Tìm kiếm tin tức

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

- Tình hình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công huyện tháng 09 năm 2023 (Từ ngày 01/9/2023 đến ngày 30/09/2023)
Ngày cập nhật 18/10/2023
STT Lĩnh vực, công việc giải quyết theo cấp Tổng số Hồ sơ đã giải quyết Hồ sơ đang giải quyết
Tổng số Trước hạn Đúng hạn Trễ hạn Tổng số Trong hạn Quá hạn
  Tổng cộng 1067 901 637 165 99 165 130 35
1 Bảo trợ xã hội 58 58 55 3 0 0 0 0
2 Chứng thực 16 16 13 3 0 0 0 0
3 Đất đai 495 337 237 17 83 157 122 35
4 Đầu tư xây dựng 13 9 6 2 1 4 4 0
5 Giao dịch bảo đảm 179 179 121 58 0 0 0 0
6 Hộ tịch 32 32 21 11 0 0 0 0
7 Hoạt động xây dựng 1 1 1 0 0 0 0 0
8 Phát triển nông thôn 7 7 0 3 4 0 0 0
9 Quy hoạch 49 47 19 28 0 2 2 0
10 Tài chính đầu tư 2 2 2 0 0 0 0 0
11 Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh 137 135 97 37 1 2 2 0
12 TTHC liên thông lĩnh vực Người có công 78 78 65 3 10 0 0 0

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.950.003
Truy cập hiện tại 352