Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

PHÒNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CSXH HUYỆN PHÚ VANG GIẢI NGÂN CHO VAY VỐN TÍN DỤNG THEO NGHỊ QUYẾT 11 TẠI ĐIỂM GIAO DỊCH XÃ VINH THANH
Ngày cập nhật 20/06/2022

       Tiếp tục đẩy mạnh công tác giải ngân vốn vay theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; ngay sau khi được phân bổ nguồn vốn đợt 2, Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH Phú Vang đã khẩn trương triển khai giải ngân nguồn vốn đến các đối tượng thụ hưởng để nguồn vốn sớm phát huy hiệu quả, tạo điều kiện để người dân đầu tư vào sản xuất, kinh doanh và hỗ trợ học sinh học tập, khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.                                                                                                                                                                         

Ngày 18/6/2022, tại điểm giao dịch xã Vinh Thanh, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Phú Vang đã giải ngân số tiền 1.730 triệu đồng, trong đó nguồn vốn vay theo Nghị quyết số 11/NQ-CP là 1.130 triệu đồng gồm: Chương trình giải quyết việc làm 780 triệu đồng, nhà ở xã hội 250 triệu đồng. Trong quá trình giao dịch, cán bộ ngân hàng kết hợp tuyên truyền, phổ biến đến người vay về định mức cho vay, thời hạn vay, lãi suất vay, đối tượng vay và mục đích sử dụng… đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng thụ hưởng, đúng mục đích sử dụng vốn theo quy định.

        Được biết theo kết quả rà soát  các chương trình tín dụng năm 2022 của xã Vinh Thanh, Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện đã giao kế hoạch tín dụng theo Nghị quyết số 11/NQ-CP cho xã Vinh Thanh số tiền là 4.530 triệu đồng, trong đó: Chương trình giải quyết việc làm 2.900 triệu đồng, nhà ở xã hội 1.500 triệu đồng, học sinh- sinh viên mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến 130 triệu đồng. Đến thời điểm hiện nay, các chương trình đã được giải ngân đạt 80% kế hoạch, số còn lại sẽ tiếp tục được giải ngân đến 30/7/2022.

NHCSXH HUYỆN PHÚ VANG
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.467.843
Truy cập hiện tại 272