Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Ngân hàng Chính sách xã hội triển khai các giải pháp phòng chống dịch, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị thiệt hại bởi dịch Covid-19
Ngày cập nhật 21/08/2020

Nhằm thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo của Ngân hàng Chính sách xã hội, NHCSXH đã triển khai các giải pháp phòng chống dịch, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay vốn chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 như sau:

- Gia hạn nợ, điều chỉnh kỳ hạn nợ, cho vay bổ sung: Đối với khách hàng vay vốn chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 dẫn đến khó khăn chưa trả được nợ gốc đến hạn, trên cơ sở để nghị của khách hàng, NHCSXH nơi cho vay phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) cấp xã, các tổ chức chính trị-xã hội nhận ủy thác, Tổ TK&VV xem xét điều chỉnh kỳ hạn nợ, gia hạn nợ hoặc cho vay bổ sung để giúp khách hàng khôi phục sản xuất, kinh doanh theo quy định hiện hành.

- Xử lý nợ bị rủi ro theo Quyết định số 15/QĐ-HĐQT: Đối với khách hàng vay vốn chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 có đủ điều kiện xử lý nợ bị rủi ro theo Quyết định số 15/QĐ-HĐQT ngày 27/01/2011 của Chủ tịch Hội đồng quản trị NHCSXH ban hành quy định về xử lý nợ bị rủi ro trong hệ thống, NHCSXH nơi cho vay phối hợp với các tổ chức, cá nhân có liên quan hướng dẫn khách hàng lập hồ sơ đề nghị xử lý rủi ro theo quy định hiện hành để trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

-  Điều chỉnh kỳ hạn nợ, gia hạn nợ cho khách hàng đang điều trị bệnh hoặc được cách ly y tế do dịch Covid-19 theo quyết định của cấp có thẩm quyền nên không giao dịch được với NHCSXH và chưa trả nợ gốc đến hạn.

Đối với hoạt động tại điểm giao dịch xã: NHCSXH nơi cho vay nắm bắt diễn biến dịch bệnh, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức tốt hoạt động giao dịch tại xã, đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn, giao dịch của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, đồng thời đảm bảo an toàn cho khách hàng và cán bộ Ngân hàng. Trong quá trình thực hiện hoạt động giao dịch tại xã, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh, phòng dịch cho khách hàng và cán bộ Ngân hàng theo khuyến cáo của cơ quan y tế, chính quyền địa phương. 

Ngân hàng CSXH huyện Phú Vang
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.467.949
Truy cập hiện tại 291