Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê - Báo cáo >> Báo cáo KTXH
BÁO CÁO Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2020  
BÁO CÁO Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2020  
BÁO CÁO Tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện tháng 3, quý I năm 2020 và kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến  
BÁO CÁO Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2020
BÁO CÁO Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 02/2020
UBND huyện Phú Vang ban hành Báo cáo số 326/BC-UBND ngày 04/12/2019 về việc Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020    
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.641.167
Truy cập hiện tại 2.036