Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Các giải pháp quản lý hiệu quả trong sử dụng vốn vay để nâng cao chất lượng cuộc sống cho Đoàn viên thanh niên.
Ngày cập nhật 25/07/2022

 

                                                

 

Thời gian vừa qua, Huyện Đoàn Phú Vang đã làm tốt công tác ủy thác cho vay từ NHCSXH, tạo điều kiện cho thanh niên vay vốn giải quyết việc làm, phát triển kinh tế, làm ăn hiệu quả, thoát nghèo vươn lên làm giàu. Từ năm 2017 đến nay đã phát triển 11 tổ vay vốn trong thanh niên, sau khi chuyển giao cho Thành Đoàn Huế quản lý các tổ vay vốn theo Nghị quyết 12641264/NQ-UBTVQH14, hiện nay toàn huyện có 6 tổ vay vốn với dư nợ gần 10 tỷ đồng. Tuy số tổ không nhiều so với các Đoàn thể khác, tuy nhiên, Ban Thường vụ Huyện Đoàn thường xuyên thực hiện đúng các nội dung ủy thác, đảm bảo  nguồn vốn sử dụng đúng mục đích, hiệu quả, không thất thoát, lãng phí. Việc cho vay ủy thác đã đáp ứng một phần nhu cầu về vốn của nhiều đoàn viên đầu tư sản xuất, phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống gia đình. Các tổ vay vốn đều không có trường hợp nợ xấu, nợ quá hạn… chất lượng các tổ vay do Đoàn Thanh niên quản lý ngày càng hiệu quả.

Để đạt được kết quả như trên, Ban Thường vụ Huyện Đoàn đã đưa ra và thực các giải pháp sau:

Thứ nhất, cần thường xuyên Tổ chức đào tạo, tập huấn nghiệp vụ cho các cán bộ đoàn mới được bầu sau Đại hội về nhiệm vụ ủy thác với NHCSXH. Phối hợp với NHCSXH tổ chức tập huấn cho 100% Bí thư, Phó bí thư đoàn cơ sở, cán bộ được phân công theo dõi của Huyện Đoàn.

Thứ hai, tăng cường công tác phối hợp giữa Đoàn Thanh niên Huyện và Ngân hàng để có phương án phát triển các tổ vay vốn trong thanh niên và có phương án tiếp tục tháo gỡ vướng mắc về việc khó khăn trong phát triển mới các tổ vay vốn trong thanh niên. 

Thứ ba, tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ ủy thác, đặc biệt quan tâm đến việc củng cố hoạt động của Tổ TK&VV. Đồng thời, rà soát, đánh giá lại việc thực hiện ủy thác tại từng xã, rút kinh nghiệm trong chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện để nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác. Phân công cán bộ có trình độ, năng lực phụ trách công tác ủy thác.

Thứ tư, xây dựng kế hoạch và chủ động, thường xuyên kiểm tra giám sát Tổ TK&VV; đối chiếu nợ từng hộ vay theo quy định và làm tốt công tác tuyên truyền, làm rõ nhận thức, trách nhiệm trả nợ, trả lãi của người vay. Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để người vay nhận thức đầy đủ về tín dụng chính sách và nâng cao trách nhiệm, ý thức trả nợ. 

Thứ năm, tập trung củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ TK&VV. Cán bộ đoàn được phân công phụ trách công tác ủy thác phải cùng Tổ trưởng Tổ TK&VV theo dõi việc sử dụng vốn vay của người vay, đôn đốc các hộ vay trả lãi hàng tháng theo biên lai; làm tốt công tác kiểm tra, giám sát đối với hoạt động ủy thác, thực hiện đối chiếu nợ công khai hàng năm theo quy định.

Quản lý, sử dụng nguồn vốn ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, đúng đối tượng và hiệu quả vừa là nhiệm vụ là quyền lợi Đoàn Thanh niên. Ban Thường vụ Huyện Đoàn tiếp tục duy trì sự phối hợp chặt chẽ với NHCSXH và các tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác khác để trao đổi kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng tín dụng chính sách trong thời gian tới.

 

Mai Thị Thanh Thảo - Bí Thư Huyện Đoàn Phú Vang
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.641.600
Truy cập hiện tại 2.128