã hội qua đời với số tiền 108 triệu đồng. Tổng số đối tượng Bảo trợ xã hội tính đến tháng 5/2020 là: 7.971 người với số tiền chi trả tháng 5/2020 trên 2,68 tỷ đồng. Hướng dẫn các xã, thị trấn tiến hành rà soát, lập danh sách các đối tượng, hộ gia đình được hỗ trợ do dịch Covid-19.
III. QUỐC PHÒNG - AN NINH VÀ CÔNG TÁC NỘI CHÍNH:
1. Quân sự - Quốc phòng:
Thông qua Quyết tâm tác chiến phòng thủ, Kế hoạch A3 tại Bộ CHQS tỉnh theo kế hoạch. Tổ chức điều chỉnh kế hoạch chiến đấu bảo vệ cơ quan, kế hoạch phòng chống, cháy nổ, tổ chức luyện tập các phương án SSCĐ theo kế hoạch.
Xây dựng kế hoạch, tổ chức duy trì nghiêm Tổ kiểm soát quân sự, tổ chức tuần tra kiểm soát duy trì trật tự trên địa bàn, nhất là ở các khu vực cách ly phòng chống dịch Covid - 19.
Chỉ đạo BCHQS huyện phối hợp Trung đoàn 176 tổ chức phúc tra nắm nguồn DBĐV sẵn sàng điều động tham gia huấn luyện theo kế hoạch; Phối hợp Trung tâm Y tế huyện tiến hành khám sức khỏe, đồng bộ hồ sơ cho các em đăng ký tuyển sinh vào các trường Đại học, Cao Đẳng trong quân đội theo hướng dẫn.
Chỉ đạo các đơn vị tiến hành rà soát các đối tượng giáo dục Quốc phòng, An ninh năm 2020; Tiếp tục nắm tình hình, lực lượng tàu thuyền và phương tiện dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền các vùng biển của Nước CHXHCN Việt Nam sau đợt đánh, bắt cá xa bờ về đất liền. Chỉ đạo các đơn vị tiếp tục xây dựng kế hoạch, rà soát lập danh sách sẵn sàng điều động lực lượng tham gia huấn luyện khi có thông báo của tỉnh.
Làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Quân sự huyện nhiệm kỳ 2020- 2025.
Tổ chức hội thi giảng dạy chính trị cho các đồng chí CTV, CTVP Ban CHQS các xã, thị trấn các đơn vị. Qua đó tuyển chọn những đồng chí có thành tích cao trong đợt thi lần này tham gia hội thi giản dạy chính trị do Bộ CHQS tỉnh tổ chức.
2. An ninh (15/4-14/5):
Về an ninh chính trị:
Hoạt động của người nước ngoài, việt kiều: Có 27 lượt Việt kiều, NNN đến địa bàn để lưu trú, thăm thân (đã hoàn thành thời gian cách ly theo quy định); 01 Đoàn đến hoạt động từ thiện tại xã Phú Gia.
An ninh nội bộ: Các Chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy tiếp tục tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Một số Đảng bộ báo cáo cán bộ, đảng viên xin nghỉ việc, ra khỏi Đảng (Phú Hải, Phú Mậu), Đảng ủy xã Phú Diên báo cáo lãnh đạo các cấp về các vụ việc có dấu hiệu vi phạm của Chủ tịch UBND xã.
An ninh xã hội: Tiếp tục thực hiện các quy định về phòng chống dịch Covid-19, các cơ sở tôn giáo trên địa bàn chỉ tổ chức lễ dưới 20 người tham dự, nhất là dịp Lễ Phật Đản, PL 2564, qua đó có 04 lượt hoạt động từ thiện tại các chùa, NPĐ với tổng kinh phí 76 triệu đồng. Đáng chú ý là giáo xứ Nam Phổ (Phú Thượng) hoạt động từ thiện nhưng không xin phép cấp có thẩm quyền.
Tình hình an ninh nông thôn: Một số dự án đang triển khai có đơn kiến nghị của người dân như: tuyến đường Vân An Dương thuộc thôn Mong An (Phú Mỹ); Công trình Cống Quan ở thôn 2 (Vinh Hà), nội dung chủ yếu là mức bồi thường thu hồi đất chưa thỏa đáng.
Hoạt động từ thiện: Một số tổ chức, cá nhân đã trao 1050 suất quà/276 triệu đồng cho người có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng do dịch Covid-19.
Về trật tự an toàn xã hội:
Tội phạm về trật tự xã hội: Xảy ra, nắm được 02 vụ (trộm cắp tài sản 01 vụ, cố ý gây thương tích 01 vụ); So với tháng 4/2020 giảm 07 vụ.
Tai nạn giao thông: Xảy ra 02 vụ, làm 02 người chết (Thuận An 01 vụ; Phú dương 01 vụ).
Tình hình khác: Xảy ra 01 vụ/01 người chết nước trên biển.
3. Công tác Tư pháp:
Công tác Chứng thực: Bản sao: 169 trường hợp; Chứng thực chữ ký: 03 trường hợp; Chứng thực chữ ký người dịch: 03 trường hợp.
Công tác Hộ tịch: Thay đổi, Cải chính: 11 trường hợp; Kết hôn: 01 trường hợp; Khai tử: 01 trường hợp; Khai sinh: 01 trường hợp.
Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật: Xây dựng Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Báo cáo viên pháp luật, Tuyên truyền viên pháp luật giỏi về phòng, chống tham nhũng.
 4. Công tác Nội vụ:
Thông báo nhân sự Phó Chủ tịch UBND xã Phú Thượng nhiệm kỳ 2016-2021; Công văn đồng ý tiếp nhận 02 công chức về công tác tại xã Vinh Thanh và xã Phú Hải; Tán thành chủ trương điều chỉnh toàn bộ ĐGHC 05 đơn vị hành chính cấp xã về thành phố Huế quản lý và thành lập 02 phường Thuận An, phường Phú Thượng thuộc thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ban hành thông báo triệu tập thí sinh tham dự phỏng vấn để tuyển dụng viên chức Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện.
Ban hành Quyết định cử 101 cán bộ, công chức, viên chức tham gia bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên và chuyên viên chính năm 2020.
Đôn đốc triển khai khắc phục một số tồn tại, hạn chế tại Bộ phận Một cửa hiện đại cấp xã để nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã trong thời gian tới.
Triển khai Quy chế xét tặng và tôn vinh danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế”.
Cho phép Niệm phật đường Hòa Đa Đông, thị trấn Phú Đa, Niệm phật đường Quy Lai, xã Phú Thanh xây dựng công trình phụ trợ nằm trong khuôn viên. 
 5. Công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo:
Tiến hành thanh tra việc chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng; giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân tại UBND xã Phú Mỹ. Tiếp tục đôn đốc việc thực hiện các kết luận và quyết định xử lý sau thanh tra tại các đơn vị được thanh tra. Xây dựng Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Tổ chức thông báo kết quả giải quyết đơn phản ánh của công dân xã Phú Thanh về kiến nghị giao đất sản xuất nông nghiệp. Chỉ đạo Đoàn xác minh đơn phản ánh của công dân tại xã Vinh Thanh triển khai theo kế hoạch.
 Phối hợp với Thường trực HĐND huyện tổ chức tiếp công dân định kỳ tại xã Phú Thanh; Duy trì nghiêm túc chế độ tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở Tiếp công dân huyện để kịp thời tiếp nhận, xử lý những đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân. Trong tháng, tiếp nhận được 01 đơn kiến nghị của công dân; UBND huyện đã chỉ đạo và chuyển đơn đến UBND xã Phú Gia để xem xét, giải quyết, trả lời đơn theo thẩm quyền.
B. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG 6:
I. VỀ KINH TẾ:
1. Kinh tế - Hạ tầng:
Chỉ đạo các đơn vị tham mưu thành lập Ban Quản lý chợ trung tâm thị trấn Phú Đa.
Phối hợp tổ chức chương trình kết nối tiêu thụ sản phẩm nông sản và làng nghề huyện Phú Vang năm 2020.
Xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách khoa học và công nghệ năm 2021.
Ban hành Quyết định công bố danh mục đường giao thông nông thôn thuộc thẩm quyền quản lý cấp xã.
Công bố quy hoạch phân khu Khu vực cảng Thuận An.
Phê duyệt: Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch nông thôn mới xã Vinh Xuân theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, quy hoạch chi tiết khu dân cư nông thôn trên địa bàn huyện, điều chỉnh cục bộ chi tiết phân lô (gồm 05 lô) tại khu đất PL(14) thuộc Dự án Định cư và cải thiện cuộc sống dân cư vạn đò tại xã Phú Mậu.
2. Sản xuất Nông, Lâm, Ngư nghiệp:
Chỉ đạo phòng Nông nghiệp đôn đốc gieo sạ và chăm sóc vụ Hè Thu 2020.
Tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch gia súc, gia cầm, giám sát dịch bệnh thủy sản và công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện.
Đôn đốc, vận động các chủ tàu cá xa bờ chưa lắp đặt thiết bị giám hành trình (VMS) triển khai lắp đặt thiết bị theo đúng quy định.
Tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2019 cho 04 chủ thể và hoàn thành hồ sơ thủ tục trình Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm cấp tỉnh năm 2019 cho 04 sản phẩm.
3. Tài nguyên - Môi trường:
Tổ chức triển khai thực hiện theo Quyết định số 360/QĐ-UBND ngày 04/02/2020 về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020.
Tiếp tục thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở tại khu TĐC Lại Tân, Phú Mậu.
Khảo sát thực tế để cho thuê đất mặt nước nuôi cá lồng bè và đối tượng thủy sản chủ lực.
Đôn đốc, phối hợp với Đơn vị tư vấn thực hiện công tác kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019.
Phối hợp chi cục BVMT kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn.
4. Về đầu tư xây dựng cơ bản - giao thông: Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình chuyển tiếp. Đôn đốc các chủ đầu tư tiến hành lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt.
Tập trung đôn đốc các chủ đầu tư hoàn tất các thủ tục hồ sơ để tiến hành quyết toán dự án hoàn thành các công trình đã nghiệm thu đưa vào sử dụng.
Tăng cường giám sát, kiểm tra chất lượng công trình theo các quy định hiện hành của nhà nước; thực hiện công tác lập, thẩm định, thẩm tra theo đúng trình tự, thủ tục, đảm bảo yêu cầu về chất lượng và thời gian quy định.
5. Công tác Tài chính - Ngân hàng: Thẩm tra quyết toán ngân sách các đơn vị, UBND các xã, thị trấn. Tiếp tục chỉ đạo các ngân hàng làm tốt công tác tín dụng cho vay đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm cho nhân dân.
II. VỀ VĂN HÓA - XÃ HỘI:
1. Văn hóa - Thông tin - Thể thao: Tuyên truyền ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Tổng kết Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020 tuyên dương công tác phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn huyện; đẩy mạnh tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp.
2. Công tác Giáo dục - Đào tạo: Chỉ đạo các trường THCS chuẩn bị tốt hồ sơ học sinh, ký học bạ và Hướng dẫn học sinh lớp 9 tham gia tuyển sinh vào lớp 10 phổ thông công lập và lớp 10 chuyên Quốc học. Chỉ đạo các trường triển khai công tác tuyển sinh năm học 2020-2021 qua trực tuyến; duyệt kế hoạch năm học các trường, kiểm tra công tác chuyên môn, thư viện tiên tiến, thư viện xuất sắc, quy trình chọn sách giáo khoa lớp 1 và hoàn thành chương trình năm học trong tháng 7. Chỉ đạo xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia của 3 bậc học nằm trong lộ trình năm 2020. Rà soát nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn và những giáo viên về hưu từ năm 1994 đến 2011 để bổ sung thâm niên.
3. Công tác Y tế: Tăng cường công tác chủ động phòng chống dịch, tổ chức công tác giám sát bệnh nhân và truyền thông phòng chống dịch tại các xã thị trấn đặc biệt chú ý dịch sởi, tay chân miệng, sốt xuất huyết, cúm A, Giám sát các trường hợp Cúm A(H7N9) và Cúm A(H5N1), bệnh do vi rút Zika.... Tiếp tục tiến hành kiểm tra VSATTP trường học có bếp ăn bán trú trên địa bàn huyện theo kế hoạch. Triển khai các hoạt động nhân Tháng chiến dịch phòng lây nhiễm HIV từ mẹ sang con.
4. Công tác Lao động - Thương binh - Xã hội: Chỉ đạo, đôn đốc các xã, thị trấn thực hiện kế hoạch đẩy mạnh công tác giải quyết việc làm cho người lao động tại địa phương; Tiến hành rà soát, lập danh sách các hộ kinh doanh, người lao động bị ảnh hưởng do dịch Covid-19. Tiếp tục thực hiện tốt các chương trình, hoạt động bảo vệ và chăm sóc trẻ em.
5. Ứng dụng công nghệ thông tin và các phần mềm dùng chung:
Tiếp tục đẩy mạnh công tác ứng dụng các phần mềm dùng chung; chuyển văn bản qua môi trường mạng và ứng dụng chữ ký số. Đôn đốc cơ cơ quan đơn vị thực hiện tốt việc xử lý phản ánh của người dân trên hệ thống đô thị thông minh của tỉnh.  Đôn đốc các đơn vị triển khai phần mềm hồ sơ công việc trên trang điều hành tác nghiệp. Tập huấn phần mềm Đăng ký lịch và phát hành giấy mời qua mạng trên trang điều hành tác nghiệp cho các xã, thị trấn.
III. QUỐC PHÒNG - AN NINH VÀ CÔNG TÁC NỘI CHÍNH:
1. Công tác Quân sự - Quốc phòng:
Chỉ đạo các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị tiếp tục làm công tác chuẩn bị, và tổ chức huấn luyện cho các đối tượng theo kế hoạch. Tổ chức tuần tra kiểm soát duy trì trật tự trên địa bàn, nhất là ở các khu vực cách ly.
Tiếp tục điều chỉnh kế hoạch bảo đảm cho Quyết tâm, Kế hoạch A2, A3, A4 theo quy định. Chỉ đạo các đơn vị điều chỉnh Kế hoạch B, Kế hoạch SSCĐ của các xã, thị trấn theo Thông tư 108/ 2016/ TT- BQP đúng quy định.
Tiếp tục theo dõi nắm tình hình dịch bệnh Covid - 19 trên địa bàn. Đồng thời làm tốt công tác chuẩn bị sẵn sàng lực lượng cơ động tham gia phòng chống dịch Covid - 19 khi có lệnh; Tổ chức tuyên truyền Luật NVQS, Luật DQTV, Luật GDQP-AN, Pháp lệnh DBĐV.
2. An ninh - Trật tự:
Tiếp tục nắm tình hình, triển khai các chỉ đạo về phòng chống dịch bệnh Covid-19; Kế hoạch đảm bảo ANTT phụ vụ chi trả kinh phí hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid trên địa bàn huyện.
Tiếp tục triển khai các kế hoạch đảm bảo ANTT phục vụ đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng lần thứ XIII, nắm tình hình an ninh chính trị nội bộ.
Nắm tình hình an ninh trên các lĩnh vực, nhất là tình hình Việt kiều, người nước ngoài, đoàn lâm thời, NGO đến lưu trú và hoạt động trên địa bàn; các dự án kinh tế đang triển khai, liên quan tình hình đất đai, an ninh tôn giáo...
Tiếp tụ triển khai các kế hoạch, chương trình phòng, chống tội phạm năm 2020, nhất là các kế hoạch chuyên đề.
3. Công tác Tư pháp: Triển khai tuyên truyền, phổ biến GDPL theo kế hoạch; Phối hợp Sở Tư pháp thẩm định tiêu chí 18.5 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đối với Vinh Thanh và Phú Thanh.
4. Công tác Nội vụ:
Thực hiện có hiệu quả chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định 113/2018/ND-CP, ngày 31/8/2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.
Tiến hành rà soát vị trí việc làm, đối chiếu tiêu chuẩn, điều kiện chức danh nghề nghiệp đối với nhân viên các đơn vị trường học trực thuộc UBND huyện theo quy định, đảm bảo chức danh nghề nghiệp đúng với vị trí việc làm.
Tổ chức phỏng vấn để tuyển dụng viên chức Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện năm 2020.
Triển khai thực hiện Đề án tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học từ hạng IV lên hạng III.
Chỉ đạo tăng cường công tác phối hợp nắm tình hình, phát hiện, kịp thời xử lý những vấn đề tôn giáo nhạy cảm, giữ vững an ninh tôn giáo trên địa bàn huyện.
5. Công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo:
Ban hành Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng; giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân tại UBND xã Phú Mỹ; Kết luận giải quyết đơn phản ánh của công dân xã Vinh Thanh. Tiếp tục triển khai đợt thanh tra theo Kế hoạch; đôn đốc việc thực hiện các kết luận sau thanh tra. Xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình công tác năm 2020 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.
Phối hợp với Thường trực HĐND huyện tổ chức tiếp công dân định kỳ theo kế hoạch; Duy trì nghiêm túc chế độ tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở Tiếp công dân huyện. Tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo đã tiếp nhận và mới phát sinh, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. 
Trên đây là Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện trong tháng 5 và một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 6 năm 2020; UBND huyện báo cáo UBND Tỉnh, Ban Thường vụ Huyện uỷ để chỉ đạo./

[1] gồm 06 doanh nghiệp: Công ty TNHH 1 Thành viên Tổng Hợp Tứ Quý, Công ty TNHH 1 Thành viên Ngọc Long, Cơ sở điêu khắc gỗ mỹ nghệ Phước Trí, Hộ kinh doanh Nguyễn Công Luyện, Hộ kinh doanh Võ Ngọc Lọng, Cơ sở sản xuất tre mỹ nghệ Đoàn Minh Căn.
[2] Mắm dưa cà xã Vinh An và Atiso đỏ Cố đô Huế

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Chiều 28/9, đồng chí Lê Trường Lưu - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đã đến thăm, động viên và chia sẻ khó khăn với những hộ gia đình bị thiệt hại nặng do bão số 4 (bão...
An toàn VSTP
 
Chế độ - CSLĐ
 
Khai thác TNTN
 
sản xuất KD, mùa vụ
 
Phổ biến, HD Pháp luật
TTH.VN - Theo thông báo của Cục an toàn thực phẩm, từ 13/7 đến nay, đã có 10 người được xác định bị ngộ độc do thực phẩm nhiễm vi khuẩn Clostridium botulinum.
Báo cáo ATVSTP - Môi trường
 
Báo cáo đất đai, DS, lao động
 
Báo cáo KTXH
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.641.352
Truy cập hiện tại 2.061