Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Ngân hàng chính sách xã hội huyện Phú Vang triển khai cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất
Ngày cập nhật 26/07/2021

Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Thủ tướng chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng chính phủ quy định về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

 

Thực hiện nội dung văn bản số 6199/HD-NHCS ngày 08/7/2021 của Tổng Giám đốc NHCSXH về việc Hướng dẫn Nghiệp vụ cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất.

Nhằm hỗ trợ người sử dụng lao động (Doanh nghiệp) đóng trên địa bàn huyện Phú Vang gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 có nhu cầu vay vốn tại NHCSXH để trả lương cho người lao động theo quy định của Chính phủ. Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Phú Vang đề nghị:

1. Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Phú Vang phối hợp Phòng Lao động thương binh và xã hội, Bảo hiểm xã hội huyện Phú Vang rà soát, nắm tình hình Doanh nghiệp đủ điều kiện, có nhu cầu vay vốn để hướng dẫn lập hồ sơ, triển khai cho vay.

2. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thông báo cho các Doanh nghiệp đóng trên địa bàn biết để chủ động tiếp cận vốn vay.

3. Các Doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn huyện phối hợp rà soát và tổng hợp nhu cầu vốn vay của đơn vị mình, cung cấp cho NHCSXH huyện Phú Vang theo địa chỉ sau:

- Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Phú Vang. Địa chỉ: Đường Nguyễn Đức Xuyên, tổ dân phố Hòa Tây, thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Email: PhuVang3135@gmail.com

- Điện thoại: 02343890583 – 02343859269  hoặc 0915255995 (gặp anh Thắng).

 

Ngân hàng CSXH huyện Phú Vang
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.419.299
Truy cập hiện tại 736