Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hội Liên hiệp phụ nữ huyện thực hiện tốt công tác chỉ đạo triển khai các nội dung ủy thác theo văn bản liên tịch giữa Hội LHPN huyện Phú Vang với NHCSXH.
Ngày cập nhật 29/07/2022

Thực hiện chủ trương giảm nghèo của Đảng và Nhà nước, trong những năm qua Hội LHPN huyện Phú Vang đã làm tốt công tác hỗ trợ, chăm lo đời sống phát triển kinh tế cho hội viên, phụ nữ nghèo, khó khăn trên địa bàn huyện. Ủy thác cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác vay là một trong những hoạt động chính của các cấp Hội nhằm thực hiện nhiệm vụ trọng tâm hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần quan trọng vào thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững..

Cùng với các nguồn lực tài chính được đầu tư tại địa phương, vốn tín dụng chính sách xã hội và hoạt động nhận ủy thác cho vay của Ngân hàng CSXH huyện đã góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, tạo việc làm, tỷ lệ hội viên phụ nữ được thụ hưởng tín dụng chính sách an sinh xã hội ngày một tăng, nâng cao thu nhập cho người dân và đặc biệt là công tác giảm nghèo tại địa phương. Từ nguồn vốn vay của NHCSXH huyện đã tạo điều kiện và động lực khích lệ hội viên phụ nữ mạnh dạn đầu tư, tích cực lao động sản xuất, nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp; thực hiện tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội của địa phương; xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, góp phần tích cực vào hoạt động giảm hộ nghèo trên địa bàn huyện ngày càng hiệu quả. Thông qua hoạt động của tổ TK&VV đã quy tụ, tập hợp hội viên phụ nữ tham gia vào tổ chức Hội ngày càng cao, góp phần vào việc xây dựng cơ sở Hội ngày càng vững mạnh, góp phần củng cố niềm tin, tính đoàn kết nội bộ tại địa phương, tích cực hỗ trợ nhau trong cuộc sống vươn lên làm giàu, hội viên thêm gắn bó với tổ chức Hội. Ban Thường vụ Hội LHPN huyện thường xuyên quan tâm, tích cực tuyên truyền và phối hợp tổ chức dạy nghề, tập huấn khuyến nông, khuyến lâm, chuyển giao kỹ thuật và nhân rộng các điển hình, nhiều mô hình của các chi hội giúp nhau làm kinh tế, vượt khó vươn lên làm giàu; chú trọng công tác giám sát, hướng dẫn các cấp hội cơ sở tổ chức bình xét đối tượng đảm bảo công khai minh bạch, dân chủ, đúng chủ trương và đúng đối tượng giúp các hộ vay tiếp cận với vốn tín dụng chính sách kịp thời, có hiệu quả, nâng cao chất lượng tín dụng, đảm bảo an toàn vốn vay. Tính đến ngày 30/6/2022, Hội đang quản lý hơn 229 tỷ đồng, 140 tổ TK&VV với 5.608 hộ vay, tăng 154 tỷ đồng so với thời điểm ký Văn bản liên tịch (năm 2003). Chất lượng quản lý tín dụng ngày càng được nâng cao, nợ quá hạn 39,4 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,017%; có 12/14 đơn vị ủy thác HPN xã, thị trấn không có nợ quá hạn, 100% cán bộ Tổ trưởng được tập huấn nghiệp vụ quản lý vốn.

Từ thực tiễn công tác chỉ đạo, điều hành và kết quả đạt được trong thời gian qua, Ban Thường vụ Hội LHPN huyện Phú Vang  rút ra một số bài học kinh nghiệm và giải pháp tổ chức thực hiện trong thời gian tới:

Một là, Tiếp tục bám sát các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội, thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách xã hội theo Nghị định số 78/NĐ-CP ngày 04/10/2022 của Chính phủ.

Hai là, Phối hợp Phòng giao dịch ngân hàng CSXH huyện tập trung thu nợ đến hạn, xử lý nợ quá hạn; coi trọng công tác thu nợ, thu lãi, củng cố nâng cao chất lượng tín dụng, tích cực cho vay đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác để hội viên phụ nữ có vốn tiếp tục đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh.

Ba là, Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các tổ TK&VV, đảm bảo vốn tín dụng chính sách đến đúng đối tượng thụ hưởng và hướng dẫn hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Bốn là, Tăng cường chỉ đạo Hội cấp cơ sở và các Tổ TK&VV thực hiện tốt các nội dung ủy thác, tập trung công tác quản lý các tổ tiết kiệm và vay vốn.

Năm là, Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương chính sách tín dụng ưu đãi; nêu gương người tốt việc tốt, các mô hình làm ăn kinh tế sử dụng vốn tín dụng chính sách mang lại hiệu quả cao.

Ngô Thị Lệ Thu - HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HUYỆN PHÚ VANG
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.642.935
Truy cập hiện tại 57