Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

HỘI CỰU CHIẾN BINH ĐỒNG HÀNH CÙNG NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN PHÚ VANG TRIỂN KHAI CHÍNH SÁCH TÍN DỤNG THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 78/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ
Ngày cập nhật 25/07/2022

Trong 20 năm qua, Hội Cựu chiến binh huyện đã xác định hoạt động ủy thác quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách là nội dung quan trọng xuyên suốt trong kế hoạch hoạt động hàng năm của Hội. Sau khi cùng Ngân hàng Chính sách xã hội huyện ký Văn bản liên tịch ủy thác một số nội dung công việc, ban thường vụ Hội CCB huyện đã khẩn trương triển khai với nhiều hoạt động nhằm tạo điều kiện cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách tiếp cận chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ, phát huy ngày càng hiệu quả nguồn vốn vay, góp phần giảm nghèo và thực hiện các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn huyện. Từ thời gian đầu chỉ có 03/21 đơn vị Hội cấp xã có ký HĐUT và thực hiện quản lý vốn vay với NHCSXH thì đến nay 100% Hội Cựu chiến binh toàn huyện đã ký HĐUT, hoàn thành mục tiêu “Không có xã trắng về công tác quản lý tín dụng chính sách”.

Qua 20 năm phối hợp cùng Ngân hàng Chính sách xã hội huyện phú Vang  triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/NĐ-CP ngày 04/10/2022 của Chính phủ trên địa bàn huyện Phú Vang. Hiện nay Hội đang quản lý 16 tổ tiết kiệm và vay vốn, tăng so với thời gian đầu ký Văn bản liên tịch là 13 tổ, đã có 4.457 hội viên được tham gia vay vốn, số hội viên còn dư nợ hiện nay là 457 hộ tăng so với thời gian đầu là 204 hộ. Tất cả các tổ đều đạt chất lượng hoạt động tốt theo các tiêu chí đánh giá của Ngân hàng Chính sách xã hội. Tổng dư nợ của Hội CCB quản lý đạt 16.426 triệu đồng, tăng so với đầu năm 553 triệu đồng. So với thời điểm bàn giao địa bàn hành chính 30/6/2021 thì dư nợ quản lý tăng 1.618 triệu đồng; số khách hàng vay vốn tăng 27 khách hàng, dư nợ bình quân đạt 35,9 trđ tăng 2,9 triệu đồng.

Nhờ các nguồn vốn vay tại NHCSXH, đã hình thành nhiều mô hình làm ăn kinh tế giỏi như: Mô hình Chế biến sản xuất kinh doanh mộc dân dụng của hội viên Nguyễn Công Luyện xã Vinh Thanh vay vốn chương trình Tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm; mô hình Nuôi trồng thủy sản của hội viên Nguyễn Ngọc Thủy xã Phú Xuân vay vốn chương trình Hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn; mô hình sản xuất Gia trại của hội viên Phan Huy Chương, hội viên Lê Thái Yên xã Vinh An vay vốn chương trình Hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn; mô hình Đầu tư ngư lưới cụ đánh bắt xã bờ của hội viên Nguyễn Văn Ái, mô hình kinh doanh thủy hải sản của hội viên Nguyễn Văn Tý xã Phú Diên vay vốn chương trình Hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn…

Như vậy, với sự quan tâm trong việc thực hiện tín dụng chính sách của Cấp ủy, chính quyền các cấp, các ban ngành và các Đoàn thể chính trị-xã hội thì hoạt động ủy thác qua Hội CCB trên địa bàn huyện Phú Vang đã và đang được đánh giá cao, được người dân trên địa bàn đồng tình ủng hộ. Vừa phù hợp với thực tế, vừa hợp với lòng dân, giúp Hội viên CCB vượt qua khó khăn do dịch Covid-19, phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống.                                                                         

Phạm Đức Nhuệ - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.641.648
Truy cập hiện tại 2.141