Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Các mô hình trên địa bàn huyện Phú Vang
Ngày cập nhật 26/10/2020

Năm 2019.

+ Mô hình trồng đậu xanh cao sản ĐX 208 vụ Đông Xuân 2018-2019 tại xã Phú Diên, diện tích 0,7 ha.

+ Mô hình trồng sen xen cá ở thị trấn Phú Đa, diện tích 05 ha.

+ Mô hình khảo nghiệm giống lúa mới KH1 tại xã Phú Hồ.

+ Mô hình cua trứng ở thuận An, bò nhốt tại Phú Đa, lợn an toàn tại Phú Hồ.

+ Mô hình nuôi cá Thát lát cườm thương phẩm tại xã Phú Dương, diện tích 0,1 ha.

+ Mô hình nuôi cá Đối mục thương phẩm tại xã Vinh Thanh, diện tích 01 ha.

+ Mô hình khảo nghiệm giống lúa OM5451 tại xã Phú Dương, diện tích 05 ha. 

+ Mô hình khảo nghiệm giống lúa JO2 tại Vinh Hà, diện tích 03 ha.

+ Mô hình trồng sen xen cá tại Phú Đa, Phú Mỹ, Phú Mậu, diện tích 01 ha.

+ Tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật cho các xã tổ chức, triển khai các mô hình từ nguồn vốn 30A, Nông thôn mới.

+ Mô hình nuôi gà Ai Cập trên đệm lót sinh học tại xã Phú An, quy mô 2.100 con.

+ Mô hình trồng đậu xanh ở Phú Diên, diện tích 01 ha.

Năm 2020

+ Mô hình trồng ổi Đài loan an toàn tại xã Phú Thanh, qui mô diện tích: 0,2 ha.

+ Mô hình trồng rau an toàn tại xã Vinh Thanh, qui mô diện tích: 1 ha.

+ Mô hình trình diễn trồng cỏ voi nuôi bò tại: thị trấn Phú Đa, qui mô diện tích: 0,4 ha; xã Phú Xuân, qui mô diện tích: 0,4 ha.

+ Mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật tăng năng suất trên đất nhiễm chua phèn tại xã Phú An, qui mô diện tích: 10 ha.

+ Mô hình quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) tại xã Vinh Hà, qui mô diện tích: 07 ha. 

+ Mô hình khảo nghiệm giống lúa mới HG12 của HTX NN Vinh Hà, qui mô diện tích: 03 ha.

+ Mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật tăng năng suất trên đất nhiễm chua phèn của: HTX NN Phú Đa 2, qui mô diện tích: 10 ha; HTX NN Phú Mỹ 1, qui mô diện tích: 10 ha.

+ Mô hình 3 giảm, 3 tăng của: HTX NN Phú Mỹ 2, qui mô diện tích: 10 ha; HTX NN Phú Thanh 2, qui mô diện tích: 10 ha.

+ Mô hình xử lý rơm rạ sau thu hoạch của: HTX NN Vinh Thái (Phú Gia), qui mô diện tích: 10 ha; HTX NN Phú Dương, qui mô diện tích: 10 ha.

+ Mô hình nhân rộng trồng sen lấy hạt tại thị trấn Phú Đa, qui mô diện tích: 01 ha. 

+ Mô hình nuôi gà ri thả vườn tại: Xã Vinh An, qui mô 600 con; Xã Vinh Hà, qui mô 1.000 con; Xã Phú Lương, qui mô 1.000 con; Xã Phú Hồ, qui mô 1.000 con.

+ Mô hình nuôi vịt trời tại xã Phú Thanh, qui mô 2.500 con.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.280.393
Truy cập hiện tại 964