Tìm kiếm tin tức

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

- Tình hình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công huyện tháng 01 năm 2023 (Từ ngày 01/08/2023 đến ngày 31/08/2023)
Ngày cập nhật 18/10/2023
STT Lĩnh vực, công việc giải quyết theo cấp Tổng số Hồ sơ đã giải quyết Hồ sơ đang giải quyết
Tổng số Trước hạn Đúng hạn Trễ hạn Tổng số Trong hạn Quá hạn
  Tổng cộng 1387 1287 878 261 148 99 72 27
1 An toàn thực phẩm và dinh dưỡng 1 1 1 0 0 0 0 0
2 Bảo trợ xã hội 67 67 66 1 0 0 0 0
3 Chứng thực 39 39 26 13 0 0 0 0
4 Đất đai 661 566 381 51 134 94 67 27
5 Đầu tư xây dựng 5 5 3 0 2 0 0 0
6 Giao dịch bảo đảm 184 184 119 62 3 0 0 0
7 Hộ tịch 52 51 31 20 0 1 1 0
8 Hoạt động xây dựng 5 5 1 4 0 0 0 0
9 Lưu thông hàng hóa 2 2 2 0 0 0 0 0
10 Phát triển nông thôn 5 5 3 1 1 0 0 0
11 Quy hoạch 108 108 31 77 0 0 0 0
12 Tài chính đầu tư 3 3 3 0 0 0 0 0
13 Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh 152 148 115 32 1 4 4 0
14 Thuế 1 1 1 0 0 0 0 0
15 TTHC liên thông Đăng ký Hộ kinh doanh, HTX và Đăng ký mã số thuế 3 3 3 0 0 0 0 0
16 TTHC liên thông lĩnh vực Người có công 99 99 92 0 7 0 0 0

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.950.003
Truy cập hiện tại 835