Tìm kiếm tin tức

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Phú Vang thực hiện tốt công tác ủy thác tín dụng chính sách xã hội ngay từ những ngày đầu năm
Ngày cập nhật 31/03/2023

Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo là một trong những giải pháp góp phần nâng cao đời sống cho hội viên và tạo chuyển biến trong hoạt động của hội. Ngay từ những ngày đầu năm, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Phú Vang đã phối hợp với Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện và Chính quyền các địa phương khảo sát nắm tình hình đời sống, việc làm cũng như nhu cầu vay vốn của hội viên, phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ làm chủ để có biện pháp hỗ trợ cụ thể, phù hợp với điều kiện và khả năng của Hội. Đồng thời phối hợp với các cơ quan, ban ngành trong huyện tiếp tục rà soát nhu cầu vốn vay theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình để báo cáo cấp trên bổ sung nguồn vốn cho vay.

Trên cơ sở văn bản liên tịch đã ký kết với Ngân hàng Chính sách xã hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch chỉ đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp xã quản lý tốt nguồn vốn tín dụng ưu đãi, thực hiện tốt mọi chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của NHCSXH về cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã phối hợp với NHCSXH đưa các chương trình tín dụng đến đúng đối tượng được thụ hưởng, đảm bảo vốn vay được sử dụng đúng mục đích, phát huy hiệu quả của đồng vốn tín dụng ưu đãi và đảm bảo hoàn trả nợ vay gốc, lãi đúng thời hạn. Tích cực trong công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức về hoạt động của NHCSXH, về huy động tiền gửi tiết kiệm thông qua Tổ TK&VV theo định kỳ tháng, về việc sử dụng vốn vay đúng mục đích xin vay và chấp hành tốt nghĩa vụ trả nợ theo quy định của Ngân hàng.

          Trao đổi với chị Ngô Thị Lệ Thu, Chủ tịch Hội LHPN huyện, chị cho biết:“Hội LHPN các cấp đặc biệt chú trọng công tác bình xét đối tượng cho vay tại các tổ tiết kiệm và vay vốn, giám sát quá trình sử dụng vốn vay và đôn đốc người vay trả nợ gốc, lãi đúng thời hạn, tuyên truyền vận động thu tiền gửi tiết kiệm của tổ viên vay vốn, đây là những công đoạn có tính quyết định đến chất lượng tín dụng. Từ đó, hiệu quả hoạt động ủy thác ngày càng đạt chất lượng cao, ý thức thực hiện của các tổ tiết kiệm và vay vốn đã đi vào hoạt động đúng định hướng, tỷ lệ thu hồi nợ đến hạn ngày càng cao, tỷ lệ nợ quá hạn ngày càng giảm, thu nộp lãi đầy đủ, đúng thời gian quy định; trên 94,7% thành viên Tổ TK&VV do Hội quản lý tham gia thực hiện gửi tiền, gửi tiết kiệm định kỳ tháng. Chất lượng hoạt động sử dụng vốn ủy thác ngày càng được nâng lên, uy tín của tổ chức Hội với hội viên phụ nữ, với các cấp chính quyền, với Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện được đánh giá là tổ chức hoạt động ủy thác vốn vay có hiệu quả cao”

Đến thời điểm 28/2/2023, dư nợ tín dụng chính sách do Hội LHPN huyện quản lý đến nay đạt 251,8 tỷ đồng, tăng 52,8 tỷ đồng so cùng kỳ năm trước với gần 6.000 khách hàng đang vay vốn tại 140 Tổ TK&VV, chiếm tỷ trọng 64,17% tổng dư nợ ủy thác cho vay của NHCSXH huyện. Mặc dù quản lý dư nợ lớn nhất trong số 04 đơn vị Hội đoàn thể nhận ủy thác trên địa bàn huyện, song chất lượng tín dụng do Hội LHPN quản lý luôn được đánh giá cao. Đến nay có 139/140 Tổ TK&VV do Hội quản lý được đánh giá xếp loại Tốt, tỷ lệ nợ quá hạn chỉ còn 0,016%. Đã xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương hội viên Hội phụ nữ làm kinh tế giỏi, đảm việc nhà như: Chị Nguyễn Thị Phương Trình, hội viên Chi hội phụ nữ thôn Phường 4, xã Vinh Hà vay vốn chương trình Sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn đầu tư vào sản suất gia công hàng may mặc, thu nhập bình quân hàng tháng 40 triệu đồng; chị Đào Thị Minh Nguyệt ở thôn Vinh Vệ, xã Phú Mỹ vay vốn chương trình Giải quyết việc làm đầu tư chăn nuôi lợn qui mô gia trại, thu nhập bình quân hàng tháng 20 triệu đồng...

Trong thời gian tới Hội sẽ phối hợp với Phòng giao dịch NHCSXH huyện xây dựng kế hoạch tổ chức các lớp tập huấn về nghiệp vụ, các kỹ năng quản lý, điều hành các nguồn vốn tín dụng chính sách cho chị em trong Ban Quản lý Tổ Tiết kiệm và vay vốn, cán bộ Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ cơ sở để thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ, làm tốt các nội dung nhận ủy thác. Tăng cường  và làm tốt hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát hoạt động ủy thác, ủy nhiệm tại cơ sở và đặc biệt là kiểm tra việc sử dụng tiền vay của Tổ viên Tổ TK&VV nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng nguồn vốn tín dụng chính sách.

Phát huy kết quả đạt được, Hội Liên hiệp Phụ nữ tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các hoạt động phụ nữ giúp nhau thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng, làm tốt công tác ủy thác vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội. Tiếp tục phát động cuộc vận động giúp nhau làm kinh tế gia đình, tiết kiệm, tích lũy, hỗ trợ vốn, chuyển giao KHKT giúp hội viên, phụ nữ phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, góp phần giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn./.

 

Trần Quyết Thắng

Phòng giao dịch NHCSXH huyện Phú Vang

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.927.095
Truy cập hiện tại 290