Tìm kiếm tin tức

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Bỏ chính sách tín dụng với HSSV có hoàn cảnh khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến
Ngày cập nhật 20/02/2024

Ngày 05/02/2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành ban hành Quyết định 02/2024/QĐ-TTg bãi bỏ toàn bộ Quyết định 09/2022/QĐ-TTg về tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến. Theo đó, bãi bỏ toàn bộ Quyết định 09/2022/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến. Quyết định 02/2024/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành từ ngày 30/3/2024.

Trước đó, ngày 20/11/2023, Chính phủ phê duyệt chủ trương dừng chương trình tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến theo Nghị quyết số 195/NQ-CP về việc dừng chương trình tín dụng đối với học sinh, sinh viên (HSSV) có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến tại Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg ngày 4-4-2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Đối với các hợp đồng tín dụng đã ký trước ngày Quyết định 02/2024/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành:

- Ngân hàng Chính sách xã hội, khách hàng và các bên liên quan tiếp tục thực hiện theo các nội dung quy định trong hợp đồng tín dụng đã ký.

- Ngân hàng Chính sách xã hội tiếp tục thực hiện theo dõi, quản lý thu hồi nợ và xử lý các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến khoản nợ của khách hàng theo quy định của pháp luật hiện hành áp dụng đối với Ngân hàng Chính sách xã hội.

 

Tính đến ngày 20/02/2024, NHCSXH huyện Phú Vang đã giải ngân cho 52 học sinh với số tiền 520 triệu đồng để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập nhằm giải quyết những khó khăn trong việc trang bị thiết bị học tập của các em, đảm bảo 100% hộ gia đình có nhu cầu và đủ điều kiện đều được vay vốn để mua máy, thiết bị phục vụ học tập. Qua đó, giúp các hộ gia đình phần nào giải quyết được những khó khăn về chi phí mua sắm trang thiết bị học tập cho các em học sinh, sinh viên trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phúc tạp và thu nhập của hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi các điều kiện về thiên tai, dịch bệnh, giá cả, thị trường bất ổn…

 

                                                                       Trần Quyết Thắng

                                                          PGĐ NHCSXH huyện Phú Vang

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.950.003
Truy cập hiện tại 404