Tìm kiếm tin tức

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

kết quả 06 dự án tham gia chương trình OCOP thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới:
Ngày cập nhật 26/10/2020

TÊN DỰ ÁN

TRẠNG THÁI

1. Kế hoạch hoàn thiện và nâng cấp sản phẩm “Nước ớt Vinh Xuân” của HTX nông nghiệp Vinh Xuân

Hoàn thành

2. Kế hoạch hoàn thiện và nâng cấp sản phẩm “Nước mắm ruốc” của HTX Thủy sản Phú Hải;

Hoàn thành

3. Kế hoạch hoàn thiện và nâng cấp sản phẩm “Nước mắm cá” của Hộ kinh doanh cơ sở Như Ý;

Hoàn thành

4. Kế hoạch hoàn thiện và nâng cấp sản phẩm “Gạo Phú Hồ” của HTX nông nghiệp Phú Hồ;

Hoàn thành

5. Kế hoạch Hoàn thiện và nâng cấp tiêu chuẩn hóa sản phẩm “Mắm dưa cà” của Hợp tác xã chế biến nông hải sản xã Vinh An;

Đang hoàn thiện

6. Kế hoạch Hoàn thiện và nâng cấp tiêu chuẩn hóa sản phẩm “Atiso đỏ Cố đô Huế” của Hộ kinh doanh Cơ sở trồng và Chế biến Atiso đỏ Cố đô Huế

Đang hoàn thiện

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.950.003
Truy cập hiện tại 306