Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Ngân hàng chính sách xã hội huyện Phú Vang thực hiện công tác đối chiếu và phân loại nợ trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19
Ngày cập nhật 19/04/2022

Ngày 19 tháng 11 năm 2021, Tổng giám đốc NHCSXH Việt Nam đã ban hành văn bản số 10726/NHCS-QLN  về việc triển khai đối chiếu, phân loại nợ của khách hàng tại Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) năm 2021.

Thời gian thực hiện đối chiếu, phân loại nợ từ ngày 01/01/2022, kết thúc chậm nhất ngày 31/05/2022.

Phạm vi: Đối chiếu, phân loại 100% dư nợ gốc và nợ lãi đến thời điểm cuối ngày 31/12/2021. Các khoản dư nợ phát sinh sau ngày 31/12/2021 sẽ được đối chiếu, phân loại vào đợt tiếp theo.

Tại các điểm đối chiếu được bố trí đảm bảo nguyên tắc phòng dịch theo quy định, chỉ đạo của cấp trên ban hành. Thích ứng an toàn, linh hoạt phù hợp với thực tế trên địa bàn. Chủ động làm tốt việc khai báo y tế, theo dõi người ra vào khu vực đối chiếu, kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn, sắp xếp bố trí khách hàng ngồi chuẩn bị đối chiếu và phân loại nợ dưới sự chứng kiến của tổ TKVV, tổ chức chính trị nhận ủy thác, trưởng thôn và các thành phần tham gia khác.

Ngân hàng CSXH huyện Phú Vang đang thực hiện 11 chương trình tín dụng chính sách, với tổng dư nợ 293.169 triệu đồng, 8.108 khách hàng. Tiến độ đối chiếu và phân loại nợ luỹ kế đến ngày 31/03/2022 là 7.668 hộ trên tổng số hộ cần phải đối chiếu, phân loại nợ đạt tỷ lệ 94,56%. Theo định hướng phấn đấu luỹ kế đến 30/04/2022 lộ trình đạt 100% trên tổng số hộ phải phân loại, đối chiếu nợ. Qua đó Ban Chỉ đạo đối chiếu, Lãnh đạo đơn vị đã tập trung chỉ đạo, tổ chức và triển khai thực hiện công tác đối chiếu phân loại nợ cuốn chiếu theo nhóm 02 xã một lượt đảm bảo chât lượng, tiến độ và an toàn trong tình hình dịch bệnh.

Thông qua công tác đối chiếu, phân loại nợ nhằm phản ánh đúng thực tế, khách quan, đánh giá đúng thực trạng chất lượng tín dụng chính sách và tiếp tục giúp cho Chủ tịch UBND cấp xã là thành viên Ban Đại diện HĐQT nắm được thực trạng nợ đã cho vay đồng thời đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại địa bàn cấp xã trong thời gian tới.

 

Ngân hàng CSXH huyện Phú Vang
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.419.166
Truy cập hiện tại 709