Tìm kiếm tin tức

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kết quả thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm quý IV và năm 2019.
Ngày cập nhật 27/10/2020

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm quý IV và năm 2019.

 

 

Thực hiện Công văn số 3230/BCĐ-SYT ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Ban Chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Thừa Thiên Huế về việc báo cáo thực hiện Chỉ thị 13/CT-TTg quý IV và năm 2019, huyện Phú Vang báo cáo kết quả thực hiện như sau:

I. Tình hình tổ chức thực hiện

1. Về công tác lãnh, chỉ đạo

- Thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ, UBND huyện Phú Vang đã triển khai và kiện toàn Ban Chỉ đạo VSATTP huyện, phân công trách nhiệm cho các thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành vệ sinh ATTP huyện và chỉ đạo các xã, thị trấn trên địa bàn huyện kiện toàn Ban Chỉ đạo vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) theo tinh thần của Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016.

- Chỉ đạo Phòng Y tế, Trung tâm Y tế, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Kinh tế - Hạ tầng phối hợp chặt chẽ trong công tác kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm.

            - Chỉ đạo Phòng Y tế huyện thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm 20 xã, thị trấn.

  - Chỉ đạo UBND 20 xã, thị trấn tăng cường công tác quản lý nhà nước và kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn.

2. Công tác tuyên truyền, phòng chống ngộ độc thực phẩm:

- Chỉ đạo Phòng Văn hóa – Thông tin, Trung tâm Văn hóa – Thông tin Truyền thông và Thể thao huyện thường xuyên tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về VSATTP, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người sản xuất kinh doanh, người tiêu dùng thực phẩm hiểu biết cách  phòng chống ngộ độc thực phẩm.

- Chỉ đạo Phòng Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban ngành liên quan tăng cường các biện pháp ngăn chặn, phòng ngừa, không để xảy ra các vụ ngộ độc lớn về an toàn thực phẩm, hạn chế thấp nhất ca tử vong do ngộ độc thực phẩm, chủ động xử lý hiệu quả khi xảy ra ngộ độc thực phẩm.

3. Tình hình ngộ độc thực phẩm, các bệnh truyền qua thực phẩm, việc khắc phục sự cố về an toàn thực phẩm:

- Công tác giám sát bữa ăn đông người, phòng ngừa ngộc độc thực phẩm được  tăng cường; công tác kiểm tra tại các cơ sở và truyền thông phòng ngừa ngộ độc thực phẩm đến người dân được đẩy mạnh.

- Kể từ đầu năm 2019  đến 10/12/2019 có 02 vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn huyện: Ngày19/ 3/2019 xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm  tại Công ty TNHH MTV Sơn Hà Huế, khu công nghiệp Phú Đa có 08 người mắc. Ngày 22/8/2019 xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm tại trường Mầm non Phú Xuân – cơ sở Quảng Xuyên, xã Phú Xuân có 15 trường hợp mắc.

          4. Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính:

- Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, địa phương thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra thường xuyên và đột xuất, kiên quyết xử lý các vi phạm về an toàn thực phẩm theo nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 13/CT-TTg.

- Trong quý  IV/2019 trên địa bàn huyện đã thành lập 21 đoàn kiểm tra, tổ chức kiểm tra 277 cơ sở, trong đó đạt 236 cơ sở, 41 cơ sở chưa đạt.

- Công tác kiểm tra ATTP trong  cả năm 2019:

 

STT

Nội dung

Số lượng

01

Số đoàn kiểm tra

64

02

Số cơ sở được kiểm tra

861

03

Số cơ sở đạt

707

04

Số cơ sở vi phạm bị xử lý

08 ( cảnh cáo: 08)

II. Đánh giá chung:

          1. Thuận lợi:

- Trong thời gian qua, hoạt động của Ban Chỉ đạo liên ngành về VSATTP huyện được củng cố và duy trì, hoạt động của Ban chỉ đạo liên ngành VSATTP các xã, thị trấn được kiện toàn, năng lực quản lý trong lĩnh vực VSATTP từ huyện đến các xã, thị trấn từng bước được nâng cao.

- Công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức và pháp luật về VSATTP đã bước đầu tạo sự chuyển biến về nhận thức của nhà quản lý, người sản xuất kinh doanh, người tiêu dùng.

2. Khó khăn:

- Đầu tư nguồn lực cho công tác quản lý VSATTP còn hạn chế: kinh phí đầu tư cho công tác quản lý VSATTP ở mức quá thấp; trang thiết bị kiểm nghiệm còn thiếu và lạc hậu; thiếu các phương tiện kiểm tra cơ động và trang thiết bị kiểm tra nhanh.

- Việc phân công trách nhiệm quản lý ATTP ở một số lĩnh vực và đối với một số sản phẩm còn chồng chéo giữa 3 ngành là Y tế, Kinh tế - Hạ tầng và NN&PTNT.

- Công tác kiểm tra đã được đẩy mạnh nhưng chưa ngăn chặn triệt để việc sử dụng hóa chất độc hại, chất cấm trong chăn nuôi, trồng trọt, chế biến và bảo quản thực phẩm. Việc xử phạt vi phạm hành chính ở một số ngành còn nương nhẹ, chưa đủ sức răn đe, phòng ngừa.

III. Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới:

- Tiếp tục tăng cường hiệu lực công tác kiểm tra, định kỳ, đột xuất và hậu kiểm, đẩy mạnh áp dụng hình thức thanh tra đột xuất, xử lý nghiêm những cơ sở vi phạm, công khai cơ sở vi phạm trên Trung tâm Văn hóa – Thông tin Truyền thông và Thể thao của huyện; thường xuyên cập nhật tin bài về hoạt động an toàn thực phẩm, văn bản quy phạm pháp luật liên quan lên trang thông tin điện tử của huyện; xử lý nghiêm những cá nhân buông lỏng quản lý, bao che cho những hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm.

- Nắm chắc quy trình xử lý vụ ngộ độc, triển khai ứng phó kịp thời các tình huống khi ngộ độc xảy ra, hạn chế mức thấp nhất tử vong do ngộ độc thực phẩm.

          IV. Đề xuất, kiến nghị:

- Ban hành các chính sách khuyến khích đầu tư sản xuất, kinh doanh thực phẩm sạch, tạo thị trường đầu ra cho sản phẩm thực phẩm an toàn.

- Tăng cường tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức về VSATTP, ý thức chấp hành pháp luật về quản lý VSATTP, chú trọng giáo dục ý thức trách nhiệm của người sản xuất kinh doanh thực phẩm đối với cộng đồng.

- UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ban ngành tăng cường công tác quản lý theo ngành dọc, cụ thể là các loại thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật trôi nổi trên thị trường, chỉ đạo tăng cường kiểm tra chuyên ngành.

          Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg Quý IV và năm 2019 tại huyện Phú Vang, Ban chỉ đạo liên ngành VSATTP huyện Phú Vang báo cáo UBND huyện và Ban chỉ đạo liên ngành VSATTP tỉnh biết để theo dõi và chỉ đạo./.

Phòng Y tế huyện Phú Vang
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Báo cáo ATVSTP - Môi trường
 
Báo cáo đất đai, DS, lao động
 
Báo cáo KTXH
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.950.003
Truy cập hiện tại 625