Tìm kiếm tin tức

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tổng kết 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở
Ngày cập nhật 11/09/2023

Sáng ngày 8-9, UBND huyện Phú Vang tổ chức tổng kết 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở. Tham dự Hội và phát biểu tại Hội nghị có ông Lê Đức Lộc –HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện.

 

Thực hiện Luật Hòa giải cơ sở, trong 10 năm qua, công tác chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở được UBND huyện quan tâm triển khai thực hiện đồng bộ. Hiện nay trên toàn huyện có 83  tổ hòa giải, 553 hòa giải viên, trong đó 460 hòa giải viên nam, 93 hòa giải viên nữ; từ năm 2014 đến nay, Uỷ ban nhân dân huyện đã tổ chức 4 hội nghị triển khai Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành; Phối hợp với Sở Tư pháp, Hội Luật gia tỉnh tổ chức 8 Hội nghị cho đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, đại diện lãnh đạo Uỷ ban nhân dân cấp xã, báo cáo viên pháp luật huyện, công chức tư pháp cấp xã và đội ngũ hòa giải viên, những người có uy tín trong cộng đồng dân cư… tổng số vụ việc tiếp nhận hòa giải từ năm 2014 đến 6 tháng đầu 2023 là 812 vụ, việc.

Thông qua công tác hoà giải, các quy định của pháp luật đã dần đi sâu vào đời sống của nhân dân, nhiều tranh chấp, mẫu thuẫn trong nội bộ Nhân dân đã được hòa giải thành công ngay từ cơ sở, không để phát sinh thành các vụ việc phức tạp, qua đó đã góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự ở địa phương, xây dựng và phát huy tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Lê Đức Lộc –HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận những kết quả đạt được trong thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở trong 10 năm qua trên địa bàn huyện, đồng thời đề nghị trong thời gian tới, toàn huyện tiếp tục xác định công tác hòa giải ở cơ sở là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, phát huy vai trò, trách nhiệm của cơ quan tư pháp và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện nhiệm vụ hòa giải ở cơ sở. Tăng cường công tác phối hợp trong hoạt động hòa giải; thường xuyên củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ hòa giải viên thông qua việc đẩy mạnh tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, kỹ năng hòa giải cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở. Thực hiện tốt việc sơ kết, tổng kết, khen thưởng, nhân rộng mô hình, điển hình trong công tác hòa giải ở cơ sở.

Dịp này, Chủ tịch UBND huyện Phú Vang đã khen thưởng cho 7 tập thể, 10 cá nhân có nhiều thành tích, đóng góp trong 10 năm thực hiện hòa giải cơ sở.

 

Minh Đức - Thanh Hiền
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.939.396
Truy cập hiện tại 9.282