Tìm kiếm tin tức

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Báo cáo đất đai, dân số, lao động Quý II năm 2020
Ngày cập nhật 27/10/2020

Quản lý đất đai:

Quy hoạch, kế hoạch sử dụng: Hoàn thành công tác lập kế hoạch sử dụng đất năm 2020 và đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định 360/QĐ-UBND ngày 04/02/2020. Trình UBND tỉnh bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2020; Đã ban hành thông báo thu hồi đất để triển khai thực hiện 29 dự án, đến nay đã thực hiện 13 dự án.

Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất: Giao đất không thông qua hình thức đấu giá 01 trường hợp tại xã Phú Hồ, diện tích 0,02 ha; Giao đất thông qua hình thức đấu giá 200 lô, diện tích 3 ha; Phê duyệt chuyển mục đích sử dụng đất 0,106 ha đất nông nghiệp sang mục đích đất ở của 05 hộ gia đình, cá nhân tại xã Phú Dương, Phú Xuân, Phú Hồ và thị trấn Phú Đa.

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Đất ở: Đã cấp được 326 thửa. Trong đó: cấp lần đầu: 311 thửa (công nhận 119 thửa với diện tích 7,26 ha, đấu giá 192 thửa với diện tích 3,33 ha) và cấp đổi: 15 thửa với diện tích 1,19 ha.

Lao động - chính sách xã hội:

Về lao động việc làm: Đã phối hợp với các cơ sở đào tạo nghề, các doanh nghiệp tổ chức đào tạo nghề cho 350/2.500 lao động đạt 14% KH với các ngành nghề: May công nghiệp, ngành nghề lao động phổ thông.

Về công tác giải quyết việc làm mới: Toàn huyện có 750/4.100 lao động có việc làm mới, đạt 18,3% kế hoạch, trong đó có 70/200 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, đạt 35% kế hoạch.

Về chính sách có công: Giải quyết 15 hồ sơ thờ cúng liệt sĩ, 55 hồ sơ cắt giảm và mai táng phí đối tượng chính sách có công, 02 hồ sơ tù đày, 03 Mẹ được truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Về chính sách xã hội: Ra quyết định hưởng cho 222 đối tượng và cắt giảm 228 đối tượng bảo trợ xã hội. Đồng thời, ra quyết định hưởng mai táng phí cho 216 đối tượng bảo trợ xã hội qua đời.

Đã tiến hành triển khai công tác chi hỗ trợ kịp thời cho các nhóm đối tượng bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19 theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đảm bảo đúng chế độ, đúng đối tượng.

Nhiệm vụ trong thời gian tới

Công tác quản lý Đất đai: Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định 360/QĐ-UBND ngày 04/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Phú Vang. Tiếp tục khảo sát, đo đạc, quy hoạch phân lô đất ở tại các xã, thị trấn theo kế hoạch. Hoàn thành công tác kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2020; Tập trung giải quyết dứt điểm các đơn thư, khiếu nại, tranh chấp về đất đai tồn đọng kéo dài; Hỗ trợ các nhà đầu tư trong công tác bồi thường, GPMB các dự án trọng điểm trên địa bàn. 

Lao động, chính sách - xã hội:

Về lao động việc làm, XKLĐ: Đẩy mạnh công tác giải quyết việc làm, đào tạo nghề cho người lao động tại địa phương; xây dựng kế hoạch đào tạo nghề và xuất khẩu lao động sau dịch Covid-19.

Về chính sách có công: Thực hiện đồng bộ, đầy đủ các chính sách, chế độ theo Pháp lệnh ưu đãi người có công đối với người có công và thân nhân của người có công với cách mạng.

Chương trình giảm nghèo bền vững: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trong giai đoạn mới; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm giảm nghèo trong các cấp, các ngành và bản thân người nghèo.

Chính sách đối tượng bảo trợ xã hội: Tiếp tục thực hiện tốt công tác giải quyết chế độ và chi trả cho các đối tượng chính sách xã hội; Tạo điều kiện về giáo dục, dạy nghề, tín dụng, tạo việc làm để người khuyết tật và các đối tượng khác trong xã hội vươn lên hòa nhập cộng đồng.

Về công tác Bảo vệ và chăm sóc trẻ em, Tệ nạn xã hội, Bình đẳng giới: Tăng cường hoạt động tuyên truyền giáo dục, tư vấn về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hiểu được chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tệ nạn xã hội. Đảm bảo sự bình đẳng của phụ nữ trong tham gia các hoạt động chính trị, kinh tế - xã hội và gia đình.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Báo cáo ATVSTP - Môi trường
 
Báo cáo đất đai, DS, lao động
 
Báo cáo KTXH
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.950.003
Truy cập hiện tại 332