Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

PHÒNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CSXH HUYỆN PHÚ VANG ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ GIẢI NGÂN CHO VAY VỐN TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH THEO NGHỊ QUYẾT 11NQ-CP
Ngày cập nhật 29/07/2022

Tiếp tục đẩy mạnh công tác giải ngân vốn vay theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH Phú Vang tiếp tục giải ngân nguồn vốn đến các đối tượng thụ hưởng tại 14 điểm giao dịch các xã, thị trấn để nguồn vốn sớm phát huy hiệu quả, tạo điều kiện cho người dân đầu tư vào sản xuất, kinh doanh và hỗ trợ học sinh học tập, khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Tính từ đầu năm đến nay, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Phú Vang đã giải ngân số tiền 121.730 triệu đồng, trong đó nguồn vốn vay theo Nghị Quyết số 11/NQ-CP là 17.130 triệu đồng gồm: Cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm là 14.000 triệu đồng; cho vay đối với cá nhân, hộ gia đình để mua, thuê mua nhà ở xã hội là 2.600 triệu đồng; cho vay đối với học sinh, sinh viên để mua máy vi tính, thiết bị học tập trực tuyến và trang trải chi phí học tập là 530 triệu đồng. Trong quá trình giải ngân, cán bộ ngân hàng kết hợp tuyên truyền, phổ biến đến người vay về định mức cho vay, thời hạn vay, lãi suất vay, đối tượng vay và mục đích sử dụng… đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng thụ hưởng, đúng mục đích sử dụng vốn theo quy định.

        Được biết theo kết quả rà soát các chương trình tín dụng năm 2022 của huyện Phú Vang, Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh Thừa Thiên Huế đã giao kế hoạch tín dụng theo Nghị quyết số 11/NQ-CP cho huyện Phú Vang là  số tiền là 24.530 triệu đồng, trong đó: Chương trình giải quyết việc làm 14.000 triệu đồng, nhà ở xã hội 10.000 triệu đồng, học sinh- sinh viên mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến 530 triệu đồng. Đến thời điểm hiện nay, các chương trình đã được giải ngân đạt 70% kế hoạch, trong đó 02 chương trình giải quyết việc làm và học sinh- sinh viên mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến đã hoàn thành 100% kế hoạch, riêng chương trình cho vay nhà ở xã hội sẽ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải ngân trong thời gian tới.

 

NHCSXH HUYỆN PHÚ VANG
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.508.286
Truy cập hiện tại 367