Tìm kiếm tin tức

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Phú Vang tổ chức giao dịch bổ sung những ngày nghỉ Tết Nguyên đán.
Ngày cập nhật 20/02/2024
Phiên giao dịch xã Phú Hải ngày 15/02/2024

 

Thực hiện nội dung Văn bản số 9936/NHCS-TDNN ngày 11/12/2023 của Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) về việc thực hiện phiên giao dịch bù ngày nghỉ tết Âm lịch năm 2024. Ngay từ ngày làm việc đầu tiên, phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Phú Vang đã tổ chức giao dịch bổ sung những ngày nghỉ Tết Nguyên đán.

Trong đợt nghỉ Tết này có 08 điểm giao dịch xã phải giao dịch bổ sung,  Ngân hàng CSXH huyện đã thực hiện nghiêm túc các qui trình giao dịch theo hướng dẫn của văn bản số 4030/NHCS-TDNN ngày 10/12/2014 của Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn tổ chức hoạt động giao dịch xã, phường, thị trấn; Văn bản số 2267/ NHCS-TDNN ngày 28/3/2022 của Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam về việc sửa đổi một số nội dung 4030/NHCS-TDNN ngày 10/12/2014 của Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam. Đảm bảo công tác hoạt động giao dịch tại các xã, thị trấn không bị gián đoạn; an toàn về tài sản cho khách hàng và thuận lợi cho việc đi lại của bà con nhân dân.

 

                                                                                Trần Quyết Thắng

                                                          Phó giám đốc NHCSXH huyện Phú Vang

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.950.003
Truy cập hiện tại 401