Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

DỰ ÁN: TRỒNG THỬ NGHIỆM TỎI TRÊN ĐẤT CÁT
Ngày cập nhật 29/07/2019

Tên Dự án:

Trồng thử nghiệm tỏi trên đất cát.

Cấp quản lý:

Ủy ban Nhân dân huyện Phú Vang

Đơn vị chủ trì thực hiện:

- Tên tổ chức: Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Phú Vang.

- Địa chỉ: Hòa Đa Tây, thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang.

Chủ nhiệm Dự án:

- Họ và tên: Bà Phan Thị Thùy Dương

- Chức vụ: Chuyên viên phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Phú Vang.

Thời gian thực hiện:

06 tháng, từ tháng 11/2018 đến tháng 05/2019

Mục tiêu

 dự án:

- Trồng thử nghiệm tỏi trên đất cát nhằm đa dạng hóa nông sản, khẳng định tính thích nghi, sự phù hợp và hiệu quả kinh tế của cây tỏi trên nền đất cát ven biển ở điều kiện địa bàn xã Vinh Phú và thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang.

- Hoàn thiện quy trình kỹ thuật trồng tỏi trên nền đất cát ven biển để phổ biến và nhân rộng ra các địa phương khác.

- Theo dõi sinh trưởng phát triển, tính thích nghi và tình hình diễn biến sâu bệnh trên cây tỏi.

Nội dung

 dự án:

- Mô tả quy trình công nghệ được áp dụng.

- Những vấn đề trọng tâm mà dự án cần giải quyết.

- Mô tả, liệt kê các công việc cần thực hiện để giải quyết vấn đề đặt ra.

Dự kiến kết quả của

 dự án:

- Trồng thử nghiệm 2 sào tỏi.

- Tập huấn 2 lớp về mô hình trồng tỏi trên đất cát.

- Theo dõi các chỉ tiêu sinh trưởng, phát triển và sâu bệnh trên cây tỏi.

- Báo cáo khoa học tổng kết.

 

Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.280.420
Truy cập hiện tại 968