Tìm kiếm tin tức

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hội nghị đánh giá tình hình hoạt động quí 1 và xây dựng phương hướng nhiệm vụ quí 2 năm 2023 của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Phú Vang
Ngày cập nhật 18/04/2023

Ngày 18/4/2023, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Phú Vang (BĐD HĐQT NHCSXH) tổ chức phiên họp giao ban quí 1 năm 2023 để đánh giá tình hình hoạt động quí 1 và xây dựng phương hướng nhiệm vụ quí 2 năm 2023. Tham dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Lê Đức Lộc – Phó chủ tịch UBND huyện – Trưởng BĐD HĐQT NHCSXH huyện cùng 23 thành viên là Lãnh đạo chủ chốt của các phòng chuyên môn cấp huyện và 14 chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Thay mặt cơ quan thường trực, ông Đào Bá Thuận – Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH huyện trình bày dự thảo báo cáo tình hình hoạt động quí 1 và phương hướng nhiệm vụ quí 2 của Ban đại diện HĐQT và Phòng giao dịch NHCSXH huyện. Các đại biểu dự hội nghị đã tham gia thảo luận góp ý bổ sung một số nội dung để hoàn thiện báo cáo.

Kết luận Hội nghị, Lê Đức Lộc – Phó chủ tịch UBND huyện – Trưởng BĐD HĐQT NHCSXH huyện đã đánh giá cao kết quả thực hiện các chỉ tiêu tín dụng chính sách của Phòng giao dịch NHCSXH huyện trong quí 1 năm 2023. Tổng dư nợ cho vay đạt 376.916 triệu đồng, tăng 10.377 triệu đồng so với đầu năm, tỷ lệ tăng là 2,83%. Nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã được giải ngân đến 100% xã, thị trấn trên địa bàn huyện để người nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu, đủ điều kiện đều được tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ do NHCSXH cung cấp, từ đó góp phần tích cực trong việc cải thiện và nâng cao đời sống của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện. Trong quí 1 năm 2023, đã có 1.031 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn, với doanh số cho vay đạt 44,2 tỷ đồng. Nguồn vốn tín dụng ưu đãi giúp 06 lượt hộ nghèo, 36 hộ cận nghèo và 277 hộ mới thoát nghèo đầu tư sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt; thu hút, tạo việc làm cho 192 lao động; giúp kinh phí cho 08 lao động đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài; trang trải chi phí và mua máy tính phục vụ học tập cho 02 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng được 401 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường; hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 02 nhà ở xã hội; tạo lập nguồn vốn sản xuất kinh doanh cho hơn 109 hộ gia đình để đầu tư phát triển kinh doanh, sản xuất. Đồng thời, yêu cầu Ban giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH và các thành viên BĐD HĐQT NHCSXH huyện tiếp tục bám sát các nội dung chỉ đạo của Chi nhánh NHCSXH tỉnh để tham mưu cho cấp Ủy, Chính quyền trong việc tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nội dung nhiệm vụ được giao, đảm bảo đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của các đối tượng chính sách. Dòng vốn tín dụng chính sách phải được khơi thông đều đặn, 100% người nghèo và các đối tượng chính sách có nhu cầu, đủ điều kiện trên địa bàn huyện phải được tiếp cận với chính sách tín dụng ưu đãi của Nhà nước. Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW và Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương các cấp trong chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện tín dụng chính sách xã hội, nhất là vai trò, trách nhiệm của Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

NHCSXH HUYỆN PHÚ VANG

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.950.003
Truy cập hiện tại 327