Tìm kiếm tin tức

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

- Tình hình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công huyện tháng 07 năm 2023 (Từ ngày 01/7/2023 đến ngày 31/07/2023)
Ngày cập nhật 18/10/2023
STT Lĩnh vực, công việc giải quyết theo cấp Tổng số Hồ sơ đã giải quyết Hồ sơ đang giải quyết
Tổng số Trước hạn Đúng hạn Trễ hạn Tổng số Trong hạn Quá hạn
  Tổng cộng 1348 1282 904 223 155 65 45 20
1 An toàn thực phẩm và dinh dưỡng 2 2 2 0 0 0 0 0
2 Bảo trợ xã hội 68 68 67 1 0 0 0 0
3 Cấp, quản lý căn cước công dân 3 3 0 3 0 0 0 0
4 Chứng thực 34 34 24 10 0 0 0 0
5 Đất đai 660 595 390 55 150 64 44 20
6 Đầu tư xây dựng 11 11 9 2 0 0 0 0
7 Giao dịch bảo đảm 203 203 162 41 0 0 0 0
8 Hộ tịch 58 58 41 14 3 0 0 0
9 Hoạt động xây dựng 6 6 4 2 0 0 0 0
10 Quy hoạch 99 99 23 76 0 0 0 0
11 Tài chính đầu tư 1 1 1 0 0 0 0 0
12 Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh 111 110 96 14 0 1 1 0
13 TTHC liên thông Đăng ký Hộ kinh doanh, HTX và Đăng ký mã số thuế 12 12 7 5 0 0 0 0
14 TTHC liên thông lĩnh vực Người có công 80 80 78 0 2 0 0 0

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.950.003
Truy cập hiện tại 273