Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Lịch công tác tuần
« Trước | Tuần thứ 29, năm 2021 | Sau »
NgàyLãnh đạoNội dungĐịa điểmThành phần
Thứ hai
19/07/2021
Chủ tịch UBND
Trần Thanh Long
Sáng: - 7h00: Kiểm tra công tác quốc phòng, an ninh
- 9h00: Làm việc với các phòng, ban về rà soát đầu tư công
Phó Chủ tịch UBND
Nguyễn Văn Chính
Sáng: Xử lý hồ sơ tại cơ quan
Phó Chủ tịch UBND
Lê Đức Lộc
Sáng: Họp chuẩn bị nội dung Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về thi hành án hình sự và tái hoà nhập cộng đồng
Phó Chủ tịch UBND
Lê Hữu Ngọc
Sáng: 7h30: Họp sơ kết 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm tại xã Phú Thuận.
Chủ tịch UBND
Trần Thanh Long
Chiều: 14h00: Họp Trực tuyến ban chỉ đạo Covid-19 với UBND tỉnh
- Hội nghị sơ kết công tác tác Công an 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.
Phó Chủ tịch UBND
Nguyễn Văn Chính
Chiều: 14h00. Họp tại UBND tỉnh đôn đốc dự án nguồn Formosa
Phó Chủ tịch UBND
Lê Đức Lộc
Chiều: 14h00: Họp Trực tuyến ban chỉ đạo Covid-19 với UBND tỉnh
Phó Chủ tịch UBND
Lê Hữu Ngọc
Chiều: 13h30: Họp sơ kết 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm tại xã Phú Thuận
Thứ ba
20/07/2021
Chủ tịch UBND
Trần Thanh Long
Sáng: Tham dự đại hội Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Phú Vang nhiệm kỳ 2021-2026.
Phó Chủ tịch UBND
Nguyễn Văn Chính
Sáng: 8h. Họp tại UBND tỉnh về tách thửa đất ở, đất nông nghiệp. Họp trực tuyến tại huyện
Phó Chủ tịch UBND
Lê Đức Lộc
Sáng: Dự Đại hội Hội LHPN huyện
Phó Chủ tịch UBND
Lê Hữu Ngọc
Sáng: 8h00: Tham dự đại hội Hội Phụ nữ huyện Phú Vang nhiệm kỳ 2021-2026.
Chủ tịch UBND
Trần Thanh Long
Chiều: Rà soát các báo cáo chuẩn bị họp HĐND huyện
Phó Chủ tịch UBND
Nguyễn Văn Chính
Chiều: 14h.Làm việc với Đảng ủy, UBND TT Phú Đa về phương án sản xuất khu vực Lương Viện, Viễn Trình (phòng NN&PTNT, Trung tâm DVNN cùng dự)
Phó Chủ tịch UBND
Lê Đức Lộc
Chiều: Làm việc Phòng LĐTBXH huyện về các hoạt động kỷ niệm 27/7 và chuẩn bị cho hội nghị triển khai thực hiện Quyết Định 23 của Thủ tướng CP
Phó Chủ tịch UBND
Lê Hữu Ngọc
Chiều: Kiểm tra cơ sở
Thứ tư
21/07/2021
Chủ tịch UBND
Trần Thanh Long
Cả ngày: Họp HĐND huyện 6 tháng
Phó Chủ tịch UBND
Nguyễn Văn Chính
Cả ngày: Họp HĐND huyện 6 tháng
Phó Chủ tịch UBND
Lê Đức Lộc
Cả ngày: Họp HĐND huyện 6 tháng
Phó Chủ tịch UBND
Lê Hữu Ngọc
Cả ngày: Họp HĐND huyện 6 tháng
Thứ năm
22/07/2021
Chủ tịch UBND
Trần Thanh Long
Sáng: 8h00: Làm việc với Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh tại hội trường tầng 2 (KTHT, TC, NNPTNT, BQLDAĐTXD)
Phó Chủ tịch UBND
Nguyễn Văn Chính
Sáng: 8h. Làm việc với Đảng ủy, UBND xã Phú An về cũng cố hoạt động HTXNN Phú An (phòng NN chuẩn bị )
Phó Chủ tịch UBND
Lê Đức Lộc
Sáng: Họp triển trai thực hiện Quyết định 23 của Thủ tướng Chính phủ (Phòng LĐ-TB-XH tham mưu).
Phó Chủ tịch UBND
Lê Hữu Ngọc
Sáng: 9h00: Làm việc các đơn vị tư vấn về tiến độ lập quy hoạch ở Phú Diên, Vinh Xuân, Phú Hồ, Phú Mỹ (HTKT mời các đơn vị tư vấn và chủ tịch các xã, chuẩn bị và cùng dự (họp tại UBND huyện)
Chủ tịch UBND
Trần Thanh Long
Chiều: 15h00: Làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông
Phó Chủ tịch UBND
Nguyễn Văn Chính
Chiều: Làm việc với phòng TNMT về thực hiện thủ tục các dự án đầu tư trên địa bàn
Phó Chủ tịch UBND
Lê Đức Lộc
Chiều: Làm việc Trung tâm VH-TT-TT về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.
Phó Chủ tịch UBND
Lê Hữu Ngọc
Chiều: Kiểm tra tiến độ đền bù giải toả khu vực Phú Mỹ, Phú Hồ (PTQĐ chuẩn bị và cùng dự).
Thứ sáu
23/07/2021
Chủ tịch UBND
Trần Thanh Long
Sáng: Kiểm tra cơ sở
Phó Chủ tịch UBND
Nguyễn Văn Chính
Sáng: Kiểm tra công tác GPMB các dự án trên địa bàn huyện
Phó Chủ tịch UBND
Lê Đức Lộc
Sáng: Kiểm tra cơ sở
Phó Chủ tịch UBND
Lê Hữu Ngọc
Sáng: Kiểm tra công tác GPMB các dự án trên địa bàn huyện
Chủ tịch UBND
Trần Thanh Long
Chiều: 14h00: Họp Ban Thường vụ huyện uỷ.
Phó Chủ tịch UBND
Nguyễn Văn Chính
Chiều: Kiểm tra sản xuất vụ Hè Thu.
Phó Chủ tịch UBND
Lê Đức Lộc
Chiều: Làm việc UBND xã Vinh An về KT- XH 6 tháng và triển khai hoạt động du lịch cộng đồng
Phó Chủ tịch UBND
Lê Hữu Ngọc
Chiều: Kiểm tra sản xuất vụ Hè Thu.
Thứ bảy
24/07/2021
Chủ tịch UBND
Trần Thanh Long
Cả ngày: Kiểm tra công tác an toàn giao thông
Phó Chủ tịch UBND
Nguyễn Văn Chính
Cả ngày: Kiểm tra cơ sở
Phó Chủ tịch UBND
Lê Đức Lộc
Cả ngày: Kiểm tra cơ sở
Phó Chủ tịch UBND
Lê Hữu Ngọc
Cả ngày: Kiểm tra cơ sở
Chủ nhật
25/07/2021
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.280.426
Truy cập hiện tại 973