Tìm kiếm tin tức
PHÚ VANG: HỘI NGHỊ CHUYÊN ĐỀ QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ THEO PHÁP LỆNH 34/2007 CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
Ngày cập nhật 03/10/2018

     Sáng ngày 2-10, Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của tỉnh và huyện ủy Phú Vang tổ chức Hội nghị chuyên đề về kết quả và kinh nghiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở theo pháp lệnh 34/2007 của ủy ban thường vụ Quốc hội ( khóa XI). Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dung phát biểu tại Hội nghị.

 

 

     Qua quá trình thực hiện pháp lệnh 34 của ủy ban thường vụ Quốc hội (khóa XI) và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn huyện Phú Vang đã tác động tích cực đến tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần tạo động lực thúc đẩy thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu pháp triển kinh tế xã hội, ổn định tình hình an ninh chính trị, từng bước đổi mới bộ mặt nông thôn, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, khối đại đoàn kết toàn dân được tằn cường, giải quyết tốt các khiếu nại, tố cáo những kiến nghị của công dân.  Bên cạnh đó đã làm chuyển biến nhận thức về dân chủ, từng bước nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân.

     Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Dung – Phó chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của huyện Phú Vang trong việc thực hiện Pháp lệnh số 34.  Để thực hiện tốt sự chỉ đạo của Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, đồng chí Nguyễn Dung yêu cầu huyện ủy Phú Vang tiếp tục tuyên truyền, phổ biến và thực hiện nghiêm túc các quy định tại Pháp lệnh số 34 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; chú trọng phát huy quyền dân chủ của nhân dân; tăng cường củng cố, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội để phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng xã hội đồng thuận và từng bước ngăn chặn tình trạng quan liêu, tham nhũng, lãng phí ở cơ sở…. Đồng thời, gắn chặt việc thực hiện quy chế dân chủ với việc thực hiện chỉ thị 05 của Bộ chính trị về đẩy mạnh việc “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Văn Đức
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.744.152
Truy cập hiện tại 275