Tìm kiếm tin tức

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Báo cáo Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2020
Ngày cập nhật 26/10/2020
Báo cáo
Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 8
và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2020

 

 

 

 

A. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 8:

I. VỀ KINH TẾ: 

1. Kinh tế - Hạ tầng:

Triển khai công tác phòng chống dịch covid-19 tại các chợ trên địa bàn. Thực hiện Kế hoạch dự trữ hàng hóa phục vụ phòng chống lụt bão năm 2020. 

Thành lập Tổ kiểm tra liên ngành và tiến hành kiểm tra đánh giá mức độ an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 tại nhà máy, cơ sở sản xuất công nghiệp (ngoài Khu công nghiệp Phú Đa).

Rà soát xây dựng kế hoạch đầu tư công vốn tỉnh và vốn huyện giai đoạn 2021-2025. Khảo sát vị trí kêu gọi đầu tư Khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng xã Vinh Xuân với quy mô khoảng 127ha. Khảo sát vị trí thuê đất để xây dựng trang trại chăn nuôi gà tại xã Vinh Thanh của Ông Nguyễn Văn Thưởng. Thông qua phương án quy hoạch tổng thể: Cụm Công nghiệp Phú Diên, Khu dân cư Su Lỗ Thượng xã Phú Hồ, các bãi tắm Phú Thuận, Phú Diên, Vinh Thanh và Vinh An.

2. Sản xuất Nông, Lâm, Ngư nghiệp:

Cây lúa: Vụ Hè Thu năm 2020 toàn huyện gieo sạ 5.762,44 ha/5.658,56 ha, đạt 102% diện tích kế hoạch. Hiện nay, đã thu hoạch 5.710 ha/5.762,44 ha, đạt 99,1% diện tích thực hiện. Ước tính năng suất vụ Hè Thu 2020 là 59,39 tạ/ha.

Rau màu các loại vụ Hè Thu: Gieo trồng đảm bảo theo diện tích kế hoạch đảm bảo 100%. Các loại cây trồng đang giai đoạn sinh trưởng, phát triển thân lá.

Chăn nuôi và thú y: Tiếp tục triển khai các biện pháp tập trung kiểm soát bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tái phát, lây lan diện rộng. Xây dựng đề án phát triển chăn nuôi lợn an toàn sinh học, hướng hữu cơ và theo chuỗi giá trị để tái phát triển chăn nuôi lợn sau dịch tả lợn châu phi.

Thuỷ sản:

Khai thác: Sản lượng khai thác trong tháng đạt 1.987 tấn, trong đó khai thác biển 1.830 tấn, khai thác sông đầm 157 tấn. Lũy kế: Tổng sản lượng khai thác 22.419 tấn/29.500 tấn KH đạt 76% KH, trong đó khai thác biển 21.700 tấn/28.600 tấn KH đạt 75,8% KH, khai thác sông đầm 719 tấn/900 tấn KH đạt 79% KH.

Nuôi trồng: Nuôi nước lợ: Diện tích đã thả nuôi 2.745,6 ha/2.764,2 ha KH đạt 99,3% KH (Trong đó: nuôi chuyên tôm 35,2 ha, giống thả 1.745 vạn; nuôi xen ghép 2.710,4 ha với lượng giống thả 15.424 vạn tôm giống; 462 vạn cua; 3.738 vạn cá giống các loại. Cá lồng đã thả nuôi được 2.309 lồng với lượng giống thả 103,5 vạn cá giống các loại. Nuôi nước ngọt: Diện tích đã thả nuôi 110,7 ha với lượng giống thả 105 vạn cá giống. Cá lồng nước ngọt đã thả nuôi được 529 lồng với lượng giống thả 16,7 vạn cá giống các loại. Thu hoạch: Đến nay ngư dân đã thu hoạch được 2.226 tấn các loại gồm 757 tấn tôm, 220 tấn cua, 1.071 tấn cá nước lợ, 178 tấn cá nước ngọt.

Tình hình bệnh tôm: Đã xảy ra bệnh tôm ở các hồ nuôi xen ghép với diện tích 75ha/196 hồ[1], đã lấy mẫu tôm bệnh kiểm tra qua máy PCR cho kết quả bị bệnh đốm trắng 4,12 ha/12 hồ[2]. Phòng NN đã phối hợp với UBND các xã hướng dẫn xử lý để khống chế dịch bệnh và hạn chế lây lan, lượng hóa chất đã xử lý 1.727 kg Chlorine.

Xây dựng Nông thôn mới: Năm 2020 thông báo phân khai chi tiết kế hoạch vốn cho 02 đơn vị với kinh phí 420 triệu đồng[3], trong đó nguồn ngân sách trung ương 303 triệu đồng. Hiện nay đã thẩm định xong dự án.

3. Tài nguyên - Môi trường:

Quản lý Đất đai:

Cấp Giấy chứng nhận QSD đất: Đất ở: Đã cấp được 42 thửa với tổng diện tích 2,18 ha (Trong đó: Đấu giá 21 thửa với diện tích 0,31 ha).

Giải quyết đơn, thư kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo: Tiếp nhận 01 đơn kiến nghị của ông Phạm Chính - Vinh An. Phòng Tài nguyên và môi trường đã mời làm việc lần 2.

Công tác đền bù, giải phóng mặt bằng: Ban hành Quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ và chi phí phục vụ công tác GPMB và di dời đường dây hạ thế thực hiện quy hoạch chi tiết phân lô khu đất ở tại Thôn Tây Trì Nhơn, xã Phú Thượng; Quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ bổ sung và chi phí phục vụ công tác GPMB khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Đường giao thông thôn Dương Nổ Cồn, xã Phú Dương; Quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ về tài sản khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện quy hoạch chi tiết phân lô khu đất ở tại Thôn Phước Linh (giai đoạn 2), xã Phú Mỹ; Quyết định phê duyệt hỗ trợ tiền chênh lệch sử dụng đất khi Nhà nước giao đất ở tái định cư cho các đối tượng bị thu hồi đất ở để thực hiện dự án Cải tạo chợ Vinh Thái, Phú Gia (giai đoạn 2); Quyết định thu hồi đất và Quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện quy hoạch chi tiết phân lô khu đất ở tại Thôn Xuân Ổ, xã Phú Xuân.

Ban hành Thông báo thu hồi đất  để GPMB thực hiện quy hoạch chi tiết phân lô khu đất ở tại TDP Hòa Đông, thị trấn Phú Đa; Thông báo thu hồi đất  để GPMB thực hiện dự án Đường bê tông thôn Vinh Vệ, xã Phú Mỹ.

Công tác môi trường: Thẩm định khối lượng, dự toán và tổ chức đấu thầu dịch vụ thu gom, xử lý rác thải tại khu vực bãi tắm Thuận An và xã Phú Diên.

Tổ chức vệ sinh môi trường thu gom rác thải tồn cư, bèo và chặt cây Mai dương tại xã Phú Thượng, Phú Xuân.

4. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản:

Tiến độ thực hiện các công trình huyện quản lý: 136 công trình (54 công trình chuyển tiếp, 82 công trình mới).

Công trình chuyển tiếp: 54 công trình, trong đó: Ngân sách tỉnh 07 công trình, đã giải ngân 8,283/11,611 tỷ đồng, đạt 71,33% KH; Ngân sách huyện 47 công trình đã giải ngân 28,682/40,492 tỷ đồng đạt 70,8% KH.

Công trình mới: 82 công trình, trong đó: Ngân sách tỉnh 02 công trình, đã giải ngân 0,137/4,053 tỷ đồng đạt 3,3% KH; Ngân sách huyện 80 công trình: 80/80 công trình, đã giải ngân 75,406/112,84 tỷ đồng đạt 67,27%.

Công trình thuộc MTQG: Chuyển tiếp gồm 11 công trình, đã giải ngân 11,038/16,680 tỷ đồng, đạt 88,47% KH; Công trình mới: 24 công trình, đã giải ngân 10,993/4,053 tỷ đồng đạt 69,88%.

Công trình ngân sách xã: đã giải ngân 49,93 tỷ đồng, đạt 56,99% KH (thông báo vốn 87,6 tỷ đồng).

Tiến độ quyết toán các công trình: Hồ sơ quyết toán năm 2019 đã nộp 47/85 công trình, trong đó: 39 công trình đã thẩm tra; đang thẩm tra 08 công trình, chưa nộp hồ sơ 38 công trình.

5. Công tác thu - chi ngân sách:

Thu cân đối ngân sách trên địa bàn: 387,773 tỷ đồng, đạt 126,61%KH. Trong đó: Thuế NQD: 28,626 tỷ đồng, đạt 66,86%KH; Lệ phí trước bạ: 14,357 tỷ đồng, đạt 65,26%KH; Thuế thu nhập cá nhân: 10,608 tỷ đồng, đạt 72,15% KH; Thu tiền sử dụng đất huyện quản lý: 317,852 tỷ đồng, đạt 158,93%KH (huyện hưởng 187,389 tỷ đồng, xã hưởng 130,463 tỷ).

Chi cân đối ngân sách địa phương: 603,746 tỷ đồng, đạt 79,31% KH, trong đó: Chi thường xuyên 392,807 tỷ đồng, đạt 71,32% KH, chi đầu tư 208,36 tỷ đồng.

6. Tình hình ứng dụng ứng dụng công nghệ thông tin và các phần mềm dùng chung:

Phần mềm Hồ sơ công việc: Từ ngày 25/7/2020 đến 25/8/2020 đã xử lý trên phần mềm 1164 văn bản. Đã hoàn thành 1002 văn bản (trong đó 917 văn bản xử lý đúng hạn và 85 văn bản xử lý quá hạn) Đang thực hiện và chưa thực hiện 162 văn bản.

Phần mềm ý kiến chỉ đạo điều hành: Từ ngày 25/7/2020 đến 25/8/2020 UBND tỉnh có 8 ý kiến chỉ đạo, Đã thực hiện đúng hạn 07 YKCĐ, Quá hạn 01 YKCĐ.

Phần mềm Tiếp nhận thông tin phản ánh kiến nghị dịch vụ đô thị thông minh: Từ ngày 25/7/2020 đến 25/8/2020 UBND huyện đã tiếp nhận được và xử lý 03 phản ánh của người dân và đã xử lý 02 phản ánh, 01 phản ánh đang thực hiện; UBND các xã, thị trấn đã tiếp nhận 27 phản ánh trong đó đang xử lý trong hạn 8 phản ánh, đã xử lý  trong hạn 16 phản ánh, quá hạn 03 phản ánh.

7. Hoạt động Trung tâm hành chính công: Từ ngày 01/8-24/8/2020.

Thống kê theo ngày nhận: Đã tiếp nhận và chuyển các cơ quan chuyên môn giải quyết 1.526 hồ sơ. Trong đó các cơ quan chuyên môn đã tham mưu giải quyết 883 hồ sơ đạt 57,8% (đúng hạn: 879 hồ sơ đạt 99,5%; trễ hạn: 04 hồ sơ chiếm 0,5%). Đang giải quyết: chưa đến hạn 632 hồ sơ, quá hạn 09 hồ sơ.

Thống kê theo ngày trả: 1.650 hồ sơ hẹn trả. Trong đó các cơ quan chuyên môn đã tham mưu giải quyết 1.541 hồ sơ đạt 93,3% (đúng hạn: 1.529 hồ sơ đạt 99,2%; trễ hạn: 12 hồ sơ chiếm 0,8%). Đang giải quyết: chưa đến hạn 92 hồ sơ, quá hạn 16 hồ sơ.

Thống kê Chi cục Thuế: Cơ quan Thuế đã tiếp nhận, giải quyết 325 hồ sơ (325 hồ sơ liên thông từ Chi nhánh VPĐK đất đai huyện để Xác định nghĩa vụ tài chính và từ phòng Tài chính - Kế hoạch để cấp Mã số Thuế). Đã giải quyết 308 hồ sơ chiếm 94,7% (đúng hạn: 304 hồ sơ đạt 98,7%; trễ hạn: 04 hồ sơ chiếm 1,3%); đang giải quyết 11 hồ sơ chiếm 64,7%, quá hạn 06 hồ sơ chiếm 33,3%.

II. VĂN HOÁ - XÃ HỘI:

1. Văn hoá - Thông tin - Thể thao:

Văn hóa: Triển khai Kế hoạch tuyên truyền trực quan và đẩy mạnh các hoạt động chào mừng 75 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2020) và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2/9/1945-2/9/2020), 51 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2020).

Phát thanh - truyền hình: Phát thanh: Sản xuất 25 chương trình thời sự tổng hợp với 135 tin, 30 bài, 25 chuyên mục. Đồng thời, phát sóng 02 chương trình chuyên đề mỗi ngày liên quan đến Co-vid 19. Tiếp sóng Đài Tỉnh và Đài Trung ương theo quy định. Truyền hình: Sản xuất 13 tin; 03 phóng sự; 01 Trang truyền hình địa phương phát trên Đài TRT.

2. Giáo dục - Đào tạo: Triển khai các biện pháp để tuyển sinh các lớp đầu cấp lớp 1, lớp 6 và trẻ 5 tuổi đi học MG năm học 2020-2021. Tiếp tục hướng dẫn công tác xây dựng trường Chuẩn Quốc gia theo lộ trình năm 2020. Duyệt Sáng kiến cải tiến kỹ thuật và bản thành tích của 3 ngành học. Triển khai thực hiện kế hoạch khung thời gian năm học 2020-2021 theo Quyết định Số: 2084/QĐ-BGDĐT, ngày 27 tháng 7 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Công tác Y tế:

Phòng chống dịch COVID-19: Xây dựng phương án cách ly khu vực khi có F0 tại một thôn, xã, cơ quan, nhà máy, xí nghiệp. Tiếp tục Quyết định cách ly tại khu T3, T4 đối với các trường hợp nhập cảnh về địa phương, thực hiện lấy mẫu xét nghiệm cho tất cả các đối tượng và kết quả đều âm tính với SARS- COVI 2. Tổ chức các T dân sự theo chỉ đạo sẵn sàng tiếp nhận các đối tượng cách ly. Từ 01/8 đến 20/8/2020: Thực hiện cách ly tại T3: 905 trường hợp, T4: 1.030 trường hợp, Sun&Sea: 03 trường hợp, Tại khu cách ly TTYT: 04 trường hợp. Tổng số test nhanh đã thực hiện: 5.192 lượt, số xét nghiệm RT-PCR: 1.968 lượt, kết quả đều âm tính.

Dịch Sốt xuất huyết: Từ ngày 01 đến 20 tháng 8 đã ghi nhận 02 ca Sốt xuất huyết tại Thuận An (01), Phú Mậu (1). Tông số ca mắc Sốt xuất huyết tính đến thời điểm hiện tại 271 ca tại 18/19 xã thị trấn (Vinh Hà chưa có ca bệnh). Đã tổ chức giám sát và xử lý ổ dịch đối với các trường hợp sốt xuất huyết tại các xã thị trấn không để lây lan, tiếp tục giám sát các trường hợp bệnh nghi ngờ Sốt xuất huyết, Tay chân miệng, Cúm A(H7N9) và Cúm A(H5N1)… Tăng cường công tác giáo dục sức khỏe, tổ chức điều tra chỉ số côn trùng và thau vét bọ gậy tại các xã có ca bệnh. Tổ chức xử lý hóa chất chủ động tại Thuận An, Phú Thượng.

Đảm bảo công tác y tế và công tác phòng chống dịch COVID-19 trong kỳ thi Tốt nghiệp PTTH quốc gia năm 2020 trên địa bàn.

4. Lao động - Thương binh - Xã hội:

Về lao động việc làm: Tổ chức đào tạo nghề cho 773/2.500 lao động đạt chỉ tiêu 31% kế hoạch. Đến nay, toàn huyện có 1.024/4.100 lao động có việc làm mới, đạt 25% chỉ tiêu kế hoạch, trong đó có 12 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Về chính sách có công: Giải quyết 8 hồ sơ cắt giảm và mai táng phí đối tượng chính sách có công, 28 hồ sơ thờ cúng liệt sỹ. Trích Quỹ Đền ơn đáp nghĩa huyện để hỗ trợ xây mới 2 nhà và sửa chữa 4 nhà ở cho các đối tượng chính sách gặp khó khăn về nhà ở với số tiền 160 triệu đồng.

Về chính sách xã hội: Ra quyết định hưởng cho 32 đối tượng và cắt giảm 26 đối tượng bảo trợ xã hội. Đồng thời, ra quyết định hưởng mai táng phí cho 24 đối tượng bảo trợ xã hội qua đời với số tiền 129,6 triệu đồng. Tổng số đối tượng Bảo trợ xã hội tính đến tháng 8/2020 là: 7.979 người với số tiền chi trả tháng 8/2020 trên 2,68 tỷ đồng.

III. QUỐC PHÒNG - AN NINH VÀ CÔNG TÁC NỘI CHÍNH:

1. Quân sự - Quốc phòng:

Xây dựng và triển khai kế hoạch SSCĐ bảo vệ kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9.

Chỉ đạo các đơn vị sẵn sàng điều động lực lượng dân quân tham gia phòng chống dịch, tổ chức tuần tra, kiểm soát duy trì trật tự trên địa bàn, nhất là ở các khu vực cách ly, khu vực ven biển. Thiết lập lại các chốt, các địa điểm cách ly, kiện toàn khung tiếp nhận, cách ly phòng chống dịch.

2. An ninh (15/7-14/8):

Hoạt động của người nước ngoài, việt kiều: có 140 lượt Việt kiều, NNN đến địa bàn để lưu trú, thăm thân (có 01 trường hợp thực hiện cách ly tại Sun&Sea, số còn lại đã hoàn thành thời gian cách ly theo quy định)

An ninh xã hội: Các cơ sở tôn giáo trên địa bàn tổ chức các hoạt động lễ lượt theo chương trình, thực hiện các quy định phòng chống dịch Covid -19 theo các Công điện của UBND tỉnh.

Về trật tự an toàn xã hội: Tội phạm về trật tự xã hội: Xảy ra, nắm được 02 vụ  (trộm cắp tài sản), so với tháng 6/2020 không tăng, không giảm; Công an huyện đấu tranh phá chuyên án, bắt 02 đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản (cá lồng) tại thị trấn Thuận An. Tai nạn giao thông: Xảy ra 01 vụ, làm 01 người chết; So với tháng 7/2020 giảm 03 vụ, giảm 02 người chết. Tình hình khác: xảy ra 03 vụ/03 người chết (đuối nước 02 vụ, điện giật 01 vụ).

3. Công tác tư pháp:

Công tác Chứng thực: Bản sao 176 trường hợp; Chứng thực chữ ký: 06 trường hợp. Công tác Hộ tịch: Thay đổi, Cải chính: 26 trường hợp; Khai sinh: 01 trường hợp; Đăng ký kết hôn: 01 trường hợp.                                                                                                                                                                                                                                 

4. Công tác Nội vụ:

Ban hành kế hoạch tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên từ hạng IV lên hạng III và hạng III lên hạng II, năm 2020; Kế hoạch tuyển dụng nhân viên hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP cho các đơn vị.

Ban hành Quyết định chuyển đổi chức danh đối với 10 công chức cấp xã, Quyết định bổ nhiệm phụ trách kế toán 01 công chức, thông báo nghỉ hưu cho 02 cán bộ cấp xã.

Thông báo thống nhất miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổ trưởng, tổ phó các tổ chuyên môn, nghiệp vụ của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên huyện; Đồng ý 05 viên chức thuyên chuyển công tác ngoài huyện.

Công nhận danh hiệu thi đua cho 62 tập thể, chiến sĩ thi đua cơ sở cho 236 cá nhân, lao động tiên tiến cho 1574 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác ngành Giáo dục năm học 2019-2020.

Tiến hành rà soát các cơ sở tôn giáo trên địa bàn huyện và đồng ý cho phép Niệm phật đường Vọng Trì, xã Phú Mậu xây dựng các công trình phụ trợ trong khuôn viên.

5. Công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo:

Xây dựng dự thảo Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng; giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân tại UBND xã Vinh Xuân, UBND xã Vinh Thanh. Tiếp tục đôn đốc việc thực hiện các kết luận và quyết định xử lý sau thanh tra tại các đơn vị được thanh tra. Hoàn thành Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng (từ ngày 01/8/2019 đến ngày 31/7/2020) và Báo cáo số liệu, tài liệu phục vụ việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 (từ ngày 16/12/2018 đến ngày 15/12/2019).

 Phối hợp với Thường trực HĐND huyện tổ chức tiếp công dân định kỳ tại xã Vinh Thanh; Duy trì nghiêm túc chế độ tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở Tiếp công dân huyện. Trong tháng, tiếp nhận được 03 đơn của công dân (khiếu nại: 01 đơn, kiến nghị: 02 đơn); UBND huyện đã trả lại và hướng dẫn 01 đơn khiếu nại theo quy định, chuyển 02 đơn kiến nghị đến UBND các xã, thị trấn để xem xét, giải quyết, trả lời đơn theo thẩm quyền.

B. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG 9:

I. VỀ KINH TẾ:

1. Kinh tế - Hạ tầng:

Chỉ đạo Ban Quản lý, Tổ quản lý các chợ thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Thành lập Tổ kiểm tra để kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 tại các nhà máy, cơ sở sản xuất công nghiệp.

Triển khai các dự án đèn tín hiệu giao thông, sơn gờ giảm tốc và phát quang che khuất tầm nhìn trên địa bàn huyện.

2. Sản xuất Nông, Lâm, Ngư nghiệp:

Theo dõi các đối tượng sâu bệnh hại trên hoa, rau các loại và các cây trồng khác để có biện pháp quản lý, phòng trừ kịp thời.

Giám sát tình hình dịch bệnh tại các cơ sở chăn nuôi, giám sát công tác tiêm phòng vắc xin cúm gia cầm tại các hộ chăn nuôi vịt chạy đồng. Triển khai phun phòng tiêu độc khử trùng các điểm mua bán động vật, sản phẩm động vật, các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm, các trang trại, gia trại trên địa bàn huyện.

Hướng dẫn ngư dân chăm sóc quản lý các ao nuôi, đôn đốc thu tỉa, thu hoạch các ao nuôi đã đạt kích cỡ thương phẩm để hạn chế ô nhiễm môi trường, hạn chế thiệt hại khi có mưa bão xảy ra.

Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ và đôn đốc các chủ thể phối hợp với đơn vị tư vấn đẩy nhanh tiến độ, bổ sung các hồ sơ, thủ tục để trình Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP của tỉnh để tổ chức đánh giá và phân hạng sản phẩm OCOP năm 2020.

3. Tài nguyên - Môi trường:

Tổ chức triển khai thực hiện theo Quyết định số 360/QĐ-UBND ngày 04/02/2020 về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020. Khảo sát thực tế để cho thuê đất mặt nước nuôi cá lồng bè và đối tượng thủy sản chủ lực.

Triển khai kế hoạch kiểm tra công tác bảo vệ môi trường, kiểm soát ô nhiễm tại các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn.

Tập trung Quy hoạch phân lô tạo quỹ đất để giao đất và đấu giá đất. Hoàn chỉnh Kế hoạch kiểm tra tình hình sử dụng đất của các hộ gia đình, cá nhân thuê đất trên địa bàn huyện.

4. Về đầu tư xây dựng cơ bản - giao thông: Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình chuyển tiếp. Tăng cường giám sát, kiểm tra chất lượng công trình theo các quy định hiện hành của nhà nước.

5. Công tác Tài chính - Ngân hàng: Tiếp tục chỉ đạo các ngân hàng làm tốt công tác tín dụng cho vay đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm cho nhân dân.

II. VỀ VĂN HÓA - XÃ HỘI:

1. Văn hóa - Thông tin - Thể thao: Tiếp tục chỉ đạo công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực hoạt động của ngành như phong trào văn hóa, văn nghệ, đời sống văn hóa, bảo tồn bảo tàng, thư viện, viễn thông, xuất bản, báo chí, du lịch, gia đình.

2. Công tác Giáo dục - Đào tạo: Chỉ đạo các trường học trên địa bàn tổ chức khai giảng năm học mới, vào ngày 5/9/2020 theo hướng dẫn của Bộ và Sở GD-ĐT “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường” (Nếu tình hình dịch bệnh ổn định). Triển khai thực hiện khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tổ chức học tập chính trị cho cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn ngành đầu năm học 2020-2021.

3. Công tác Y tế: Triển khai các văn bản chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của các cấp trong tình hình mới. Đẩy mạnh công tác giám sát tại cộng đồng đặc biệt đối với những người ở, đến từ thành phố Đà Nẵng. Tổ chức hoạt động sàng lọc, giám sat phát hiện các trường hợp nghi ngờ (có yếu tố dịch tể) tại các cơ sở khám chữa bệnh trong hoạt động khám chữa bệnh hàng ngày.

Tiếp tục tổ chức giám sát các trường hợp nghi bệnh sốt xuất huyết tại các xã trọng điểm như Thuận An, Phú Thượng, Phú Hải và các xã có ca bệnh mới chưa qua 14 ngày. Giám sát các trường hợp Cúm A(H7N9) và Cúm A(H5N1), bệnh do vi rút Zika, Tay Chân Miệng, Liên cầu lợn và các bệnh mới nổi khác…, giám sát chỉ số côn trùng.

4. Công tác Lao động - Thương binh - Xã hội: Chỉ đạo, đôn đốc các xã, thị trấn thực hiện kế hoạch đẩy mạnh công tác giải quyết việc làm cho người lao động tại địa phương; Tiến hành rà soát, lập danh sách các hộ kinh doanh, người lao động bị ảnh hưởng do dịch Covid-19. Tiếp tục thực hiện tốt các chương trình, hoạt động bảo vệ và chăm sóc trẻ em.

5. Ứng dụng công nghệ thông tin và các phần mềm dùng chung: Tiếp tục đẩy mạnh công tác ứng dụng các phần mềm dùng chung; chuyển văn bản qua môi trường mạng và ứng dụng chữ ký số.

III. QUỐC PHÒNG - AN NINH VÀ CÔNG TÁC NỘI CHÍNH:

1. Công tác Quân sự - Quốc phòng:

Chỉ đạo BCHQS huyện phối hợp chặt chẽ với Công an, Biên phòng và các lực lượng khác nắm tình hình địa bàn trong mọi thời điểm kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Tiếp tục theo dõi nắm tình hình dịch bệnh Covid - 19 trên địa bàn. Đồng thời làm tốt công tác chuẩn bị sẵn sàng lực lượng cơ động tham gia phòng chống dịch Covid-19 khi có lệnh.

2. An ninh - Trật tự:

Tiếp tục triển khai kế hoạch cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; nắm tình hình, triển khai các văn bản về phòng chống dịch Covid 19, kế hoạch đảm bảo ANTT trên địa bàn phục vụ công tác phòng chống dịch.

Nắm tình hình an ninh trên các lĩnh vực, nhất là tình hình Việt kiều, người nước ngoài, đoàn lâm thời, NGO đến lưu trú và hoạt động trên địa bàn; các dự án kinh tế đang triển khai, liên quan tình hình đất đai, an ninh tôn giáo...

Tiếp tục triển khai các kế hoạch, chương trình phòng, chống tội phạm, tập trung điều tra, truy xét các vụ phạm pháp hình sự chưa rõ đối tượng, tiếp tục điều tra các vụ án đã khởi tố; xác minh, giải quyết các tin báo, tố giác về tội phạm đã tiếp nhận

Tăng cường công tác kiểm tra tạm trú, lưu trú, ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

3. Công tác Tư pháp: Tiếp tục thực hiện tốt việc giải quyết các thủ tục hành chính về chứng thực và hộ tịch theo quy định của pháp luật.

4. Công tác Nội vụ:

Tổ chức thi hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên từ hạng VI lên hạng III và từ hạng III lên hạng II. Thực hiện điều động công chức Tài chính - kế toán theo Nghị 158/NĐ-CP của Chính phủ.

Thực hiện có hiệu quả chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định 113/2018/ND-CP, ngày 31/8/2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế. Thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực văn thư, lưu trữ; thi đua - khen thưởng. Tăng cường công tác nắm tình hình, phát hiện, kịp thời xử lý những vấn đề tôn giáo nhạy cảm, giữ vững an ninh tôn giáo trên địa bàn huyện.

5. Công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo:

Ban hành và tiến hành công khai Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về phòng, chống tham, nhũng; giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân tại UBND xã Vinh Xuân, UBND xã Vinh Thanh. Tiếp tục đôn đốc việc thực hiện các kết luận sau thanh tra. Triển khai công tác kiểm tra theo Kế hoạch phòng, chống tham nhũng của UBND huyện năm 2020. Ban hành Báo cáo tình hình thi hành pháp luật thanh tra từ năm 2015 đến hết tháng 6 năm 2020 theo đề nghị của Thanh tra tỉnh.

Phối hợp với Thường trực HĐND huyện tổ chức tiếp công dân định kỳ tại các xã, thị trấn; Duy trì nghiêm túc chế độ tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở Tiếp công dân huyện. Tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo đã tiếp nhận và mới phát sinh, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Trên đây là Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện trong tháng 8 và một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 9 năm 2020; UBND huyện báo cáo UBND Tỉnh, Ban Thường vụ Huyện uỷ để chỉ đạo./.[1] Phú Xuân 32 ha/64 hồ, Phú Diên 21,5 ha/50 hồ, Vinh Phú 11,8 ha/46 hồ, Vinh An 8,53 ha/33 hồ, Vinh Xuân 1,25ha/3 hồ

[2] Phú Xuân 03 hồ, Phú Diên 03 hồ, Vinh Phú 6 hồ

[3] Mắm dưa cà xã Vinh An và Atiso đỏ Cố đô

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Báo cáo ATVSTP - Môi trường
 
Báo cáo đất đai, DS, lao động
 
Báo cáo KTXH
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.950.003
Truy cập hiện tại 320