Tìm kiếm tin tức
Báo cáo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2020
Ngày cập nhật 23/06/2020
BÁO CÁO
Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 02
và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2020
A. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 02:
I. VỀ KINH TẾ: 
1. Kinh tế - hạ tầng:
Thương mại - Dịch vụ: Theo dõi tình hình cung cầu, giá cả thị trường các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn báo cáo Sở Công Thương để có các giải pháp ứng phó với dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona.
Công nghiệp-TTCN, ngành nghề, khoa học công nghệ: Chỉ đạo các cơ quan, tổ chức và cá nhân đề xuất danh mục các nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh năm 2021 và cấp huyện năm 2020. Ban hành kế hoạch khảo sát các cơ sở công nghiệp nông thôn đăng ký thực hiện đề án khuyến công năm 2020; Thông báo triển khai thực hiện các đề án khuyến công năm 2020.
 Công tác giao thông: Ban An toàn giao thông huyện triển khai Chỉ thị 03/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 12/CV-UBNAGTQG của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về tăng cường thực hiện Luật Phòng, Chống tác hại rượu bia.
Công tác xây dựng, nâng cấp và phát triển đô thị: Phối hợp với các Sở trình UBND tỉnh thông qua lần cuối phương án quy hoạch phân khu cảng Thuận An. Đề xuất danh mục các dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn huyện giai đoạn 2020-2025 trình tỉnh phê duyệt. Khảo sát địa điểm thực hiện dự án lắp ráp Thuyền rồng, thuyền phụng  của Công ty TNHH MTVDV đóng tàu Sài Gòn Nhơn Long Phát và dự án kêu gọi đầu tư tại xã Phú Diên của Công ty cổ phần Vinaconex 7. Lập nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch nông thôn mới xã Vinh Xuân theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh.
2. Sản xuất Nông, Lâm, Ngư nghiệp:
Cây lúa: Kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân năm 2019-2020 đối với cây lúa diện tích gieo cấy 7.151,21 ha. Trong đó: Đông Xuân chính: 6.681,11 ha; Đông Xuân muộn: 470,1 ha (Vinh Thái: 208 ha và Vinh Hà 262,1 ha).
Đến nay, vụ Đông Xuân chính vụ đã gieo sạ được 6.681,11 ha/6.681,11 ha đạt  100% diện tích kế hoạch (Trong đó: cấy 235,8 ha và sạ 6.445,31 ha). Cây lúa đang ở giai đoạn đẻ nhánh-làm đòng. Bà con đang tiếp tục chăm sóc, bón phân, tỉa dặm.
Vụ Đông Xuân muộn: Đã gieo sạ 362,1 ha/470,1 ha (Trong đó: Vinh Hà 262,1 ha/262,1 ha; Vinh Thái 100 ha), đạt 77,0%. Hiện nay, bà con đang tiếp tục gieo sạ đúng theo khung lịch thời vụ của xã Vinh Thái.
Rau màu các loại vụ Đông Xuân: Cây rau các loại: đã trồng mới 810/900 ha đạt 90% kế hoạch. Khoai lang trồng mới 600/600 ha đạt 100% kế hoạch. Ớt: Trồng mới 46,3/46,3 ha đạt 100% kế hoạch. Lạc: Trồng mới 200/200 ha, đạt 100% kế hoạch. Hoa các loại: đã trồng 19,2/38,4ha  đạt 50% kế hoạch. Các loại cây trồng sinh trưởng phát triển tốt đang giai đoạn phát triển thân lá.
Chăn nuôi và thú y: Tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi.
Tình hình Dịch tả lợn Châu phi: Tiến hành kiểm tra, thẩm định và ban hành Quyết định về việc công bố hết dịch bệnh DTLCP trên địa bàn xã Phú Dương, Phú Thanh, Phú Mậu, Phú Hải, Phú Thuận, thị trấnThuận An, Vinh An, Vinh Hà và Phú Lương, huyện Phú Vang. Từ ngày 01/01/2020 đến ngày 18/02/2020 lợn chết do dịch bệnh đã xảy ra trên địa bàn 4 xã: Vinh Xuân, Phú Xuân, Phú Gia và thị trấn Phú Đa với 27 con tổng trọng lượng 4.687 kg (Trong đó: lợn nái 25 con với trọng lượng 4.579 kg, lợn thịt 2 con với trọng lượng 108 kg).
Thuỷ sản:
Khai thác: Sản lượng khai thác trong tháng  đạt 509 tấn, trong đó khai thác biển 485 tấn, khai thác sông đầm 24 tấn. Lũy kế: Tổng sản lượng khai thác 1.805 tấn, trong đó khai thác biển 1.745 tấn, khai thác sông đầm 60 tấn.
Nuôi trồng:
Nuôi nước lợ: Diện tích đã thả nuôi 951,2 ha với lượng giống thả 2.476,5 vạn tôm giống, 78 vạn cua, 123 vạn cá giống các loại; Diện tích ương giống 53,9 ha với lượng giống ương 2.220 vạn tôm; 243 vạn cua; 6,5 vạn cá giống; Cá lồng nước lợ đã thả nuôi được 555 lồng với lượng giống thả 19,4 vạn cá giống các loại.
Nuôi nước ngọt: Diện tích đã thả nuôi 35,6 ha với lượng giống thả 28,4 vạn cá giống; Cá lồng nước ngọt đã thả nuôi được 130 lồng với lượng giống thả 3,9 vạn cá giống các loại.
Nông thôn mới: Đăng ký danh mục các mô hình phát triển sản xuất, ngành nghề và sử lý môi trường năm 2020 thuộc vốn sự nghiệp chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Hướng dẫn và đôn đốc 03 xã Vinh Thanh, Phú Dương và Phú Thanh hoàn thành hồ sơ thủ tục trình UBND huyện thẩm định để đề nghị UBND tỉnh công nhận 03 xã trên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2020.
3. Tài nguyên - Môi trường:
Quản lý Đất đai:
Cấp Giấy chứng nhận QSD đất: Đất ở: Đã cấp được 92 thửa (Trong đó 59 thửa đấu giá quyền sử dụng đất) với tổng diện tích 2,3 ha.
Giải quyết đơn, thư kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo: Tiếp nhận 03 đơn kiến nghị của ông Nguyễn Thống - Thuận An, Trần Thị Tuyết Anh - Phú Dương, Nguyễn Văn Uýnh - Phú Diên. Đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường đã kiểm tra, xác minh, làm việc đối với trường hợp ông Nguyễn Thống và trường hợp bà Trần Thị Tuyết Anh. Đối với trường hợp Nguyễn Văn Uýnh đang kiểm tra, xác minh.
Công tác đền bù, giải phóng mặt bằng: Ban hành thông báo thu hồi đất để thực hiện quy hoạch chi tiết phân lô khu đất ở tại thị trấn Phú Đa.
Một số công tác khác: Phê duyệt Quyết định thành lập hội đồng đấu giá đất công ích tại xã Vinh Xuân và xã Phú Hải.
Công tác môi trường: Rà soát thẩm định dự toán thu gom, xử lý rác thải các xã, thị trấn phê duyệt để tổ chức đầu thầu thực hiện. Kiểm tra, đôn đốc các xã, thị trấn và Công ty TNHH Hằng Trung tăng cường tần suất vận chuyển, xử lý rác thải đảm bảo không để tồn đọng gây mất cảnh quan, ô nhiễm môi trường sau tết Nguyên Đán.
4. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản:
Tiến độ thực hiện các công trình huyện quản lý: 124 công trình (54 công trình chuyển tiếp, 70 công trình mới).
Công trình chuyển tiếp: 54 công trình, trong đó: Ngân sách tỉnh 07 công trình, Ngân sách huyện 47 công trình, đang tiếp tục triển khai thi công.
Công trình mới: 70 công trình, trong đó: Ngân sách tỉnh 02 công trình, các công trình lập thủ tục trình phê duyệt KHLCNT; Ngân sách huyện 68 công trình: 66/68 công trình đã phê duyệt Báo cáo KTKT; 63/66 công trình đã phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, còn lại 02 công trình đang thẩm định.
Tiến độ quyết toán các công trình: Năm 2018: Hồ sơ quyết toán đã nộp 05/85 công trình, trong đó: 04 công trình đã thẩm tra; đang thẩm tra 01 công trình, chưa nộp hồ sơ 80 công trình.
5. Công tác thu - chi ngân sách:
Thu cân đối ngân sách trên địa bàn: 77,19 tỷ đồng, đạt 24,73%KH. Trong đó: Thuế NQD: 7,33 tỷ đồng, đạt 19,81%KH; Lệ phí trước bạ: 3,35 tỷ đồng, đạt 15,25%KH; Thuế thu nhập cá nhân: 1,91 tỷ đồng, đạt 12,79%KH; Thu tiền sử dụng đất huyện quản lý: 62,53 tỷ đồng, đạt 31,27%KH.
Chi cân đối ngân sách địa phương: 96,18 tỷ đồng, đạt 12,63% KH, trong đó: Chi thường xuyên 79,96 tỷ đồng, đạt 14,52% KH, chi đầu tư 12,17 tỷ đồng, đạt 6,09% KH.
6. Tình hình ứng dụng ứng dụng công nghệ thông tin và các phần mềm dùng chung:
Phần mềm Hồ sơ công việc: Từ ngày 01/02/2020 đến 24/01/2020 đã xử lý trên phần mềm 518 văn bản. Đã hoàn thành 374 văn bản (trong đó 339 văn bản xử lý đúng hạn và 35 văn bản xử lý quá hạn) Đang thực hiện và chưa thực hiện 144 văn bản.
Phần mềm Đăng ký lịch và Phát hành giấy mời qua mạng: Từ ngày 01/02/2020 đến 24/02/2020, Số lượng giấy mời đã phát hành trên mạng: 10; Số lượng giấy mời nhận từ các đơn vị khác: 20.
Phần mềm ý kiến chỉ đạo điều hành: Từ ngày 01/02/2020 đến 24/01/2020 UBND tỉnh có 4 ý kiến chỉ đạo, Đã thực hiện đúng hạn 03 YKCĐ, quá hạn 01 YCKĐ.
Phần mềm Tiếp nhận thông tin phản ánh kiến nghị dịch vụ đô thị thông minh: Từ ngày 01/02/2020 đến 24/02/2020 UBND huyện đã tiếp nhận được và xử lý 5/15 phản ánh của người dân. Trong đó các phòng ban thuộc huyện đã tiếp nhận 4 phản ánh, đã xử lý 1 ánh quá hạn, Đang xử lý 3 phản ánh trong hạn; UBND các xã, thị trấn tiếp nhận  11 phản ánh,  đã xử lý 4 phản ánh (2 trong hạn và 2 quá hạn), đang xử lý 7 phản ánh trong hạn.
7. Hoạt động Trung tâm hành chính công: Từ ngày 01/02/2020 đến ngày 23/02/2020.
Thống kê theo ngày nhận: Đã tiếp nhận và chuyển các cơ quan chuyên môn giải quyết 2.162 hồ sơ. Trong đó các cơ quan chuyên môn đã tham mưu giải quyết 990 hồ sơ đạt 45,7% (đúng hạn: 989 hồ sơ đạt 99,8%; trễ hạn: 01 hồ sơ chiếm 0,2%). Đang giải quyết: chưa đến hạn 1.149 hồ sơ, quá hạn 22 hồ sơ.
Thống kê theo ngày trả:
Các bộ phận tiếp nhận, trả kết quả tại trung tâm Hành chính công có 1.679 hồ sơ hẹn trả. Trong đó các cơ quan chuyên môn đã tham mưu giải quyết 1.564 hồ sơ đạt 93,1% (đúng hạn: 1.551 hồ sơ đạt 99,1%; trễ hạn: 13 hồ sơ chiếm 0,9%). Đang giải quyết: chưa đến hạn 99 hồ sơ, quá hạn 34 hồ sơ.
Cơ quan Thuế đã tiếp nhận, giải quyết 247 hồ sơ (247 hồ sơ liên thông từ Chi nhánh VPĐK đất đai huyện để Xác định nghĩa vụ tài chính và từ phòng Tài chính – Kế hoạch để cấp Mã số Thuế). Đã giải quyết 173 hồ sơ chiếm 70%; đang giải quyết 74 hồ sơ chiếm 30%.
 II. VĂN HOÁ - XÃ HỘI:
1. Văn hoá - Thông tin:
Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930 - 03/2/2020); tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Ban hành các Kế hoạch triển khai thực hiện phong trào “TDDKXDĐSVH”; Kế hoạch phát triển du lịch; Kế hoạch tổ chức các ngày lễ lớn; Kế hoạch cứu hộ, cứu đuối trên địa bàn huyện trrong năm 2020. Chỉ đạo các xã, thị trấn tạm dừng tổ chức các hoạt động lễ hội; hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao tập trung đông người để phòng ngừa dịch bệnh Covid-19. Hướng dẫn các xã, thị trấn tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh xử lý một số hành vi vi phạm về quảng cáo, quảng cáo rao vặt. Tăng cường công tác kiểm tra và quản lý tốt các hoạt động văn hoá, dịch vụ văn hóa trên địa bàn huyện.
2. Giáo dục - Đào tạo:
Triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid- 19 tại các trường học trên địa bàn huyện như: Cho học sinh nghỉ học theo chỉ đạo của cấp trên; trong thời gian học sinh nghỉ học, Ban giám hiệu các nhà trường và toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên thực hiện công tác vệ sinh trường, lớp học và chuẩn bị các điều kiện để học sinh trở lại lớp học một cách an toàn; Phòng GD&ĐT đã phối hợp với Trung tâm Y tế huyện tiến hành phun thuốc phòng dịch tại các trường học từ Mầm non đến THPT; tổ chức tập huấn và hướng dẫn, chỉ đạo cụ thể cho các trường trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid - 19 tại trường. Trong thời gian học sinh nghỉ học, các trường nằm trong lộ trình tự đánh giá về kiểm định chất lượng và chuẩn Quốc gia theo Thông tư mới năm 2020, tiếp tục rà soát các chỉ tiêu để thực hiện.
3. Công tác Y tế:
Tổ chức Diễn tập phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vius Corona (COVID-19) tại TTYT huyện; Điều chỉnh kế hoạch và triển khai các biện pháp phòng chống khi chuyển tình huống sang có bệnh nhân trên địa bàn tỉnh, huyện cho phù hợp; Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19  của huyện; tổ chức Hội nghị giao ban triển khai công tác phòng chống COVID-19  trên địa bàn huyện; thành lập 02 đội phản ứng nhanh phòng chống COVID-19; Tổ chức xử lý môi trường tại tất cả các trường học, chợ và các trụ sở cơ quan; Tăng cường công tác truyền thông giáo dục sức khỏe phòng chống COVID-19  trên các phương tiện thông tin đại chúng và các kênh khác; Tổ chức khám sàng lọc và thu dung điều trị tại khu vực cách ly của TTYT, đảm bảo cung ứng đầy đủ thuốc, hóa chất và phương tiện trang thiết bị phòng chống dịch. Tổ chức Hội nghị triển khai công tác phòng chống dịch, bệnh COVID-19 tại trường học. Tiến hành kiểm tra liên ngành công tác phòng chống dịch COVID -19 tại Ana Mandara Resot, Tam Giang Resot, Thuận An Resot và các xã thị trấn.
Tiếp tục tổ chức giám sát các trường hợp nghi bệnh sốt xuất huyết tại các xã trọng điểm. Giám sát các trường hợp Sốt xuất huyết, Cúm A(H7N9) và Cúm A(H5N1), bệnh do vi rút Zika, Tay Chân Miệng, Liên cầu lợn và các bệnh mới nổi khác…, giám sát chỉ số côn trùng. Khám kiểm tra sức khỏe thanh niên được gọi thực hiện Nghĩa vụ Quân sự năm 2020. Đảm bảo y tế công tác giao nhận quân năm 2020. Tiếp tục công tác khám phát hiện bệnh Lao tại cộng đồng. Triển khai tiêm chủng mở rộng tháng 02/2020.
4. Lao động - Thương binh - Xã hội:
Đến nay, các xã, thị trấn đã phối hợp với các cơ sở dạy nghề, các doanh nghiệp trong và ngoài huyện tổ chức đào tạo nghề cho 310/2.500 lao động, đạt chỉ tiêu 12,4% kế hoạch với chủ yếu các nghề may công nghiệp, cơ khí, chế biến món ăn, máy nổ và các ngành nghề phổ thông. Toàn huyện có 712/4.100 lao động có việc làm mới, đạt 17,4% chỉ tiêu kế hoạch, trong đó có 12 lao động đi xuất khẩu lao động ở Nhật Bản, Hàn Quốc. Giải quyết 3 hồ sơ thờ cúng liệt sĩ, 7 hồ sơ cắt giảm và mai táng phí đối tượng chính sách có công. Ra quyết định hưởng cho 42 đối tượng và cắt giảm 30 đối tượng bảo trợ xã hội; đồng thời, ra quyết định hưởng mai táng phí cho 28 đối tượng bảo trợ xã hội qua đời với số tiền 151,2 triệu đồng. Tổng số đối tượng Bảo trợ xã hội tính đến tháng 2/2020 là: 7.961 người với số tiền chi trả tháng 2/2020 trên 2,67 tỷ đồng.
III. QUỐC PHÒNG - AN NINH VÀ CÔNG TÁC NỘI CHÍNH:
1. Quân sự - Quốc phòng:
Xây dựng kế hoạch, phương án huy động nhân lực, phương tiện tàu thuyền sẵn sàng làm nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo.
Chỉ đạo BCHQS huyện phối hợp Trung tâm y tế huyện kiểm tra lại sức khỏe đối với công dân lên đường nhập ngũ; tổ chức bàn giao 190 bộ hồ sơ cho 05 đơn vị nhận quân gồm Sư đoàn 324 = 92 công dân; Lữ đoàn 206 = 30 công dân; Tổng Cục kỹ thuật = 25 công dân; Bộ CH Biên phòng tỉnh = 14 công dân; Bộ CHQS tỉnh = 29 công dân (chất lượng giao quân cho các đơn vị: Về tuổi đời 18 tuổi= 0, 19 tuổi= 86 công dân, 20 tuổi= 51 công dân, 21 tuổi= 13 công dân, 22 tuổi= 17 công dân, 23 tuổi= 15 công dân, 24 tuổi= 03 công dân,  25 tuổi= 05 công dân,  26 đến 27  tuổi= 0. Sức khỏe: Loại 1 = 01 công dân, Loại 2= 50 công dân, Loại 3= 139 công dân. Văn hóa: Lớp 8= 28 công dân, Lớp 9= 60 công dân, Lớp 10= 21 công dân, Lớp 11= 10 công dân, Lớp 12= 57 công dân, Đại học, Cao đẵng = 14 công dân. Chất lượng về Chính trị: Đảng viên= 02 công dân, Đoàn viên = 188 công dân, Phật giáo = 29 công dân, Thiên Chúa giáo = 06 công dân và 100% công dân nhập ngũ lần này điều chưa lập gia đình).
Tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2020 bảo đảm an toàn, nhanh, gọn trong quá trình giao quân. Đồng thời chỉ đạo các xã, thị trấn quản lý chặt chẽ số thanh niên dự phòng tại địa phương, có biện pháp xử lý nghiêm đối với những thanh niên vi phạm Luật nghĩa vụ quân sự.
Tổ chức đón tiếp thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, tiến hành đăng ký vào ngạch dự bị đúng quy định. Xây dựng kế hoạch tổ chức phúc tra nắm nguồn dự bị động viên chuẩn bị cho huấn luyện năm 2020 theo chỉ tiêu của tỉnh giao.
Hiệp đồng với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 bảo đảm nguồn nhân lực, tàu thuyền và phương tiện dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền các vùng biển của Nước CHXHCN Việt Nam. Tổ chức huy động phục vụ quân khu kiểm tra đạt kết quả tốt.
2. An ninh (15/01-14/02): Có 529 lượt người nước ngoài, việt kiều đến địa bàn để du lịch, thăm thân; Có 02 trường hợp Việt kiều Mỹ đã phát 205 suất quà tại xã Vinh Hà và Phú Thanh.
Về an ninh xã hội: Đã có 14 lượt hoạt động từ thiện của các cơ sở tôn giáo, tổ chức, cá nhân (xin phép 13 lượt, không xin phep 01 lượt), đã phát trên 1.450 suất quà từ thiện với tổng kinh phí trên 450 triệu đồng; Ngoài ra, các chùa, Niệm phật đường trên địa bàn đã tổ hức lễ cầu an thu hút nhiều đạo hữu, phật tử tham gia... Các lễ diễn ra thuần túy tôn giáo, theo chương trình đã đăng ký.
Tình hình khác: Liên quan công tác phòng chống dịch Corona, chưa phát hiện trường hợp nào mắc bệnh, tuy nhiên qua công tác nắm tính hình, quản lý cư trú, tuy nhiên tính đến 14/2 trên địa bàn có 42 người đến hoặc đi Trung Quốc trở về địa phương, công an huyện tiếp tục nắm tình hình liên quan phục vụ công tác tham mưu phòng chống dịch
Về trật tự an toàn xã hội:
Tội phạm về trật tự xã hội: Xảy ra, nắm được 06 vụ, làm 01 người chết, bị thương 01 người (So với tháng 01/2020 giảm 01 vụ, giảm 14.3%). Trong đó: trộm cắp 04 vụ, giết người 01 vụ, đánh bạc 01 vụ
Tội phạm về kinh tế, tham nhũng, ma túy và môi trường: Phát hiện, bắt 01 vụ/01 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 2,068 gam ma túy tổng hợp; Ngoài ra, đã tiếp nhận, củng cố hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú 01 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy.
Tai nạn giao thông: Xảy ra 06 vụ, làm 03 người chết, 02 người bị thương (Phú Đa: 02 vụ; Phú Gia: 02 vụ; Phú Dương: 01 vụ; Thuận An: 01 vụ)
Tình hình khác: Xảy ra 02 vụ điện giật/02 người chết (Phú Gia: 01 vụ; Vinh Thanh: 01 vụ).
3. Công tác Tư pháp:
Công tác Chứng thực: Bản sao: 167 trường hợp; Chữ ký người dịch: 98 trường hợp; Chữ ký: 05 trường hợp.
Công tác Hộ tịch: Kết hôn có yếu tố nước ngoài: 19 trường hợp; Thay đổi, cải chính: 18 trường hợp; Khai sinh: 01 trường hợp; Ghi chú ly hôn: 01 trường hợp; Khai tử: 01 trường hợp.
Công tác khác: Ban hành chương trình Công tác tư pháp năm 2020.
 4. Công tác Nội vụ:
Quyết định giao biên chế công chức và phân bổ số lượng người làm việc năm 2020 cho các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện; Ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020.
Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác Văn thư - lưu trữ năm 2020; Triển khai thực hiện đề án “Sắp xếp, chỉnh lý tài liệu tồn đọng, tích đống của các cơ quan, tổ chức thuộc Ủy ban nhân dân huyện Phú Vang giai đoạn 2019-2021”.
Quyết định điều động 07 viên chức sự nghiệp giáo dục, đồng ý cho 01 viên chức thuyên chuyển công tác. Thông báo chiêu sinh lớp Quản lý nhà nước chương trình chuyên viên và chuyên viên chính năm 2020.
Cho phép Niệm phật đường Phước Linh, xã Phú Mỹ và Niệm phật đường Hòa Đa Đông, thị trấn Phú Đa xây dựng công trình phụ trợ trong công viên.
 5. Công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo:
Công bố quyết định thanh tra và triển khai thanh tra về tài chính ngân sách tại Trường THCS Vinh Thanh. Tiếp tục đôn đốc việc thực hiện các kết luận và quyết định xử lý sau thanh tra tại các đơn vị được thanh tra. Ban hành Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2020.
Phối hợp với UBND tỉnh, Thường trực HĐND huyện tổ chức tiếp công dân định kỳ tại các xã, thị trấn; Duy trì nghiêm túc chế độ tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở Tiếp công dân của huyện. Trong tháng, đã tiếp nhận được 01 đơn tranh chấp của công dân; UBND huyện đã ban hành văn bản hướng dẫn công dân gửi đơn đến Toà án nhân dân huyện để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.
B. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG 3:
I. VỀ KINH TẾ:
1. Kinh tế-Hạ tầng:
Chỉ đạo các Phòng ban liên quan cấp huyện, UBND các xã, thị trấn về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động dịch vụ các bãi tắm biển trên địa bàn huyện trong mùa dịch vụ biển 2020
Tiếp tục theo dõi thường xuyên tình hình cung cầu, giá cả thị trường các mặt hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm, rau củ tại các chợ trung tâm trên địa bàn báo cáo Sở Công Thương để ngành Công Thương có các giải pháp ứng phó với dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona.
Tiếp tục phối hợp xúc tiến kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư nhà máy sản xuất, hạ tầng vào Khu CN Phú Đa. Ban hành Quyết định công bố danh mục đường giao thông nông thôn thuộc thẩm quyền quản lý cấp xã.
Trình UBND tỉnh: Phê duyệt quy hoạch phân khu cảng Thuận An; Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch cục bộ tại Thuận An, Phú Đa và Vinh Thanh.
Phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch nông thôn mới xã Vinh Xuân theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh.
2. Sản xuất Nông, Lâm, Ngư nghiệp:
Theo dõi các đối tượng sâu bệnh hại trên lúa, rau các loại và các cây trồng khác để hướng dẫn người dân phòng trừ kịp thời.
Tiếp tục phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi, các bệnh nguy hiểm khác; giám sát dịch bệnh thủy sản và công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện. Giám sát tình hình dịch bệnh tại các cơ sở chăn nuôi, giám sát công tác tiêm phòng vắc xin cúm gia cầm tại các hộ chăn nuôi vịt chạy đồng.
Triển khai kế hoạch hỗ trợ giá sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi năm 2020. Kiểm tra tình hình hạn, mặn tại các xã, thị trấn. Xây dựng phương án chống hạn năm 2020.
Tổ chức thẩm tra 03 xã Vinh Thanh, Phú Thanh và Phú Dương đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.
Tổ chức thẩm định 04 sản phẩm thuộc chương trình mục tiêu quốc gia Mỗi xã một sản phẩm để phê duyệt và triển khai thực hiện.
3. Tài nguyên - Môi trường:
Tổ chức triển khai thực hiện theo Quyết định số 360/QĐ-UBND ngày 04/02/2020 về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020.
Tiếp tục rà soát, thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở tại khu TĐC Lại Tân, Phú Mậu. Khảo sát thực tế để cho thuê đất mặt nước nuôi cá lồng bè và đối tượng thủy sản chủ lực. Thực hiện công tác kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019.
Rà soát thẩm định dự toán thu gom, xử lý rác thải các xã, thị trấn trình UBND huyện phê duyệt để tổ chức đầu thầu thực hiện. Phối hợp chi cục BVMT kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn.
4. Về đầu tư xây dựng cơ bản-giao thông:
Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình chuyển tiếp. Đôn đốc các chủ đầu tư tiến hành lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt.
Tập trung đôn đốc các chủ đầu tư hoàn tất các thủ tục hồ sơ để tiến hành quyết toán dự án hoàn thành các công trình đã nghiệm thu đưa vào sử dụng.
Tăng cường giám sát, kiểm tra chất lượng công trình theo các quy định hiện hành của nhà nước; thực hiện công tác lập, thẩm định, thẩm tra theo đúng trình tự, thủ tục, đảm bảo yêu cầu về chất lượng và thời gian quy định.
5. Công tác Tài chính-Ngân hàng:
Thông báo lịch thẩm tra quyết toán ngân sách cho các đơn vị. Triển khai tổng hợp kinh phí chuyển nguồn. Tiếp tục chỉ đạo các ngân hàng làm tốt công tác tín dụng cho vay đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm cho nhân dân.
II. VỀ VĂN HÓA - XÃ HỘI:
1. Văn hóa - Thông tin - Thể thao:
Đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng quê hương Thừa Thiên Huế (26/3/1975 - 26/3/2020); kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931- 26/3/2020); 74 năm Ngày Thể thao Việt Nam (27/3/1946 - 27/3/2020); tuyên truyền  công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Xây dựng Kế hoạch kiểm tra thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn huyện. Triển khai việc đăng ký xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 3 năm 2020. Ban hành Kế hoạch tổ chức các lớp tập huấn đào tạo kỹ năng, kiến thức về du lịch cho cán bộ quản lý nhà nước và đội ngũ lao động hoạt động tại các nhà hàng phục vụ dịch vụ - du lịch trên địa bàn. Hướng dẫn các xã, thị trấn hưởng chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng giai đoạn 2021-2025. Xây dựng Kế hoạch khảo sát, đánh giá hiện trạng các di tích lịch sử trên địa bàn huyện năm 2020. Xây dựng Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 21/2/2005 của ban Bí thư về xây dựng gia đình. Phối hợp với Thư viện Tổng hợp tỉnh sưu tầm, số hóa tài liệu Hán Nôm tại các xã, thị trấn. Tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, internet, karaoke trên địa bàn huyện.
2. Công tác Giáo dục - Đào tạo:
Tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi; thi giáo viên dạy giỏi bậc THCS cấp huyện; Hội khỏe Phù Đổng cấp huyện, giải bóng đá học sinh nam bậc tiểu học; nam, nữ bậc THCS và tham gia các hội thi cấp tỉnh. Tiếp tục hướng dẫn và chỉ đạo cụ thể các trường nằm trong lộ trình chuẩn QG năm 2020; công tác Thư viện; kiểm định chất lượng. Chỉ đạo các trường tổ chức rà soát kịp thời các phòng học đã và đang xuống cấp để có phương án sửa chữa. Chỉ đạo công tác kiểm tra chất lượng học tập giữa Học kỳ II và triển khai các hoạt động trong học kỳ 2 năm học 2019 - 2020.
3. Công tác Y tế:
Tiếp tục duy trì công tác khám chữa bệnh tại các tuyến. Sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh COVID-19: tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát phát hiện ca bệnh COVID-19; thường xuyên kiểm tra giám sát hoạt động phòng chống dịch tại các xã thị trấn; đảm bảo công tác hậu cần phòng chống dịch; tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông giáo dục sức khỏe phòng chống dịch COVID-19; sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân nghi ngờ COVID-19 đến khám sàng lọc, tổ chức khu vực cách ly đúng quy định. Thực hiện công tác giám sát và báo cáo tình hình dịch hàng ngày theo quy định. Tổ chức giám sát và theo dõi các trường hợp đi/đến/ở từ vùng dịch về tại địa phương.
Tiếp tục giám sát các trường hợp nghi bệnh sốt xuất huyết tại các xã trọng điểm. Giám sát các trường hợp Sốt xuất huyết, Cúm A(H7N9) và Cúm A(H5N1), bệnh do vi rút Zika, Tay Chân Miệng, Liên cầu lợn và các bệnh mới nổi khác…, giám sát chỉ số côn trùng. Tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày thế giới phòng, chống Lao. Triển khai chiến dịch truyền thông Dân số - KHHGĐ đợt I năm 2020.
4. Công tác Lao động - Thương binh - Xã hội:
Chỉ đạo đẩy mạnh công tác đào tạo nghề miễn phí và tạo việc làm mới cho người lao động tại địa phương; tăng cường công tác xuất khẩu lao động. Phối hợp với các đơn vị tuyển dụng XKLĐ tổ chức các buổi tư vấn về XKLĐ ở các xã, thị trấn. Tiếp tục tiếp nhận và thực hiện các chế độ chính sách đối vơi các đối tượng có công với cách mạng; Chi trả và thực hiện các chế độ bảo trợ xã hội; Tiếp tục thực hiện tốt các chương trình, hoạt động bảo vệ và chăm sóc trẻ em; đặc biệt là đẩy mạnh triển khai công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2020.
5. Ứng dụng công nghệ thông tin và các phần mềm dùng chung:
Tiếp tục đẩy mạnh công tác ứng dụng các phần mềm dùng chung; chuyển văn bản qua môi trường mạng và ứng dụng chữ ký số. Đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt việc xử lý phản ánh của người dân trên hệ thống đô thị thông minh của tỉnh.
III. QUỐC PHÒNG - AN NINH VÀ CÔNG TÁC NỘI CHÍNH:
1. Công tác Quân sự - Quốc phòng:
Ban hành Quyết định kiện toàn Ban tuyển sinh quân sự cơ sở, Hội đồng Cung cấp khu vực phòng thủ, Hội đồng Chính sách, Hội đồng GDQP, AN, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện, Ban an toàn làm chủ, Hội đồng thi đua khen thưởng và quy chế hoạt động theo quy định.
Ban hành chỉ thị công tác DQTV, GDQP-AN năm 2020; Xây dựng kế hoạch tham mưu Hội đồng GDQP-AN huyện chỉ đạo các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng năm 2020 theo quy định.
Điều chỉnh hệ thống kế hoạch sẵn sàng chiến đấu, kế hoạch A, A2,A3,A4; các kế hoạch bảo đảm cho thực hiện nhiệm vụ A, A2,A3,A4 do thay đổi chức danh các đồng chí chỉ huy bảo đảm đúng quy định.
Tổ chức lễ ra quân huấn luyện, luyện tập chuyển trạng thái SSCĐ năm 2020 theo kế hoạch. Huấn luyện tại chức cơ quan, chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức huấn luyện các đối tượng theo kế hoạch.
Chỉ đạo các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch bồi dưỡng kiến thức QP-AN, kế hoạch huấn luyện cho các đối tượng trong năm 2020. Củng cố kiện toàn ổn định tổ chức biên chế LLDQTV bảo đảm số lượng, chất lượng, nhất là chất lượng chính trị, tỉ lệ Đảng viên trong LLDQTV. Nắm chắc phương tiện tàu thuyền dân sự sẵn sàng huy động làm nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo.
Bảo quản, bảo dưỡng tốt VKTBKT. Tổ chức tuần tra, canh gác, bảo đảm an toàn kho tàng. Làm tốt công tác tuyên truyền thu hồi và xử lý tốt vật liệu nổ còn sót lại trên địa bàn.
2. An ninh - Trật tự:
Tăng cường công tác quản lý NNN, Việt kiều, Đoàn lâm thời, NGO đến lưu trú, hoạt động, chú ý các trường hợp người Trung Quốc, người Việt Nam trở về từ Trung Quốc đang cư trú trên địa bàn phục vụ phòng ngừa dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng vi rút mới Corona gây ra.
Tiếp tục triển khai các kế hoạch đảm bảo ANTT phục vụ Đại hội Đảng lần thứ XIII, bảo vệ chính trị nội bộ. Nắm tình hình liên quan trước Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025.
Tiếp tuc triển khai các kế hoạch phòng, chống tội phạm... điều tra các vụ án đã khởi tố, xác minh và giải quyết các tin báo tố giác tội phạm; Tiếp tục triển khai các kế hoạch quản lý nhà nước về ANTT, đảm bảo ATGT, TTCC, TTĐT.
3. Công tác Tư pháp: Tiếp tục thực hiện tốt công tác Tư pháp theo quy định của pháp luật; Triển khai công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật theo kế hoạch; Khảo sát nhu cầu trợ giúp pháp lý tại các xã, thị trấn.
4. Công tác Nội vụ:
Ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện.
Thực hiện có hiệu quả chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định 113/2018/ND-CP, ngày 31/8/2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.
Chỉ đạo Phòng Nội vụ tiến hành rà soát vị trí việc làm, đối chiếu tiêu chuẩn, điều kiện chức danh nghề nghiệp đối với nhân viên các đơn vị trường học trực thuộc UBND huyện theo quy định, đảm bảo chức danh nghề nghiệp đúng với vị trí việc làm.
Ban hành kế hoạch kiểm tra công tác Cải cách hành chính năm 2020 theo đúng quy định, thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực văn thư, lưu trữ, thi đua-khen thưởng.
Chỉ đạo tăng cường công tác phối hợp nắm tình hình, phát hiện, kịp thời xử lý những vấn đề tôn giáo nhạy cảm, giữ vững an ninh tôn giáo trên địa bàn huyện.
 5. Công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo:
Tiếp tục thanh tra về tài chính ngân sách tại Trường THCS Vinh Thanh; Đôn đốc việc thực hiện các kết luận sau thanh tra. Xây dựng lịch kiểm tra và triển khai công tác kiểm tra theo Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2020. Phối hợp với Thường trực HĐND huyện tổ chức tiếp công dân định kỳ tại các xã, thị trấn theo kế hoạch; Duy trì nghiêm túc chế độ tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở Tiếp công dân huyện; Tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo đã tiếp nhận và mới phát sinh đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.
Trên đây là Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện trong tháng 02 và một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 3 năm 2020; UBND huyện báo cáo UBND Tỉnh, Ban Thường vụ Huyện uỷ để chỉ đạo./.
Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Báo cáo ATVSTP - Môi trường
 
Báo cáo đất đai, DS, lao động
 
Báo cáo KTXH
BÁO CÁO Kết quả kiểm tra “Tháng hành động” năm 2020
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.112.692
Truy cập hiện tại 236