Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

KẾT QUẢ PHỐI HỢP CHO VAY CHƯƠNG TRÌNH GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHÚ VANG
Ngày cập nhật 29/07/2022

Với vai trò là cơ quan thành viên của Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện; Phòng Lao động thương binh và xã hội huyện (LĐTB&XH) căn cứ chức năng nhiệm vụ, tham mưu đã cho Sở LĐTB&XH, Huyện ủy, HĐND&UBND huyện triển khai thực hiện theo chương trình kế hoạch của ngành, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của huyện phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Trong quá trình hoạt động, Phòng LĐTB&XH huyện luôn bám sát các chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND&UBND huyện Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện và NHCSXH huyện để kịp thời chỉ đạo, tổ chức triển khai nhiệm vụ. Trong đó tập trung vào việc phối hợp cho vay 02 chương trình: Giải quyết việc làm và Xuất khẩu lao động. Đến thời điểm hiện nay đã có 4.403 khách hàng được vay vốn, với tổng số tiền cho vay là 107.857 triệu đồng. Tạo mới, duy trì và mở rộng 8.453 việc làm cả trong và ngoài nước.

Xác định giải quyết việc làm là vấn đề cấp thiết của xã hội vì vậy Huyện ủy, HĐND&UBND huyện luôn có sự chỉ đạo thường xuyên trong việc phân bổ nguồn vốn Trung ương và bổ sung nguồn vốn địa phương. Tập trung lựa chọn đầu tư những ngành nghề truyền thống hoặc ngành nghề mới có sản phẩm đem lại lợi nhuận cao và dễ nhân rộng. Ngay sau khi nhận bàn giao dư nợ cho vay GQVL từ KBNN, Phòng phối hợp NHCSXH huyện đã tích cực triển khai thu hồi nợ xấu, xử lý rủi ro cho những hộ bị thiệt hại do nguyên nhân khách quan, đồng thời cho vay mới các dự án nhóm hộ và hộ gia đình. Hầu hết các dự án cho vay sau này đều phát huy được hiệu quả cao về mặt kinh tế và xã hội, đem lại lợi nhuận và giải quyết được việc làm cho lao động nhàn rỗi, giúp người lao động ổn định cuộc sống, tăng thu nhập gia đình góp phần giảm tỷ lệ thất nghiệp, hạn chế các tệ nạn xã hội và góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị trên địa bàn huyện. Dư nợ cho vay đến 30/6/2022 là 39.368 triệu đồng, tăng 33.111 triệu đồng so với thời điểm mới thành lập, chiếm 11,66% tổng dư nợ, số hộ còn dư nợ là 897 hộ. Doanh số cho vay 97.412 triệu đồng, với 3.950 lượt hộ được vay; doanh số thu nợ 51.393 triệu đồng; nợ quá hạn là 94 triệu đồng. Chương trình đã duy trì, tạo mới và mở rộng được trên 8.000 việc làm trong giai đoạn 20 năm qua.

Để đạt được kết quả như trên, phòng đã tổ chức thực hiện những giải pháp :

- Phối hợp triển khai đồng bộ, nhịp nhàng của cả hệ thống chính trị, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương từ huyện cho đến cơ sở nên đã góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân dân và người lao động về ý nghĩa, hiệu quả của công tác Giải quyết việc làm.

- Tập trung thực hiện các chính sách hỗ trợ tạo việc làm là người thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo; thân nhân của người có công với cách mạng, lao động cư trú dài hạn trên địa bàn các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển. Đồng thời thường xuyên kiểm tra, giám sát, theo dõi để ngăn ngừa, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

- Hàng năm, phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh để tổ chức các phiên Giao dịch việc làm. Tăng cường công tác truyên tuyền, phổ biến các chủ trương, chính sách hỗ trợ của của Chính phủ và địa phương trong việc hỗ trợ cho người lao động.

- Thường xuyên phối hợp UBND các xã, thị trấn và các doanh nghiệp tuyển dụng tổ chức các cuộc hội thảo trực tiếp với người lao động để phổ biến các chủ trương, chính sách hỗ trợ của Đảng và Nhà nước, tư vấn các ngành nghề, các thị trường lao động để người lao động lựa chọn.

Trong thời gian tới phòng tiếp tục phối hợp với NHCSXH huyện để rà soát nhu cầu vay vốn đối với chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, theo quy định tại Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, cần quan tâm đến đối tượng người lao động từ các khu công nghiệp, các tỉnh, thành phố vì tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19 đã quay trở về địa phương để tiếp tục sinh sống và tìm kế mưu sinh, có nhu cầu vay vốn để sản xuất kinh doanh, duy trì, ổn định cuộc sống. Góp phần hoàn thành mục tiêu Tạo việc làm ổn định và bền vững, có chất lượng giúp cho người lao động có thu nhập đảm bảo cuộc sống và ngày càng nâng cao, góp phần giảm nghèo bền vững, hạn chế tệ nạn xã hội, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

 

 

NHCSXH HUYỆN PHÚ VANG
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.508.286
Truy cập hiện tại 372