Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

XÃ PHÚ HỒ ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC GIẢI NGÂN VỐN VAY THEO NGHỊ QUYẾT 11/NQ-CP
Ngày cập nhật 01/07/2022

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Phú Vang, Ủy ban nhân dân xã Phú Hồ phối hợp với Phòng giao dịch NHCSXH huyện Phú Vang tiếp tục tập trung huy động mọi nguồn lực đẩy mạnh triển khai thực hiện các chính sách tín dụng ưu đãi Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo kịp thời, hiệu quả, đúng đối tượng để hỗ trợ người nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác vượt qua khó khăn do đại dịch Covid-19, phục hồi và phát triển kinh tế gia đình.

 

Ông Hồ Ngọc Uy – Cán bộ tín dụng NHCSXH huyện cho biết: Căn cứ vào kết quả rà soát nhu cầu vốn vay của UBND xã Phú Hồ và Thông báo chỉ tiêu nguồn vốn tín dụng năm 2022 của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội NHCSXH huyện Phú Vang, đến nay Ngân hàng CSXH huyện đã thực hiện giải ngân chương trình cho vay gồm: Chương trình Hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho 44 hộ gia đình với số tiền 2.750 triệu đồng; vốn vay được đầu tư vào các nghành nghề như mua máy cày, máy gặt đập liên hợp, chăn nuôi gia cầm, gia súc qui mô hộ gia đình, làm nấm rơm…; Chương trình Nhà ở xã hội cho 02 hộ gia đình với số tiền 900 triệu đồng để xây mới nhà ở; Riêng chương trình cho vay đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến các tổ chức Chính trị xã hội đã lập hồ sơ để giải ngân cho 12 học sinh trong tháng 7/2022.

Trong thời gian tới, UBND xã Phú Hồ và NHCSXH huyện sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ phận có liên quan, đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến các chương trình tín dụng được giao thực hiện theo Nghị quyết 11 của Chính phủ, để các đối tượng thụ hưởng nắm bắt kịp thời; gắn việc triển khai thực hiện tín dụng chính sách với các chương trình khuyến nông, chuyển giao khoa học kỹ thuật,… góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Quyết tâm thực hiện thành công mục tiêu phục hồi, phát triển kinh tế, thúc đẩy kinh tế xã hội của xã Phú Hồ.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.641.311
Truy cập hiện tại 2.062