Tìm kiếm tin tức
HƯỞNG ỨNG CUỘC THI “ TÌM HIỂU PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN” NĂM 2018.
Ngày cập nhật 05/07/2018

     Thực hiện Công văn số 4548 ngày 26 tháng 6 năm 2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2018. Uỷ ban nhân dân huyện Phú Vangphổ biến, triển khai, hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2018 do Bộ Tư pháp tổ chức   (sau đây gọi tắt là cuộc thi) nhằm mục đích cung cấp kiến thức pháp luật cơ bản, kịp thời cập nhật quy định pháp luật mới, bồi dưỡng kỹ năng xử lý tình huống pháp lý, xây dựng, hình thành thói quen chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật trong các tầng lớp nhân dân; nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành và bảo vệ pháp luật, giảm thiểu vi phạm pháp luật; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật..

     Cuộc thi được tổ chức công khai, rộng rãi trên phạm vi cả nước, dưới hình thức trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp tại địa chỉ: http://pbgdpl.moj.gov.vn/qt/cuocthi/Pages/home.aspx. Thí sinh tham dự thi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm theo phần mềm bộ đề câu hỏi (gồm 10 câu hỏi) được thiết kế sẵn với nhiều cấp độ (từ dễ đến khó).

     Dự kiến thời gian thi được tổ chức từ tháng 6 đến tháng 11 năm 2018, chia thành 5 cuộc thi. Mỗi đợt thi có cơ cấu giải thưởng dành cho cá nhân, bao gồm 01 giải nhất , 01 giải nhì, 02 giải ba.

     Để tích cực hưởng ứng cuộc thi, đề nghị các cơ quan, đơn vị, Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn quán triệt, thông tin, tuyên truyền, giới thiệu, động viên, khích lệ toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị và nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng cuộc thi. Đăng tải đường link cuộc thi trên Trang thông tin điện tử huyện. Kết quả triển khai cuộc thi tổng hợp trong báo cáo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.649.800
Truy cập hiện tại 39