Tìm kiếm tin tức

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Phú Vang tập huấn nghiệp vụ quản lý tín dụng cho Cán bộ kiêm nhiệm, phối hợp thực hiện chính sách tín dụng năm 2023.
Ngày cập nhật 28/07/2023

Với mục tiêu bồi dưỡng, cập nhật các kiến thức, kỹ năng cần thiết cho đội ngũ cán bộ kiêm nhiệm, phối hợp thực hiện tín dụng chính sách là thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH là chủ tịch UBND; cán bộ Ban giảm nghèo các xã, thị trấn; các tổ chức hội đoàn thể nhận ủy thác; Tổ trưởng dân phố; Ban quản lý Tổ TK&VV. Phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện Phú Vang đã triển khai công tác tập huấn nghiệp vụ quản lý tín dụng chính sách cho cán bộ kiêm nhiệm, phối hợp năm 2023 từ tháng 05/2023 đến tháng 07/2023 . Nội dung các bài tập huấn là các chương trình tín dụng đang thực hiện tại NHCSXH huyện Phú Vang; giải pháp tăng cường vai trò của Ban giảm nghèo cấp xã trong hoạt động tín dụng chính sách; quy trình, phương pháp kiểm tra, giám sát và chấm điểm đánh giá chất lượng hoạt động ủy thác và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động ủy thác cho vay đối với tổ chức Hội, đoàn thể cấp xã; giải pháp tăng cường vai trò của Trưởng thôn trong hoạt động tín dụng chính sách; giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ Tiết kiệm và vay vốn.

Qua các lớp tập huấn các học viên đã nắm các chủ trương, chính sách tín dụng đang được thực hiện tại NHCSXH; nắm được qui trình, nghiệp vụ cho vay, kỹ năng quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội… Từ đó tham mưu tốt hơn cho Đảng ủy, UBND cấp xã phối hợp, chỉ đạo các tổ chức Chính trị xã hội nhận ủy thác trong việc quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội tại cơ sở đảm bảo cho vay đúng đối tượng, hướng dẫn hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, giảm nghèo bền vững và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.               

NHCSXH HUYỆN PHÚ VANG

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.950.003
Truy cập hiện tại 303