Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hoàn tiến độ giải ngân nguồn vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo Nghị quyết 11 của TTCP.
Ngày cập nhật 25/05/2022

Ngày 30/01/2022, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Để thực hiện kịp thời và hiệu quả chính sách hỗ trợ người dân nhất là người lao động, người nghèo và người bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh vượt qua khó khăn, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, trong tháng 04 và tháng 05 năm 2022 PGD NHCSXH huyện Phú Vang đã giải ngân hết nguồn vốn cho vay theo Nghị quyết 11 đối với chươmg trình hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm với tổng nguồn vốn giải ngân là 06 tỷ đồng với hơn 120 hộ vay vốn.

Với việc thực hiện cho vay chương trình hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm này đã nâng tổng dư nợ chương trình này đạt con số 19.476 triệu đồng với hơn 764 người lao động được vay vốn. Tuy nhiên trong thời gian đến, PGD đang tiếp tục lập kế hoạch xin bổ sung nguồn vốn đối với chương trình này để tiếp tục tạo việc làm, xây dựng phát triển kinh tế xã hội tại địa phương nhiều hơn nữa

 

 

PGD Ngân hàng CSXH huyện Phú Vang
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.467.965
Truy cập hiện tại 288