Tìm kiếm tin tức

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

PHÒNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN PHÚ VANG TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ VỐN TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH CHO CÁC HỘI ĐOÀN THỂ CẤP XÃ NĂM 2024.
Ngày cập nhật 20/03/2024

 

                                      

Thực hiện Văn bản liên tịch số 01/VBLT ngày 19/01/2022 giữa Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) huyện với Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên huyện về việc thực hiện cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, sáng ngày 15/3/2024, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác ủy thác và tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ Hội, đoàn thể của 14 xã, thị trấn năm 2024.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Hoàng Minh Tứ - Giám đốc Ngân hàng CSXH huyện, ông Trần Quyết Thắng - Phó Giám đốc; về phía các đoàn thể huyện có các ông bà Mai Xuân Hóa – Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân huyện; Hồ Minh Dũng - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện; Dương Đức Thạnh - Phó Bí thư Huyện Đoàn và đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện. Về phía cơ sở có các ông bà là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đoàn thể của 14 xã, thị trấn.

Tại Hội nghị, ông Hoàng Minh Tứ - Giám đốc Ngân hàng CSXH huyện đã báo cáo kết quả thực hiện Hợp đồng ủy thác một số công việc trong công tác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trong năm 2023; triển khai nhiệm vụ năm 2024. Báo cáo trình tại Hội nghị cho biết: Trong năm 2023, công tác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn huyện tiếp tục đi vào ổn định; các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chính sách vay vốn ưu đãi đã được tuyên truyền sâu rộng đến tận người dân. Dư nợ ủy thác của các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng tăng, chất lượng tín dụng ngày càng được nâng lên, quy mô cho vay được mở rộng, chất lượng của Tổ Tiết kiệm và vay vốn ngày càng được củng cố. Hội nghị đã tập trung thảo luận, đề xuất các nhiệm vụ và giải pháp nhằm triển khai thực hiện tốt hơn công tác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn huyện trong thời gian tới. 

Cũng tại Hội nghị này, đại diện Ngân hàng CSXH huyện đã hướng dẫn cho Lãnh đạo các Hội đoàn thể cấp xã các văn bản nghiệp vụ mới, bao gồm các nội dung: Một số nội dung sửa đổi, bổ sung của Văn bản liên tịch; công tác kiểm tra giám sát của Hội đoàn thể các cấp; công tác sắp xếp hồ sơ lưu trữ và các văn bản nghiệp vụ khác.

Kết luận Hội nghị ông Hoàng Minh Tứ khẳng định trong thời gian tới Ngân hàng CSXH huyện sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện triển khai thực hiện kịp thời các chỉ tiêu kế hoạch tín dụng gắn với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của huyện đã đề ra. Tiếp tục tham mưu Huyện ủy, HĐND, UBND triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Thường xuyên phối hợp với UBND các xã, thị trấn để rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022 - 2025 theo Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg, ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ làm cơ sở để cho các đối tượng vay theo đúng quy định.

 

                                                                                  Trần Quyết Thắng

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.950.003
Truy cập hiện tại 618