Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tín dụng chính sách xã hội
Ngày 19 tháng 11 năm 2021, Tổng giám đốc NHCSXH Việt Nam đã ban hành văn bản số 10726/NHCS-QLN  về việc triển khai đối chiếu, phân loại nợ của khách hàng tại Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) năm 2021.
Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, ngày 4/4/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg về tín dụng đối với HSSV có hoàn cảnh khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến.  
Từ ngày 19.5.2022, mức cho vay tối đa đối với chương trình cho vay Học sinh, sinh viên (HSSV) sẽ tăng từ 2,5 triệu đồng/tháng/HSSV lên 4 triệu đồng/tháng/HSSV.
Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Thủ tướng chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng chính phủ quy định về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.  
Trong năm 2020, tình hình dịch bệnh Covid-19, thiên tai bão lũ đã làm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và tác động bất lợi đến hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều người dân trên địa bàn huyện Phú Vang. Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (PGD NHCSXH) huyện Phú Vang đã kịp thời tham mưu cho Huyện Ủy, UBND huyện các biện pháp vừa thực hiện phòng, chống dịch bệnh, thiên tai bão lũ vừa đảm bảo hoạt động nghiệp vụ thông suốt, không để gián đoạn việc hỗ trợ vốn vay cho người nghèo và các đối tượng chính sách.
Năm 2020, để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho người dân bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, trong đó có nội dung giao NHCSXH thực hiện cho vay đối với người sử dụng lao động có khó khăn về tài chính để trả lương ngừng việc cho người lao động.  
Nhằm thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo của Ngân hàng Chính sách xã hội, NHCSXH đã triển khai các giải pháp phòng chống dịch, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay vốn chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 như sau:
     Căn cứ Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; ngày 24/4/2020 Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 để thực hiện Nghị quyết số 42. Trong đó, người sử dụng lao động có khó khăn về tài chính được vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) với lãi suất 0% để trả lương ngừng việc cho người lao động.      Thực hiện chủ trương trên, NHCSXH cũng đã ban hành hướng dẫn cho vay đối với người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc cho người lao động do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.419.139
Truy cập hiện tại 694