Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Xã Phú Hải tăng cường củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách và đẩy mạnh chương trình phục hồi và phát triển kinh tế theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ
Ngày cập nhật 29/07/2022

Trong thời gian qua, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị đã giúp cho hoạt động tín dụng chính sách xã hội ở xã Phú Hải ngày càng phát huy được hiệu quả, chất lượng tín dụng ngày càng được củng cố.  Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền địa phương đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn xã  được triển khai thuận lợi và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, thể hiện trên một số lĩnh vực sau.

- Một là, quy mô các chương trình tín dụng chính sách ngày càng được mở rộng, chất lượng tín dụng được bảo đảm: Tính đến nay, đã có 10 chương trình tín dụng chính sách đang triển khai. Nguồn vốn tín dụng chính sách đến được với người dân tại 4/4 thôn với 498 hộ với dư nợ 18.640 triệu đồng. Trong đó dư nợ theo Nghị quyết số 11/NQ-CP là 2.630 triệu đồng.

- Hai là, hỗ trợ triển khai thực hiện có hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững: nguồn vốn tín dụng chính sách qua Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã xuống còn 1,3% cuối năm 2021 đồng thời giúp cho người dân tiếp cận được các chính sách tín dụng ưu đãi của nhà nước vươn lên làm giàu trên mảnh đất quê hương.

- Ba là, góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới: Nguồn vốn tín dụng chính sách của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện góp phần giúp cho xã Phú Hải đạt được nhiều kết quả nổi bật trong Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Để đạt được những kết quả đáng khích lệ như trên, đó là sự chung sức, đồng lòng của các cấp ủy, chính quyền địa phương, các đoàn thể chính trị - xã hội, các tầng lớp nhân dân và đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện trong tham mưu, tổ chức, triển khai, thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn xã trong những năm qua.

Trong thời gian tới, để tiếp tục triển khai thực hiện các chính sách tín dụng ưu đãi kịp thời, hiệu quả, đúng đối tượng nhằm hỗ trợ người nghèo và các đối tượng chính sách khác vượt qua khó khăn do dịch Covid-19, đặc biệt là thực hiện tốt chương trình phục hồi và phát triển kinh tế theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ. UBND xã Phú Hải sẽ phối hợp cùng Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Phú Vang các ban, ngành cấp huyện tổ chức rà soát nhu cầu vốn giai đoạn 2022-2023, cụ thể: Cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm; cho vay đối với cá nhân, hộ gia đình để mua, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân và xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở theo chính sách về nhà ở xã hội; cho vay đối với học sinh, sinh viên để mua máy vi tính, thiết bị học tập trực tuyến và trang trải chi phí học tập; tiếp tục triển khai cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất cho người lao động.

 

NHCSXH HUYỆN PHÚ VANG
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.508.286
Truy cập hiện tại 362